Magyar Kultúra Napja Gála Budapesten (Fotó: Deák János/Felvidék.ma)

Hosszú, de felemelő ünnepség a Magyar Kultúra Napja Gála, amelyet minden évben a Falvak Kultúrájáért Alapítvány szervez a Himnusz születésnapján, s ahogy nemzeti imádságunk is összeköti határok nélkül a magyar nemzet tagjait, úgy tekinti a Nick Ferenc kezdeményezte alapítvány is küldetésének, hogy a kulturálisan hátrányos helyzetben lévő települések életminőségét javítsa, a falvak kulturális örökségének ápolását, gazdagítását segítse.

Ezt a tevékenységet ismeri el a gálaműsor keretében átadott Örökség serleg és a Kultúra Lovagja cím átadása illetve az új lovagok avatása.

Az ünnepség színhelyét, a Stefánia palota nézőterét már jóval a kezdés előtt megtöltő közönséget az idei díszvendég, Szlovénia népzenéje fogadta. Pásti József műsorközlő – maga is lovag – rövid köszöntőjében felidézte az európai lovagavatások ezeréves jelentőségét és szertartását, amelynek része az avatást megelőző lelki megtisztulás és éjszakai virrasztás. Ennek hangulatát idézte fel az elsötétített nézőtér és színpad előterében megjelenő Dévai Nagy Kamilla előadóművész Kodály Esti dalával.

Valójában ezután kezdődött el az ünnepélyes külsőségekben bővelkedő Gála, a korábban avatott lovagok és különböző hagyományőrzők bevonulásával és felsorakozásával a színpad hátterében, amelynek középpontjában a Szentkorona mását és a Vizsolyi Bibliát helyezték el.

A régi magyar himnusz: a Boldogasszony, anyánk majd Kölcsey Himnuszának közös eléneklése után Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke mondott megnyitó beszédet. A kultúra maga a lélek – hangsúlyozta. Ez az ünnepség a nemzet lelkét mutatja meg, ahogyan a nemzet megünnepli kultúrája születésnapját. Ezért hazahívták a nemzet távol élő fiait, és meghívták a szomszéd népek közül Szlovéniát. 13 országból érkeztek a vendégek, akiknek sorában Nick Ferenc külön köszöntötte a Szövetség a Közös Célokért társulás elnökét, Duray Miklóst és a Keszegh Margit vezette Komáromi Jókai Társaságot.

A Hűség serlegeket Duray Miklós adta át (Fotó: Mihályi Molnár László/Felvidék.ma)

A Felvidék képviselője abban a szomorú névsorban is szerepelt, akik a tavalyi ünnepség óta távoztak el a Kultúra Lovagjai sorából: legutóbb Buják Vince tardoskeddi fafaragó. De egy örömhír is: a jövő évben Gömör lesz az ünnepség díszvendége.

Még számos köszöntő hangzott el, köztük az ünnepség fővédnöke, Simicskó István honvédelmi miniszter képviseletében Papp Ferenc ezredes a HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály vezetője, aki felolvasta, majd átadta Nick Ferencnek a miniszter köszöntő levelét.

Nánaiak a díjátadáson (Fotó: Cservenka Judit/Felvidék.ma)

Ezután kezdődött el a közösségekért végzett munkát elismerő díjak átadása. Az Örökség serleg átadója Duray Miklós volt, aki tisztének azért is örömmel tehetett eleget, mert a hat serleg közül kettő a Felvidékre került: a megmaradásáért sikerrel küzdő Nána kisiskolája és Buzita iskolájának citerazenekara léphetett a színpadra a díszes serleget átvenni. (A kitüntetettek részletesebb méltatása január 14-i cikkünkben olvasható)

Buzita iskolájának citerazenekara léphetett a színpadra a díszes serleget átvenni (Fotó: Mihályi Molnár László/Felvidék.ma)

A lovaggá ütés ceremóniája az új lovagok száma miatt is hosszabb volt, s közben elgondolkozhattunk azon, hogy még a legjobban megfogalmazott indoklás sem tudja igazán érzékeltetni, hogy mennyi munka, fáradozás, áldozat, hány év küzdelme áll egy ilyen valóban megérdemelt elismerés mögött. Mindebből a két felvidéki lovaggal készített rövid interjú is csak egy töredéket tud felvillantani, melyet ITT és ITT olvashatnak hírportálunkon.