Nt. Buza Zsolt (Fotó: Beke Beáta)

A rozsnyói református templomban a 2018-as évet Lukács evangéliumával kezdték: „Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre.“ (Lukács 15, 7)

Újév napján könyörgő keresztyén gyülekezet, drága testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Dobó István, egri várkapitány, mielőtt egri várkapitányként beállt a várkapitányok sorába, a következő esküt tette honfitársai előtt: „Esküszöm, hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kézre jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám!”

Lukács evangéliuma tele van elveszett példázatokkal. Eltévedt, sérült és elveszett. Röviden csődöt mondott az élete. Nincs kiút. Nincs kimenekedés. Nincs perspektíva. Nincs mennyei látás. Nincs igazi odafigyelés. Nincs helyes és értékes ösvény. Nincs állandóság. Nincs változás. Nincs bátorság. Nincs szilárd alap.
Az év elején sokszor ilyen elveszettnek tűnik az ember. Úgy tudja, és úgy érzi, hogy nehéz összerakni mindazt, amit életnek neveznek. Merre menjek, mit csináljak, mi lesz a jobb nekünk, mi fog bennünket megtartani? A vak homály nehezedik minden ember szívére, mert nem látja a holnapnak a valóságát. Nem hisz, csak ténfereg. Nem reménykedik, hanem elcsügged. Nem beszél, hanem magába zárkózik. Nem oldja meg a helyzeteket, hanem belebonyolódik mindabba, ami foglalkoztatja.
Jézus azonban a „vagy mégis” állapotban találja meg és keresi az embert. Füle Lajos négysorosa fontos és értékes gazdagság, ami lehetőség és felelősség is a mai ember számára: „Gond, pénz, siker volt is, nem is. Újul az év… Újulsz te is? Kívánod-e? Isten veled! Ő téged is újjátehet.”

Megtérő bűnösök közösségévé formál. Az elveszettekből, az eltévelyedettekből tanítványok formálódnak. Aki ma Jézus Krisztushoz tér, Isten Fiához, és minden bűnét megvallja előtte, jól kezdi a 2018-as évét. Aki ma Jézushoz jön és vele kezd, gondosan elkészíti a jövendőjét. Aki ma meghajol, azt az Isten felállítja. Aki ma elesett, azt az Úr talpra állítja. Aki ma elbukott, az holnap emelt fővel áll fel, mert egyedül Ő az, aki hű és igaz és van hatalma arra, hogy megbocsátja azokat a vétkeket, amelyeket elkövettünk. Ő nem szórakozni, nem ismerkedni akar az emberrel, nem mámorító és csöpögős szövegekkel akarja elcsavarni a fejedet, hanem két alapvető dolgot kínál: kegyelmet és igazságot. Isten nem feledkezik meg rólad az új év küszöbén sem, amikor igazából semmi másra nincs szükséged, csak arra, hogy Ő legyen melletted.
Jézus neked mondja, feléd címezi a legteljesebb örömhírt: Boldog és áldott leszel, ha engem választasz az új esztendőben is, 2018-ban. Áldott leszel családodban, áldott leszel munkaközösségedben. Áldott leszel gyülekezeti közösségedben. Áldott leszel, amerre csak mész, mert Isten veled lesz. Öröm tombol majd benned. Öröm uralkodik majd általad. Áldás lesz minden, amihez hozzáfogsz, és amit bevégzel. Ügyelj rá, drága testvérem, hogy mit vetsz ma, mert holnap azt fogod aratni.

Nemrég egy újságban a következő hirdetés jelent meg: „Ha Ön nálunk vásárolta meg az általunk kiadott könyvet: „Hogyan tanuljunk meg repülni hat egyszerű lecke nyomán”, így most ezúton bocsánatot kérünk minden keletkezett kellemetlenségért, amelyek abból adódtak, hogy a könyvből kimaradt az utolsó fejezet: „Hogyan szálljunk le biztonságosan a repülőgéppel?”
Határtalan ostobaság vagy idétlen vicc? Sajnos nem. Ugyanis így közlekedik a mindenkori ember. Az az egy biztos, hogy egyetlen egy pilóta sem száll fel úgy, hogy nem tudja, hogyan kell biztonságban földet érni, de sok ember talán ebben az évben is sokat fog repülni az életben, anélkül, hogy elgondolkodna a vég felett, a pontos cél felől. A mi célunk nem 1,8 méter a föld alatt, a keresztyének célja az örökkévalóság. Élni Istennel itt és majd az ő országában. Ugyanis minden könyvből, amely az élet nagy kérdéseivel foglalkozik, hiányzik az örökkévalóság fejezete. Hiányzik, mert ami nagyon foglalkoztatja az embert lelki téren, az a világban a legnagyobb tabu. Nem akarunk beszélni semmiről, ami Istent és bennünket, embereket annyira érint. Ez év elején azonban Isten mondja neked és nekem, hogy mi a nagyobb öröm a mennyben. A Bibliából nem hiányzik az örökkévalóság fejezete. Isten két lehetőségről beszél. Hogyan nyerjük el az örökkévalóság édességeit már az új év elején, és legyünk részesei mindennek az év közben és a végén is. A két lehetőség Istennel közösségben vagy Tőle elválasztva. A magyar ember az év elején Kölcsey Ferenccel együtt: Jókedvet, bőséget és víg esztendőt vár és kér a föld és a menny Urától. Az arány azonban ma sem jobb, mint Jézus idejében. Kilencvenkilenc, akinek nincs szüksége a megtérésre, és egyetlenegy, aki odaáll Isten elé.
Vajon neked mire van szükséged és mire nincs szükséged 2018-ban? Szükséged van Istenre álmaidhoz, terveidhez? Szükséged van Istenre családod kiteljesedéséhez? Szükséged van az Úrra, amikor váltani akarsz és keresed önmagadat, helyedet e városban, gyülekezetedben és az iskolában? Szükséged van az Úrra, amikor gyökeres változást óhajtasz, és igazából nem tudod, hogy mi legyen a megoldás?

Ez év elején valljuk meg: Szükségünk van Rád, Urunk, mert Te vagy a megoldások, az áldások Istene. Szükségünk van Rád, Urunk, mert Te előbb szerettél bennünket. Szükségünk van Rád, Urunk, mert el kell hessegetnünk a kishitűséget. Szükségünk van Rád, Istenünk, mert hisszük, hogy Velünk lesz fénylő arcod, erős kezed és irányt mutató igéd. Szükségünk van Rád, Istenünk, mert ijesztő, sőt lesújtó a vész és borzadály és kevés a tiszta, bennünket felébresztő, édes és csendes szó.
„Isten hatalmas dolgokat készített számodra ebben az évben, drága testvérem. Ő ajtókat fog nyitni számodra, és az utadat fogja egyengetni. Ő terelgetni fog, hogy megtaláld a helyes irányt.“ „Saját füleddel hallhatod a mögötted hangzó szót: Ezen az úton járjatok, se jobbra, se balra ne térjetek le!” (Ézs 30,21)

Végül ne feledd el: A te és az én Uramhoz való térésem nem vált ki nagy visszhangot a világban, de a mennyben hatalmas öröm lesz. Itt a földön kerülik a keresztyéneket. Az egyetlenegyet, aki az Úré, azt kivetik, megvetik. De te továbbra is „küzdj és bízva bízzál”, mert aki hisz az Örökkévaló áldott tetteiben, annak az élete a mában is formálódik, sőt jóra és jobbra fordul. Ne száguldj hát a 2018-as esztendőben olyan mulandó dolgokért, mint a nagy földi gazdagság, a tonnatisztelet, és a végtelen élvezet ebben a világban, mert Istenünk terve nem az, hogy ezek a változások teljesen lehengereljenek téged, hanem menekülj Istenhez, akire nagyobb szükséged van a felsorolt javaknál. Hiszen, ami kell, az nem ennek az évnek a sikere, csillogása és merész villogása, hanem annak a bizonyossága, hogy örök életünk van. Jézus ezt pedig két marékkal ajándékozza azoknak, akiknek az élete elveszett, eltévelyedett és szükségét érzik az ő áldó jelenlétének. Isten szent Fia mindent nekünk ad 2018-ban, ha szívünkbe zárjuk és befogadjuk, és minden bizalmunkat belévetjük. Ne harcolj az Úr ellen, hanem állj mellé, mert Ő 2018-ban is szeretni fog, megáld és megsokasít téged. (ld. VMóz 7,13) Ámen.

Elhangzott 2018. január 1-jén a rozsnyói református templomban.