(Fotó: pixabay.com)

Nagy port kavart, hogy a napokban kiderült, ezentúl már az egyházi esküvők esetén is 10 eurós illetéket kell fizetni az anyakönyvi hivatalban, ahol az esküvőhöz szükséges dokumentumokat kiállítják. Ennek kapcsán kértünk felvilágosítást Mezey Mártától, a Somorjai Városi Hivatal anyakönyvvezetőjétől, aki elmondta, hogy január 1-jétől többféle illeték is érvénybe lépett.

„Ha más anyakönyvi körzetben óhajt valaki házasságot kötni, mint amihez lakhelye szerint tartozik, 20 euró az illeték. Továbbá, ha a képviselő-testület által meghatározott eskető termen kívül (étteremben, parkban stb.) óhajt valaki esküvőt tartani, akkor 70 euró az illeték. Ha valaki a szombati napon kívül akar házasodni, akkor az illeték 20 euró. Ha külföldi az egyik házasulandó fél, akár egyházi, akár polgári az esküvő, plusz 70 eurós illetéket kell fizetni. Ha az egyik fél külföldi és ráadásul még más anyakönyvi körzetben is akarnak házasodni, akkor pedig 75 euró az illeték” – sorolja a változásokat az anyakönyvvezető.

Elmondja még, hogy ha ő készít iratot arról, hogy a külföldi és szlovákiai polgár egy másik anyakönyvi körzetbe menjen házasodni, akkor is van 35 eurós illeték.

Mezey Márta nem érti a felháborodást a 10 eurós illeték miatt, amikor szavai szerint minden felelősséget – az egyházi esküvőnél is – az anyakönyvvezető visel. A pap csak a házasságot köti meg, de az iratokért és azok helyességéért minden esetben az anyakönyvvezető felel.

„Én kérem ki a házasságkötéshez szükséges összes iratot, tehát a személyi igazolványokat, a születési bizonyítványokat, a válóperi végzéseket, ha az egyik házasulandó fél özvegy, akkor a halotti bizonyítványt, a közös gyermekek születési bizonyítványát és esetleg még, ha külföldi esküvőről van szó, más iratokat is, s el kell bírálnom, hogy azok megfelelnek-e a nálunk érvényes törvényeknek ahhoz, hogy a házasság megköttessék” – tudjuk meg tőle.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a templomi esküvőhöz szükséges iratokat is az anyakönyvvezető készíti elő. S miután a templomban megköttetett az esküvő, a pap visszajuttatja a hivatalba erről a papírt, ami alapján ott kiállítják a hivatalos házasságlevelet.

Az első házasságlevél kiadása egyébként ingyenes, függetlenül attól, hogy az egyházi vagy polgári szertartással köttetett-e, pedig ezért a hivatal illetéket is kérhetne. Mezey Márta szerint az esküvő tetemes költségei mellett igazán érthetetlen a most bevezetett 10 eurós illeték miatti felháborodás.