A Lévai Szent László Kör éves közgyűlést tartott (Fotó: Ivkovič Péter/Felvidék.ma)

Január 23-án került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége hatodik évébe lépett Lévai Szent László Kör rendes éves közgyűlésére. Az egyre növekvő létszámú kör tagságát a nagyteremben a kör zászlaja fogadta, melynek megáldására vasárnap a lévai Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban bemutatott szentmisén került sor.

A szép számban megjelent tagság és a vendégek a Szűzanyához intézett közös fohásszal kezdték a közgyűlést. A munkabizottságok megválasztása után a pénztári és ellenőrző bizottsági beszámolókat követően Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör múlt évi tevékenységét, melyben kiemelt helyet kaptak a Szent László-év alkalmából rendezett események, egy előadássorozat Szent László életéről és legendáiról, szent királyunk ereklyéiről és azok kalandos történetéről, s nem utolsósorban szent lovagkirályunk szinte kimeríthetetlen emlékezetéről. A kör részt vett a Szent László-év győri megnyitóján, csoportosan elzarándokolt a június 27-i győri ünnepi szentmisére, majd az azt követő hermás körmenetre, egy autóbusznyi zarándokkal részt vett a tavalyi, immár 14. nyitrai Szent László-emlékmisén.

A közgyűlés munkaelnöksége (Fotó: Ivkovič Péter/Felvidék.ma)

Emellett a legkisebbekre is gondoltak, a kör idén már negyedik évfolyamába lépett „Lévai Csengettyűszó” című gyermeklapjában egész évben Szent László életével és legendáival foglalkoztak, számos legendát ábrázoló kifestőt maguk készítettek a gyerekek részére. Szent László királyunk emlékezetére rajzversenyt is hirdettek és év végén az adventi ünnepvárás keretében a gyerekek egy játékos kvíz keretén belül adhattak számot az újságból szerzett tudásukról. A közgyűlés minden résztvevője egy Szent Lászlót ábrázoló szentképet és a „Athleta Patriae – A Haza bajnoka – Szent László király élete és tisztelete” című, nagyon szép kivitelezésű könyvet kapott ajándékba.

Közös ima (Fotó: Ivkovič Péter/Felvidék.ma)

További, ugyancsak a kör által szervezett emlékezetes esemény volt Puskás Antal pálos szerzetes lévai szentmiséje és lelkigyakorlata, az Esterházy János-emlékfutás lévai támogatása, az Esterházy János alsóbodoki újratemetésén való csoportos részvétel, majd a fatimai csoda 100. évfordulóján a márianosztrai zarándoklat. A kör minden évben ajándékkönyvekkel lepi meg az elsőáldozókat és bérmálkozókat, megszervezi a húsvéti és a karácsonyi adománygyűjtést a rászoruló családok részére és közbenjárásukra Szent Miklós püspök is eljön a gyerekekhez a december 6-i gyermekmisén.

A beszámoló közben az elhúzódó kórházi lelki gondozás után bár kissé fáradtan, de jókedvűen megérkezett Gyurász Pál lelkiatya is, akit nagy szeretettel fogadtak a közgyűlés résztvevői.
Majd egy nagyon kedves és kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között, melyből fokozatosan kikristályosodtak a kör idei fő tervei. A vendégek közül Wirth Jenő, a lévai Reviczky Társulás elnöke nagyra értékelte a kör munkáját, megköszönte a két társulás közötti gyümölcsöző együttműködést és külön köszönetét fejezte ki a kör által neki ajándékozott, Böjte Csaba által megáldott szántódpusztai Szent Kristóf-búcsúsbotért, mely igazi lelki támaszt jelent számára. A Reviczky Társulás elnöke elismerő szavai után Müller Péter köszönte meg a Reviczky Házért oly sokat tevő Wirth Jenőnek, hogy további lévai magyar szervezetek mellett a Lévai Szent László Körnek is szeretett otthona lehet a Reviczky Ház.

Wirth Jenő és Müller Péter (Fotó: Ivkovič Péter/Felvidék.ma)

A idei évben a Lévai Szent László Kör többek között kirándulást tervez Pannonhalmára, a Mátyás-év alkalmából zarándoklatot Garamszentbenedekre a Szent Vér ereklye tiszteletére, és Brenner János boldoggá avatásának is tanúja szeretne lenni. Továbbá lelkiekben készülni kíván a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, és már idén elkezdi a munkát, hogy 2019-ben a centenárium alkalmából a szentendreiekkel közösen adózni tudjon a lévai születésű, 1919-ben mártírhalált halt szentendrei káplán, dr. Kucsera Ferenc emléke és példája előtt.

A közgyűlés végeztével mindenki nagy meglepetésére Ivkovič Melinda, a kör oszlopos tagja a Lévai Szent László Kör pecsétjével díszített tortával lepte meg a közgyűlést. A torta öt piros rózsadísze a kör ötéves munkájára utalt.

A kör születésnapi tortája és Gyurász Pál lelkiatya a záróáldásra készülve (Fotó: Ivkovič Péter/Felvidék.ma)

A kör történetében első alkalommal Gyurász Pál lelkiatyának köszönhetően áldásban részesültek a közgyűlés résztvevői. Akik aznap a Reviczky Házban jártak, lelkiekben feltöltődve, önbecsülésben megerősödve térhettek haza.