Potápi Árpád János és Grezsa István a sajtótájékoztatón (Fotó: Cservenka Judit/Felvidéke.ma)

Emelkedett a keretszám a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor Program és a diaszpórára összpontosító Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjpályázatain.

Potápi Árpád János államtitkár nevezte így a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 2013-ban elindított Kőrösi Csoma Sándor Programot, és az ennek mintájára 2015-ben indított Petőfi Sándor Programot. A folytatásukról és a fejlesztésről tartott sajtótájékoztatón beszámolt dr. Grezsa István, a két programot felügyelő miniszteri biztos, vendégként pedig részt vett dr. Cserháti Ferenc, a külföldi magyarok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök, valamint Gér András, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa.

Az egyházi személyiségek jelenléte nem volt meglepő, hiszen a tájékoztatóra szóló meghívó jelezte, hogy a 2018/19-es programévre első alkalommal hirdet a Nemzetpolitikai Államtitkárság egyházi ösztöndíjat a KCSP keretében.

Az eddig megtett útról Potápi Árpád János a zászlóshajó metaforát használva kifejtette, hogy ezeken a fiatalokon keresztül, akik a két programban részt vesznek, kerül közelebb Magyarország a diaszpórában, illetve a szórványban élő magyarsághoz, azok jelzései pedig közvetlenül a fiatalok segítségével jutnak el a nemzetpolitikával foglalkozókhoz. Rengeteg értékes tudással gyarapodtunk általuk – szögezte le, majd gyors áttekintést nyújtott számadatokkal szemléltetve.

A KCSP 2013-as kezdeténél 47 ösztöndíjast küldtek 16 olyan országba, ahol nagyobb magyar diaszpóra van. A pozitív visszajelzések hatására növelték mind a kiküldöttek, mind a célterületek számát, így 2017-ben már 115 ösztöndíjas érkezett 21 országba. Idén 35-tel több, összesen 150 ösztöndíjas utazik a program keretében. A PSP 2015-ben 50 fiatalt indított a Kárpát-medencei magyar szórványokhoz, tavaly már 65-re emelték a létszámot. Idén ez újabb 10 fővel emelkedik.

A MÁÉRT, illetve a Diaszpóra Tanács eszmecseréin évek óta elhangzik az az igény, hogy szükség lenne lelkipásztorokra is a magyar közösségekben. Ezért idén a KCSP keretében kiutazó 150 ösztöndíjasból 30 fő kifejezetten egyházi feladatokat lát majd el. Ebben a programrészben a történelmi egyházakhoz tartozók vehetnek részt, akik számára püspöki ajánlólevél szükséges.

Dr. Grezsa István kiegészítésül hozzátette, hogy három éve, amióta Potápi Árpád János megbízásából felügyeli a programokat, vissza-visszatér ez az igény, hiszen pásztor nélkül szétszéled a nyáj, ezért a diaszpóra kérésének is eleget téve, keresik a megoldást.

A feltételek azonosak a korábbi kiírásokéval, hangsúlyozva, hogy a magyar állampolgárság követelménye nem kell, hogy egyszersmind magyarországi lakóhelyet is jelentsen. Ezzel kapcsolatban rögtön elhangzott egy kérdés, vajon mi történik azokkal a felvidékiekkel, akik csak titokban vehették fel a magyar állampolgárságot? Az államtitkár és a miniszteri biztos egybehangzó válasza az volt, hogy mindig teljes diszkrécióval kezelték a személyes adatokat, s az ezekkel kapcsolatos esetleges megkeresésre nem adnak felvilágosítást.

A Felvidék.ma kérdése az új egyházi ösztöndíjasokra vonatkozott: ha nem akarják növelni a Kárpát-medencei paphiányt, vajon kikből válogatják az ösztöndíjasokat?
Potápi Árpád János erre azt válaszolta, hogy teológushallgatókat, diakónusokat is várnak, akiknek a diaszpóra egyházi szervezeteihez kell kapcsolódniuk, azok jelölik ki a feladataikat.

Ez most olyan úttörő program, amelynek tapasztalataiból alakítják ki jövőre a továbbiakat.
A sajtótájékoztatót követő informális beszélgetésben dr.Cserháti Ferenc püspök elmondta, egyike volt azoknak, akik a Diaszpóra Tanácsban kérték ennek a kérdésnek a megoldását, és ő sem szeretné a magyarországi papságból pótolni a külföldi hiányt, de sokéves tapasztalatai alapján tudja, milyen fontosnak tartják a diaszpórában szolgáló egyházi vezetők a világiak bevonását, akik nagyon sokat tudnak segíteni számos területen.

Végezetül: a programokra, mint az államtitkári tájékoztató többször is felhívta a figyelmet, mától, azaz február15-től lehet jelentkezni március 12-ig. Az új pályázati felhívások elérhetők a www.nemzetiregiszter.hu oldalon és a két program honlapjain: www.korosiprogram.hu és www.petofiprogram.hu.