Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Az adófizetők idén is az adójuk két százalékával segíteni tudják a nonprofit szervezeteket, polgári társulásokat vagy alapítványokat. Úgy a fizikai, mint a jogi személyek, akik adóbevallást tesznek, a formanyomtatványon tudják ezt kinyilvánítani.

Azok az alkalmazottak, akiknek a munkáltatójuk végzi az éves adóbevallást, az adóhivatalnak juttatják el az adójuk kifizetéséről a nyilatkozatot. Legújabban ezt a nyilatkozatot csak a Pénzügyi Hivatal nyomtatványán tehetik meg. Ezt 2018. április 30-ig adhatják le. A nyilatkozat kötelező melléklete az adóbefizetésről szóló, munkáltató által kiállított igazolás.

A fizikai személyek, illetve vállalkozók, akik önállóan adják le adóbevallásukat a 2017-es évért, az adóbevallásukban jelentik ki, hogy adójuk 2%-át kinek adják. Azok, akik igazolni tudják, hogy a tavalyi évben legalább 40 órát önkénteskedtek, adójuk 3%-át adhatják le. Ebben az esetben az igazolás az adóbevallás kötelező mellékletét képezi. Egy fizikai személy csak egy szervezetet támogathat adója 2 (3) százalékával, ami legkevesebb 3 euró.

A vállalatok, illetve jogi személyek, amelyek adóbevallást tesznek a 2017-es bevételük után, szintén jogosultak az adóbevallásukban nyilatkozni az adójuk 1%-ról. Amennyiben a befizetett adójuk 0,5%-át közszolgálati célokra adományozták, akár adójuk 2%-át is felajánlhatják. A jogi személyek több fogadó szervezetnek is adhatják adójuk 1 (2) százalékát. Az egyes szervezetek számára legkevesebb 8 euró adható.

A fogadó szervezetek listáját a 2018-as évben a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarája vezeti, amely a www.notar.sk oldalon érhető el.

A tavalyi évben a polgári társulások, nonprofit szervezetek és alapítványok így 64 millió euróhoz jutottak a fizikai és jogi személyektől. Míg 2016-ban 740 199, addig 2017-ben 61 519 adófizetővel több élt ezzel a lehetőséggel. Ez összesítve 2 millió euróval többet jelentett a civil szféra számára.