Őry Péter megnyitja az MKP OT ülését. Mellette Menyhárt József. a kép jobb oldalán Farkas Iván (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)

Február 24-én a bodrogközi Kisgéresben tartja idei első ülését a Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa. Az év legfontosabb politikai eseményének az őszi helyi önkormányzati választásokat tartják. 

Nem véletlen, hogy a Királyhelmec melletti Kisgéres ad otthont a tanácskozásnak, hiszen a település polgármestere, Furik Csaba az MKP megyei képviselője Kassa megyében. Egy nappal korábban Menyhárt József pártelnök vezetésével ugyanitt tartott tanácskozást az MKP Országos Elnöksége is.

A tanácskozás elején Őry Pétert, az MKP Országos Tanácsának elnökét kérdeztük a mai ülés programjáról. Őry Péter hangsúlyozta, nem a keleti végekben, hanem a keleti kezdetben tanácskoznak. Áttekintik a régió fő jellemzőit, problémáit, lehetőségeit és folytatódik az előttünk álló választásokra való felkészülés. Az idén helyhatósági választásokat tartanak Szlovákiában, ezért fontos a jelöltekkel kapcsolatos elvárások meghatározása.

Az önkormányzati választások kampányfőnökéről is dönt a mai országos tanács

Erre Kőrösi Ildikó, a párt önkormányzati és közigazgatási alelnöke az esélyes. Várhatóan a jövő évi köztársasági elnökválasztással is foglalkozik a testület.

Furik Csaba polgármester köszöntötte az MKP Országos Tanácsának ülését, majd az otthoniak színvonalas kultúrműsorral kedveskedtek a tanácskozás résztvevőinek. Ezt követően Menyhárt József és Őry Péter felszólalásaival kezdetét vette az MKP Országos Tanácsának tényleges ülése.

A Magyar Közösség Pártja az év legfontosabb politikai eseményének az őszi helyi önkormányzati választásokat tartja – derül ki az ülésük végeztével megküldött nyilatkozatból.

Őshonos kisebbségek és kisebbségi nyelvhasználat

Továbbá a Magyar Közösség Pártja üdvözli az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén hozott határozatot az őshonos kisebbségek diszkriminációjának tiltásáról és jogaik széles körű védelméről. A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa örömmel fogadja az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 2196/2018-as számú határozatát, amely egyértelmű ajánlásként fogalmazza meg a kisebbségek nyelvhasználatában ezek „második hivatalos nyelvként való elismerését“. A kisebbségi nyelvhasználat jogi szabályozásának hiányosságaira és a magyar nyelvhasználat siralmas állapotára tekintettel, az Európa Tanács ajánlásának értelmében a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa felszólítja a Szlovák Kormányt, hogy pótcselekvésként ne részmegoldások keresésében merüljön ki ezirányú tevékenysége, hanem kezdeményezze a magyar nyelv regionális hivatalos nyelvként való használatának törvényi biztosítását.

Köszönet Magyarország Kormányának

Nyilatkozatukban köszönetüket fejezik ki Magyarország Kormányának a mezőgazdasági, valamint a határ menti kis- és középvállalkozások fejlesztési támogatásáért, melynek alapját a Baross Gábor Fejlesztési Terv szolgáltatta. A gazdasági fejlesztések a magyarok által lakott régiók összlakosságát, közösségünk megmaradását, a szülőföldön maradást és boldogulást segítik ellentétben a szlovák kormány munkahelyi mobilitás ösztönzésére jóváhagyott döntésével, amelyet több oknál fogva is elhibázott lépésnek tartanak.

„A család kénytelen lesz nélkülözni valamelyik szülőt, ami negatívan hat majd a gyerekek lelki fejlődésére. Az átköltözési támogatás felgyorsítja a fiatalok elvándorlását, gondot okoz az idős szülők ellátása terén, illetve újabb anyagi terheket ró az amúgy is túlnépesedett nyugati országrész önkormányzataira az infrastrukturális befektetések növelése miatt. Ezért felszólítjuk a kormányt, hogy a foglalkoztatáspolitika és a mostohagyerekként kezelt családpolitika terén is olyan változtatásokat kezdeményezzen, amelyek elősegítik a munkahelyteremtést, a fiatal családok helyben maradását és tisztességes megélhetését” – olvasható nyilatkozatukban.

A felvidéki magyar iskolákban folyó színvonalas munka biztosítja a minőségi tudást

Kitértek az anyanyelvű iskolai oktatásra is, és felhívják a szülők, pedagógusok és iskolák figyelmét, hogy a közelgő beiratkozások során a gyermek részére a legjobb az anyanyelvű oktatási intézmény választása.

Furik Csaba kisgéresi polgármester üdvözli a tanácskozás résztvevőit (Fotó: Oriskó Norbert/Felvidék.ma)
Megtárgyalták a földtörvényt és a csallóközi ivóvízkészlet hatásait is

A földtörvénnyel kapcsolatosan a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa egyet nem értését és aggodalmát fejezi ki a Tt. 330/1991-es számú, földrendezésről szóló törvény 2017. szeptember 1-jén hatályba lépett törvénymódosításának végrehajtása kapcsán, valamint megdöbbenésüket fejezik ki a dél-szlovákiai úthálózat fejlesztésének üteme és módozatai miatt.

Mai találkozójukon érintették a Csallóköz ivóvízkészletének témáját is: „A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa felszólítja a kormányt a Csallóköz ivóvízkészletének hatékony védelmére. Elfogadhatatlannak tartjuk a nemrég kialakult helyzetet, amikor egyes falvakban szennyezettség miatt hetekig fogyaszthatatlanná vált az ivóvíz. A környezetvédelmi szervek „reakcióideje”, a vízügyi társaság büntetésének mértéke, az atrazin ismételt megjelenése az ivóvízben, valamint a tény, hogy máig nincsenek megoldások a csallóközi ivóvízkészletet szennyező források felszámolására, bizonyítja a környezetvédelmi rendszerek teljes átalakításának halaszthatatlan szükségességét” – áll a nyilatkozatban.

Az MKP OT a valós, a lakosságot szolgáló megoldások és nem a látszat- vagy pótcselekvések híve

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa döbbenetét fejezi ki nyilatkozatában a dél-szlovákiai úthálózat fejlesztésének üteme és módozatai miatt. A 16 hónapja alapkőletétellel indított R7-es gyorsforgalmi út (a tárcavezető szerinti) 24 hónapos késése, valamint az R2-es egysávosítása és késleltetése is mutatja, hogy a kormányzat pártjai nem tudják biztosítani a kormányprogramban vállaltakat. A tárca inkompetens hozzáállását mutatja az is, hogy az építések során a környezetben és az alacsonyabb rendű utakban okozott károk eltávolításának kérdése süket „fülekre” talál. A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa felszólítja a szlovák kormányt, hogy az R2-es Losonc és Kassa közötti szakaszát is teljes profilban építse meg.

„Az OT értetlenül áll az előtt, hogy a Helemba és Ipolydamásd között megépítésre váró Ipoly-híd új, módosított kormányközi megállapodását Szlovákia kormánya nem hagyta jóvá, noha korábban a szlovák fél kérte a híd műszaki paraméterének módosítását, az Ipoly-híd műszaki teherbírásának lecsökkentését. Felszólítja ezért a szlovák kormány közlekedésügyi miniszterét, hogy haladéktalanul nyújtson be a szlovák kormány elé olyan határozati javaslatot, amelyet meg tud indokolni, és amely megfelel a szlovák oldalon megfogalmazott igényeknek, amelyek eredményeképpen a szlovák kormány az új kormányközi megállapodást jóváhagyja” – adták közre nyilatkozatukban.