A módszertani csomag tartalmából (Fotó: Tökölyi Angéla)

Az Ung-vidékre és Bodrogközbe is eljutottak a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül létrehozott „Magyar sarok” módszertani csomagjai. A Magyar Kormány ajándékcsomagjait a program stratégiai partnereként közreműködő Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) juttatja el minden felvidéki magyar tanítási nyelvű óvodába.

Az SZMPSZ Tőketerebesi Területi Választmánya (SZMPSZ TTV), Böszörményi Edit irányításával február 21-én szervezte meg azt a rendezvényt, amelynek keretében a módszertani csomagok átadásra kerültek.

Böszörményi Edit, az SZMPSZ TV elnöke, a rendezvény szervezője és lebonyolítója portálunknak elmondta, hogy az Ung-vidéken és Bodrogközben 39 magyar oktatási nyelvű, illetve magyar osztállyal működő vegyes tanítási nyelvű óvoda van. Ezek az óvodák részesültek a közel hatszáz euró értékű módszertani csomag által támogatásban. A megállapodás alapján öt évig tájékoztató tábla jelzi majd az óvodákban, hogy a „Magyar sarok” program részesei.

A módszertani csomag mesekönyvekből, óvodai ötletelő-tématerveket tartalmazó kiadványból, magyar népmeséket tartalmazó hanghordozókból, és fejlesztő játékokból áll. A módszertani csomagok az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembevételével kerültek összeállításra. Az óvodafejlesztési program fő célja a színvonalas, jól felszerelt magyar óvodákban az anyanyelv és a gondolkodás fejlődésének játékos módon való segítése.

A Magyar saroknak köszönhetően az Ung-vidéken és a Bodrogközben a 39 támogatásban részesült óvodában több mint hatszáz gyerek élvezheti az új taneszközök és fejlesztő játékok adta lehetőségeket.

Az átadásra váró módszertani csomagok (Fotó: Tökölyi Angéla)

A rendezvény Nagykaposon, az Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola alsó tagozatának otthont adó iskolaépületben zajlott. A rendezvényre meghívták a város képviselőit, az érintett települések polgármestereit és az óvodavezetőket. Nagykapos városát Papp László, a tanügyi hivatal asszisztense képviselte. A jelenlévőket Fazekas Lídia, a nagykaposi alapiskola alsó tagozatának igazgatónője, az SZMPSZ nevében pedig Böszörményi Edit köszöntötte.

Színvonalas kultúrműsorról a nagykaposi magyar óvoda igazgatónője, Jeczko Ildikó, valamint az óvoda pedagógusai által felkészített magyar óvodások gondoskodtak. A nagykaposi magyar óvoda a legnagyobb létszámú magyar óvoda a régióban.

Mind Nagykaposon, mind a legkisebb létszámú óvodákban is nagy örömmel fogadták a támogatást. Az óvodavezetők köszönetüket fejezték ki az értékes támogatásért, és úgy nyilatkoztak, hogy nagy segítséget jelent majd a mindennapi munkájukban a tartalmas módszertani csomag.