Színes tartalommal jelent meg az Önkormányzati Szemle idei első száma. Március végéig aláírható a Minority SafePack, az összeurópai aláírásgyűjtés a nemzeti közösségek jogaiért kezdeményezés, amely előrelépést jelenthet a kisebbségi jogok terén – erre is felhívják a figyelmet a lap szerkesztői.

Az aláírásgyűjtés fontosságát az Önkormányzati Szemlében megjelent cikkben így indokolják: „Az európai – főleg a tájainkon, Közép-Európában élő – polgárok néha szomorúan, olykor értetlenül, gyakran döbbenten tapasztalják, hogy a világ egyik legnagyszerűbb projektje, az Európai Unió hogyan siklik vakvágányra. (…) A rendszerváltás utáni csatlakozásunktól mi is azt reméltük, hogy végre konszolidálódnak a viszonyok, és a szimbólumként oly gyakran emlegetett európai hazában egy közös asztalnál foglalhatunk helyet. Magyarán: az unió elsődleges feladatának tekinti a kisebbségek (főleg az őshonos) jogainak védelmét.” Mivel ez nem így van, ezért szükséges, hogy a polgárok petícióval hívják fel a figyelmet a kialakult helyzetre, aki még nem tette meg, április 3-áig akár elektronikusan is aláírhatja a petíciót a www.jogaink.sk oldalon.

Más témát boncolgat az Önkormányzati Szemle vezércikke. A sokat kritizált hulladéktörvényről szól Őry Péter, a Pro Civis elnöke, a lap felelős kiadója. „Szlovákia az uniós tagországok közül az utolsók közé tartozik a települési szelektív hulladékgyűjtésben. Nehezen született meg a hulladék szétválasztott gyűjtését szabályozó törvény, s bár általánosan kötelező érvényű rendelkezései vannak minden gazdasági szereplő és minden település vonatkozásában, egyelőre döcögve indul be a folyamat, melynek a legelején tartunk” – írja Őry Péter bevezetőjében.

A cél, a szelektív hulladékgyűjtés mértékének emelése. A valódi kérdés pedig az: hogyan lehetne kevesebb a szemét, amivel elárasztjuk bolygónkat? „Csak hát a helyes út az lenne, ha nem a község fizetné meg a szelektált hulladékot” – véli Őry Péter. A vezércikk felvezeti a lap egyik témáját: a komáromi szemétszállítás és lerakás ügyét tárgyaló írást, amely a szemétlerakók gondjaira is felhívja a figyelmet. Szó esik a szelektív hulladékgyűjtésről is, és arról, hogy minden előzetes ígéret ellenére, ismét az önkormányzatok fizetnek majd rá a hulladék elszállítására.

Az Önkormányzati Szemle idei első számában szó esik még a csallóközi ivóvízkincs veszélyeztetettségéről, a gútai tanyavilág értékeiről és arról is, hogy a fenntartható mezőgazdaság lehet jövőnk záloga. A Human International a példaértékű segélyszervezet, amely egy kis faluból, Ipolyfödémesről indult. Ismét olvashatók faluriportok is a lapban: Deáki, Kistárkány, Velkenye és Százd sikereiről és nehézségeiről készültek beszámolók.

Királyhelmecen igyekeznek helyreállítani a magyar iskola iránti bizalmat. Új helyen várja ügyfeleit Magyarország pozsonyi nagykövetsége, 2018 a külhoni magyar családok éve, konkrét segítséget is nyújt a magyar állam a Köldökzsinór programnak köszönhetően. A helyi sajtó tájékoztatásban betöltött szerepéről és egy konkrét sajtóorgánum, a Gúta TV működéséről is olvashatnak a lapban. Tizenhároméves szünet után áttörés történt, az Európai Parlament végre elfogadta az őshonos kisebbségekről szóló határozatot – tudjuk meg az Önkormányzati Szemle legújabb számából.