Okos Márton átveszi az emlékzászlót (Fotó: Felvidék.ma)

A Bocskai Baráti Kör céljául tűzte ki többek között a Bécsben őrzött Bocskai-féle korona visszaszerzését és a Bocskai-emlékév megrendezését. A kezdeményező egyesület várja a civilszervezetek jelentkezését, és bekapcsolódását az emlékévbe.

Budapesten a Belvárosi Polgári Szalonban a Belvárosi Bocskai Baráti Kör meghívására tartott előadást Okos Márton, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület elnöke. A rendezvényt Farkas Ferenc, az est házigazdája nyitotta meg.

Az előadó az 1995-ben alakult Bocskai Szövetség, és a szintén ebben az évben alapított Bocskai Díj történetén keresztül – mindkettőnek kezdeményezője – mutatta be a Bocskai szabadságharc emléke ápolásának kiterjesztését a Kárpát-medencére.

„1995-ben volt kereken 400 éve, hogy a tizenöt éves háború elején az Al-Dunánál Havasalföldre betörtek és Bukarest, majd Targoviste elfoglalása után a Kárpátokhoz közelítettek a török csapatok, kiszorítva országából Mihály vajdát. Az oszmán erők feltartóztatására a helyszínre érkező erdélyi fejedelmi seregek a székely hadakkal kiegészülve Bocskai István fővezérlete alatt 1595 október végén Gyurgyevónál – ma Girgiu – fényes győzelmet arattak a Szinán pasa török nagyvezír vezette oszmán sereg fölött. Akkor a diadalnak nagy visszhangja volt Nyugat-Európában is. Sőt, a Német-római Császárság dunai államaiban a török Európából történő kiveréséről szőtték a terveket. Az erdélyi fejedelmet, mint hirtelen feltűnt üstököst áprázolták allegorikus metszeteken. Sajnos a kedvező helyzetet a császári erők nem tudták kihasználni, és a következő évben Mezőkeresztesnél katasztrofális vereséget szenvedtek“ – fejtette ki az előadó, majd kiemelte, hogy a Ceausescu diktatúrájában meggyökerezett, és ma is érvényesülő román történelemszemlélet teljesen elhallgatja Bocskai sikerét a diadalban, és azt Mihály vajdának tulajdonítja.

Okos Márton az előadása végén bejelentette, hogy a korábbi évek sikeres kezdeményezései alapján a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület kezdeményezi, hogy 2019 legyen Bocskai-emlékév. “Mivel Bocskai-szabadságharca Kassa központtal legnagyobbrészt a felvidéket érinti, ezért remélem, hogy sokan csatlakoznak a kezdeményezéshez Felvidékről is” – tudtuk meg az előadótól, amely kezdeményezésnek a felhívása értelmében, olyan történelmi személyiségekre hívják fel a figyelmet, akiket bátran állíthatunk példaképül napjaink értékválsággal küzdő társadalma elé.

A bejelentést követően a Bocskai Baráti Kör nevében Farkas Ferenc és Pécsi L. Dániel támogatásuk és csatlakozásuk jeleként átadták a Baráti Kör emlékzászlaját az emlékév kezdeményezőjének. A rendezvény alatt közreműködtek és korabeli dalokat játszottak a Historiások, Szabó István lantművész és Pécsi L. Dániel jelképművész.