Illusztráció (Fotó: malacky.sk)
Illusztráció (Fotó: malacky.sk)

A Szent Lépcsők Jézus Krisztus keresztre feszítése előtti szenvedéseit, megaláztatását jelképezik, mielőtt Pilátus házához ért volna. Értünk, földi, halandó, bűnös emberekért tette ezt, ezáltal biztosítva nekünk saját kínoztatása által a megváltást, feltámadást. Ez a 27 lépcső Jeruzsálemben, Rómában a Lateráni bazilikában, tájainkon pedig Malackán található. Számunkra, Kárpát-medenceiek számára természetesen nagy jelentőséggel bíró eme legutóbbi.

A malackai ferences kolostortemplom az 1650 körüli időszakból való, az építkezés befejezése 1653-ra tehető. Ebben az évben Pálffy Pál alapító a ferences barátok kezébe adta a kolostort, hogy kezdjék meg pasztorációs munkájukat. Az ő és fia, János  Malackához kötődő viszonyát bizonyítja az is, hogy mindkettejük végrendeletében úgy kívánta, szívüket itt, a kolostorban helyezzék örök nyugalomra.

Testük a pozsonyi Szent Márton bazilikában nyugszik, kérésüknek eleget téve azonban szívüket itt helyezték el. Máig is látogatható az ereklye a kolostor altemplomában, kriptájában. Kérésre, előzetes bejelentkezés után kinyitják azt. A ferences templom barokk, pompás, csavart oszlopos díszítésű, főoltára 1720-ból származik. Jobb oldalkápolnájában a Szent Lépcsők találhatók, melyek az utóbbi időben nagy és alapos renováláson estek át.

A túr-terebessy Terebessy család sírja előtt a malackai öregtemetőben (Fotó: ZK)

A virágvasárnapot megelőző szombaton pozsonyligetfalui, vereknyei, diószegi és Dunaszerdahely környéki hívők immár kilencedik alkalommal vettek részt a Szent Lépcsők kápolnában a zarándoklaton.

A délután kettőkor kezdődő háromnegyed órás imádkozás keretében az előírt szabályok szerint minden egyes lépcsőn Jézus Krisztus szenvedéseiről, kereszthordozásáról, megostorozásáról, kínzásáról elmélkedtek, közben beiktatva a „Fáradt ember keresztútját”, az egyes átmenetekkor a lépcsőkön a „Szívünk, lelkünk most kitárjuk” és az „Áll a gyötrött Istenanya” kezdetű énekeket versszakonként, majd fenn az – ilyenkor nagyböjt idején lila lepellel befedett – Szent Kereszt előtt a Keresztények, sírjatok kezdetű énekeket énekelték.

Akik nem bírták térden végigimádkozni a 27 lépcsőt, a jobb felén lépkedve feljöhettek. Azonban a baloldalon szigorúan csak térdelve volt szabad haladni.

A zarándokok megtekintették a helyi öreg temetőben a Túr-terebessy Terebessy család sírboltját is. Három órakor lelkiekben feltöltődve, kicsit megérezve, átélve Krisztus Urunk fájdalmait, vonattal indultak és szerencsésen érkeztek haza Pozsonyba és további lakóhelyükre.