Erdélyi Géza nyugalmazott püspök úr áldást mond a rimaszombati gyülekezetre (Fotó: Pósa Homoly Erzsó)

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő református egyházi műsor fő témája: Kornéliusz és Péter látomása. Magyar Örökség díjas lett Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök, 10 évvel ezelőtt halt meg Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor.

Kornéliusz és Péter látomásának az üzenetét Bernáthné Holop Krisztina szentpéteri lelkipásztor tolmácsolja.

Sokoldalú közösségépítő szolgálatáért március 24-én Magyar Örökség díjban részesült a nyolcvanadik életévében járó Erdélyi Géza nyugalmazott református püspök. Az elismerés kapcsán beszélgetünk vele több évtizedes munkájáról.

Uwe Martin Schmidt német missziós lelkipásztor halálának 10. évfordulója alkalmából emlékszimpóziumot tartottak március 27-én Jókán, a Betlehem Missziós Központban. A felkért előadók saját élményeiket, tapasztalataikat, illetve szubjektív visszaemlékezéseiket tolmácsolták a résztvevőknek.

Az összeállításban megszólal Lévai Attila, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja, Fazekas László püspök, Molnár János volt dékán, Édes Árpád alistáli lelkipásztor, Sándor László, Borsányi Pál és Borsányi Szerén, valamint Kiss Tibor jókai lelkipásztor.

A Világosság egyházi műsor a közvetítést követő naptól a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Sola rádió honlapján is meghallgatható.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya.
Ismétlésre másnap, hétfőn 13.05 órakor kerül sor.