„Mi rázhat fel a kislelkűségünkből? Nekünk is az Emmauszba vezető útra kell mennünk, hogy megértsük a történések kérlelhetetlen törvényét és magunkra találjunk? A történelmet az Isten írja. A mi történelmünket is Ő írta. Család vagyunk a népek milliói között. A mai borzalmas idők minket sem hagytak ki az emberiség borzalmas szenvedéséből. Valljuk be sokan aggódtunk ezekben az órákban, hogy kis magyar családunk átéli-e a fergeteget. A felelet csak az lehet: Igen, nekünk éppúgy, mint az egész emberiségnek, az emmauszi útra kell térnünk, hogy azon vándorolva a nagy Történetíró oktatását hallhassuk. Az élet nem az egyén létére korlátozott valami, hanem az örökkévalóság megnyilatkozása. A teremtő ránk bízta az életet, hogy benne alkotótársaivá legyünk” – Esterházy Jánosnak a Magyar Hírlap 1944. áprilisi, húsvéti számában megjelent vezércikkével indít a Kassai Figyelő áprilisi száma, s Esterházy gondolatai ma is felettébb aktuálisan hangzanak.

Talán nem véletlenül. A lap áprilisi száma is bő terjedelemben szemlézi a tágabb régió közelmúltbeli eseményeit. Így olvashatunk a Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programjáról, a Költők-Olvasók Borsiban megrendezett Nemzetközi Találkozójáról, a miskolci és kassai kisvasút közös projektjéről, a buzitai Ringató foglalkozásról és az Első könyvem című kiadvány átadásáról, a Széphalmon megrendezett Mács József emlékére megszervezett anyanyelvi vetélkedőről, a bodollói és kassai Esterházy János-megemlékezésről.

Továbbá olvashatnak a királyhelmeci Arany-szobor avatásról, az abaújszinai esztrádcsoport telkibányai fellépéséről, a Családdal Együtt Példával program kassai konferenciájáról, a március 15-idiki nemzeti ünnep alkalmával átadott kitüntetésekről, amelynek keretén belül Diószeghy Árpád a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehette át.

Közli a lap a Magyar Területi Színház 65. évfordulója tiszteletére megrendezett konferencián elhangzott beszédek közül Tóth Tibornak, a komáromi Jókai Színház igazgatójának a felszólalását, s búcsúzik a lap Ján Gašpartól, a Kassai Állami Tudományos Könyvtár minap elhunyt igazgatójától.

A Kassai Figyelő kapható a jobb felvidéki magyar könyvesboltokban, ahogy megrendelhető a szerkesztőség elérhetőségein is (Hernád Kft., 040 01 Kassa, Komenský u. 24., www.kassaifigyelo.sk, kassaifigyelo@gmail.com, tel.: 0948/753 013)