A díjazottak a színpadon, köztük a két felvidéki, György András somorjai lelkész és Juhász Attila tornai plébános (Fotó: Srek Hivatal közösségi oldala)

Idén tizenharmadik alkalommal adta át az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a műemlékvédelem rangos elismeréseit a 35. műemléki világnapon. A díjazottak között felvidékiek is voltak.

A világ műemlékvédelmének legmeghatározóbb szakmai szervezete, az ICOMOS 1984 óta ünnepli a műemlékeket minden év április 18-án. Az idei műemléki világnapot az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága, a Miniszterelnökség Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkársága és Szentendre Város Polgármesteri Hivatala „Közös örökség – közös felelősség” címmel együtt ünnepelte a kulturális örökség európai éve jegyében Szentendrén.

Az ünnepi konferencián köszöntőt mondott Latorcai Csaba, a magyar Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára, aki egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a kormány az elmúlt években határozott és hathatós tevékenységet végzett a kulturális örökség, és kiemelten a műemlékek védelmében. Sorra vette a műemlékvédelmet szolgáló kormányzati intézkedéseket a hatósági rendszer polgárbarát átalakításától az aktív és passzív támogatási rendszereken át a célzott örökségvédelmi programokig.

A politikus hangsúlyozta, hogy az épített környezet fenntartható fejlesztése, ezen belül is a műemlékek helyreállításának célja használható, funkciót ellátni képes épületek létrehozása. Felismerve az utóbbi években világszerte felerősödő igényt a múlt hagyományainak újraértékelésére, az állam irányítóinak felelőssége az integrált műemlékvédelem érdekében az ehhez szükséges források megtalálása, és legjobb hasznosítása. Az épített örökség gondos megőrzése és fenntartható fejlesztése kitüntetett stratégiai téma, hiszen megőrzött műemlékeink a nemzeti önazonosság hordozói.

ICOMOS díjjal ismerték el a tornai Nagyboldogasszony római katolikus templom régészeti feltárását és felújítását

A műemléki világnap alkalmából Szentendrén az április 18-án „Közös örökség – közös felelősség ” címmel megrendezett ünnepi rendezvényen adta át az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottságának vezetősége az idei díjakat. A díjazottak között két felvidékit is elismerésben részesítettek.

Balról György András, jobbról Juhász Attila (Fotó: Srek Hivatal közösségi oldala)

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága a műemlékvédelmi világnap alkalmából 2018-ban a Példaadó Műemlékgondozásért Díjat György András somorjai lelkésznek adományozta.

A díj célja bemutatni azokat a legkiválóbb módszereket, amelyek a legjobban segítik a műemlékek, helyi értéket képviselő örökségi értékek fennmaradását és megőrzését, továbbá közkinccsé tenni olyan oktatási, nevelési programokat, amelyek hosszú távon is segíthetik a társadalom fogékonyságát a szakszerű műemlékvédelem iránt.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága példának állítja György András lelkipásztor munkásságát Somorja templomának műemléki értékeinek feltárásáért, közkinccsé tételéért – rendkívüli tevékenysége, aktivitása példakép minden műemlék tulajdonos számára. György András, a szigetközi Somorja református lelkipásztora példás aktivitással megteremtette templomának kutatásához a megfelelő anyagi hátteret, irányítva, tevékenyen részt véve és szervezve a szakszerű kutatást, mindemellett folyamatosan kiemelt feladatának tekintve a templom művészeti értékeinek megismerését és ismertetését, emellett tudományos konferenciát is szervezve a középkori templom régészeti kutatásairól és építészettörténeti különlegességeiről.

A másik felvidéki díjazott, Juhász Attila tornai plébános az ICOMOS díjjal kapcsolatosan a Felvidek.ma-nak elmondta: „Nagy megtiszteltetés, a munkánk elismerése ez a díj. Hét éven keresztül komolyan dolgoztunk, és nagy kihívás és feladat volt a templom feltárása az egész egyházközségnek. Örülök, hogy a szakma is felfigyelt ránk” – nyilatkozta a díjazott.

ICOMOS Díjjal ismerték el a tornai római katolikus templom helyreállítását, a szakszerű régészeti, építészeti és restaurátori előkészítést, a gondos restaurátori és kivitelezési munkákat. A szlovákiai Torna község Nagyboldogasszony templomának műemléki és restaurátori kutatása gazdag gótikus falképeket tárt fel. A kutatás mellett a tervezési, kivitelezési és restaurátori munkák is példaértékű színvonalon készültek el. A helyreállítással jelentősen gazdagodott a templom értéke, a gótikus művészetről való tudásunk, és egyúttal az idegenforgalmi célpontok listája is.

2007 és 2014 között valósult meg egy nagyszabású feltárás és restaurálás a tornai templomban. A korábban már felfedezett középkori freskókat hozták rendbe, amely egy hétéves folyamat része volt.

(kormany.hu/MTI/Felvidek.ma)