A Hallgatói Parlament résztvevői Gímesen (Fotó: Diák Hálózat)

Gímesen ülésezett a Diákhálózat egyik legfontosabb döntéshozó szerve.  A Hallgatói Parlament, mint a szlovákiai magyar egyetemista diákköröket összefogó ernyőszervezet, minden évben két alkalommal hívja össze megbeszélésre a tagszervezetek vezetőit, illetve az elnökséget.

A hétvégén lezajlott ülésen alapvetően az elmúlt hónapok közéleti eseményei, illetve a Diákhálózat hatásköreit érintő beszámoló volt terítéken. A szlovákiai megyei választások kapcsán Ne maradj otthon címmel online kampányt folytatott annak érdekében, hogy minél több felvidéki magyar éljen szavazati jogával. 2018 januárjától a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés mögé is beállt, a diákszervezetek több tagja aktivistaként segített az aláírásgyűjtésben. Pozsonyban a Tisztességes Szlovákiáért nevezetű demonstráción a Diákhálózat „Magyar diákok veletek vannak” feliratú transzparenssel fejezték ki szolidaritásukat a tüntetőkkel.

Részleges tisztújítás is történt, mivel az elnökségben különböző pozíciókat betöltő emberek leköszöntek, és újakat választottak helyükbe. A Diákhálózat elnökségének jelenlegi névsora: Kotiers Róza – elnök, Szabó Ádám – belügyi alelnök, Pál Ádám – külügyi alelnök, Rigó Orsolya – gazdasági alelnök, Katona Flóra – marketing alelnök, Erdélyi Ágnes és Török Máté – oktatási alelnökök, Czáboczky Szabolcs – sajtóreferens, Inczédi Lilla – a Felvidéki Tudományos Diákkonferencia koordinátora, Fodor Péter – a Gímesi Művelődési Tábor főszervezője, Szászi Fanni – a Felsőoktatási Tájékoztató Körút koordinátora, Nagy Csaba – ellenőr, Izsák Gergely – az Alma Mater főszerkesztője, Leczkési Zoltán – az Angolul tanuló falvak koordinátora, Lajos Petronella – SzakGyak, Póša Nikolas – DiNaMiT-koordinátor. Az elnökségből távozott Tari Dávid (Felsőoktatási Tájékoztató Körút), Köböl Klaudia (DiNaMiT), Radics Rudolf (sajtóreferens), Bíró Szilvia (LE-koordinátor), Matús Dávid (oktatási alelnök). A jelenlévők hálás köszönetüket fejezték ki a pozíciókról leköszönő tagok eddigi munkájáért.