Fotó: TASR

Az új kormány folytatja a kihelyezett ülések gyakorlatát. Tegnap az Eperjesi kerületben található kisszebeni járási székhely után a Kassai kerület gölnicbányai járásbeli Prakfalva községét választották a mai ülés székhelyéül. Ezen ülések célja a felzárkóztatást szolgáló akciótervek létrehozása, illetve a leszakadó régiók támogatása.

Az újraalakult kabinet tartalékaiból mindkét járás számára újabb befektetéseket hagyott jóvá. A Gölnicbányai járás akciótervével összhangban 2018 és 2022 között 2,105 millió eurót kap. Ebből a legtöbbet maga a város költhet el a helyi kommunikációk és a téli stadion felújítására, ami 120 ezer euró befektetést jelent a régiónak, 80 ezer eurót kap Nagykuncfalva a járdák javítására, valamint Margitfalva a patak és híd rendbetételére, és Zakárfalva a helyi utak rekonstrukciójára.

A következő 150 ezer euróból a Kisszebeni járásban elterülő Héthárs község építhet központi parkolót a régiós idegenforgalomnak, és maga Kisszeben a 160 ezres támogatásból az atlétikai pályát újítja fel, valamint a digitális Torysa mozi nézőterét.

A kihelyezett ülés alkalmával az „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű, a munkanélküliség csökkentését szolgáló nemzeti projekt folytatásával bízták meg a munkaügyi minisztert, Ján Richtert. A projekt a leszakadó régiók járásainak helyzetét hivatott javítani.

Az iskolaügyi miniszter, Martina Lubyová feladata lesz olyan intézkedések meghozatala, amelyek az alacsonyabb szintű középfokú végzettség megszerzését segítik elő. A találkozót követően Peter Pellegrini a régió polgármestereivel is találkozott.

A Gölnicbányai járás akcióterve 931 új munkahely létesítését irányozza elő

Az említett járás foglalkoztatási helyzetének javítását hivatott elősegíteni 931 új munkahely létesítése 2022-ig, mely a prakfalvai kihelyezett ülésen jóváhagyott akcióterv legfontosabb feladata. A 2018-2022-ig terjedő akcióterv közel 55,75 millió eurós beruházással számol. Ebből 32,7 millió euró az Európai Strukturális és Beruházási Alapból érkezne, közel 21 millió pedig egyéb forrásokból, beleértve a cégek beruházási aktivitását, valamint az önkormányzatok és regionális önkormányzatok forrásait.

„A regionális hozzájárulás teljes összege, melyet a kormány közvetlenül megítélt ennek a járásnak, s az elkövetkező években a kérvények alapján konkrét projektekre folyósítani fog, 2,1 millió euró,” nyilatkozta a sajtó képviselőinek Peter Pellegrini.

A leszakadt régiók részére a Környezetvédelmi Alap is támogatásokat hagyott jóvá

A napokban jelent meg a Környezetvédelmi Minisztérium honlapján a jóváhagyott pályázatok jegyzéke, amelyben a leszakadt régiók számára megítélt támogatások is szerepelnek. Az alapból összesen 29 945 416 euró került szétosztásra, 6 programban, 268 projektre. Ebből a leszakadt régióknak a B területen vízvédelemre 6 463 121 euró jutott. Ugyanebben a programban a leszakadó területeken kívüli projektekre 14 901 510 euró került szétosztásra, illetve további 3 018 883 eurót kaptak a BP2-es programban – a vízfolyásokon kívüli intézkedésekre.

Tehát ez alkalommal összesen 47 leszakadó település örülhet a pénzügyi segítségnek, amelyeket a meglévő szennyvíztisztítók bővítésére, csatornahálózat bővítésére és felújítására, vízvezeték-hálózat kiépítésére, s a meglévő hálózatra való rákötésére, vízvezeték-hálózat kiépítésére a törpevízművek kihasználásával, a meglévő vízvezeték-hálózat bővítésére és felújítására, valamint a vízforrások védelmére használhatnak fel.

Összesen15 leszakadt járás részére hagytak jóvá támogatást, mégpedig: a Nagyrőcei járásnak 100 000 eurót, a Gölnicbányai járásnak 81590 eurót, a Losonci járásnak 350 000 eurót, a Mezőlaborci járásnak 150 000 eurót, a Poltári járásnak 324 000 eurót, a Kisszebeni járásnak 505 000 eurót, a Kézsmárki járásnak 321 562 eurót, a Tőketerebesi járásnak 560 969 eurót, a Felsővízközi járásnak 507 000 eurót, a Rozsnyói járásnak 420 000 eurót, a Szobránci járásnak 610 000 eurót, a Varannói járásnak 705 000 eurót, a Bártfai járásnak 660 000 eurót, a Rimaszombati járásnak 718 000 eurót és a Nagykürtösi járásnak 450 000 eurót.

A fentiek alapján látni, hogy hat járás magyarok által is lakott. Ezen járásokban összesen 21 településre jutott támogatás, amelyek közül tizenötben haladja meg a magyar lakosság számaránya a nyelvtörvényben megszabott határt. A támogatásban részesülő magyar falvak közül 5-ben független polgármester, valamint 7-ben Most-Híd színeiben indult polgármester tevékenykedik. Rajtuk kívül két smeres irányítású és mutatóba egy MKP-s vezetésű falu is támogatásban részesült. A rozsnyói járásbeli MKP-s vezetésű Jólész község a programban egyedüliként jutott támogatáshoz.

(TASR/Felvidék.ma)