(Fotó: tvnoviny.sk)

Április 4-én írtunk először az Úszorra tervezett aszfaltozó ellen szerveződő tiltakozásról, majd pedig arról, hogy majd százan tiltakoztak a falu képviselő-testülete és a polgármester jelenlétében a falugyűlésen, az aktivisták és a jelenlévők nyilvánosan is felkérték a megjelent képviselőket és vezetőséget arra, hogy hivatalosan is fejtsék ki véleményüket az Úszorra tervezett aszfaltozóval kapcsolatban.

Most az Úszor a Családokért kezdeményezés értesítette az úszori és a somorjai (a somorjai Pomlé parkot is érinti a beruházás) lakosokat, hogy projektértékelésének eredménye április 18-a óta az Úszori Községi Hivatal hirdetési tábláján található. Ez azt jelenti, hogy ettől a dátumtól számítva 10 napig véleményezhető a minisztérium felé az érintett lakosok és települések, valamint a nyilvánosság részéről. A polgári társulás tagjai kérik a tisztelt lakosságot, hogy véleményezzék az úszori álláspontot, melyet az www.obeckvetoslavov.sk oldalon olvashatnak.

A vélemények megfogalmazásában a segítségükre lehet, ha felkeresik az aktivistákat, mivel már csak alig egy hét áll rendelkezésre. Segítséget kaphatnak a Facebookon Kvetoslavov pre rodiny alatt, valamint emailben: kvetoslavovprerodiny@gmail.com .

Minden vélemény és beérkezett levél sikeres és fontos lehet a folyamatban, hogy megakadályozza egy nem Somorja és Úszor határára való, környezetvédelmi károkat okozó, egészséget romboló létesítmény kiépítését.

A petíciót aláírhatják továbbá Somorján a Mozi Klubban és a Baba Klubban található formanyomtatványokon, illetve online. Egy klikk az egészségért! A véleményezéssel nemcsak a Kvetoslavov pre rodiny polgári kezdeményezésnek segíthettek, hanem saját életfeltételeik egészséges és élhető fenntartásához járulhatnak hozzá Úszor község, Somorja városa és Felső-Csallóköz érdekében egyaránt! Hogy egyszer majd tiszta lélekkel gyerekeink szemébe tudjunk nézni!

Ezzel párhuzamosan, 2018. április 25-i keltezéssel megjelent Somorja város önkormányzatának hivatalos állásfoglalása is az Úszorra tervezett kátrányozóval kapcsolatban, melyet teljes terjedelmében közlünk:

„Tárgy: Állásfoglalás a javasolt tevékenység kapcsán – Úszori aszfaltelőállító üzem
Somorja városa a Tt. 2006/24 sz., a környezeti hatások vizsgálatáról szóló törvény értelmében a beterjesztett dokumentumok áttanulmányozását követően elutasító álláspontra helyezkedik az „Úszori aszfaltelőállító üzem” elnevezésű, az Úszor kataszteri területén található KN-C megjelölésű, E 286/1 sz. parcellán megvalósítandó beruházási tervezet kapcsán.

1.) A közlekedés volumenének növekedése: a szóban forgó terület úthálózata – az I/63 és a II/503 számú közutakat is beleértve – már most túlterhelt. Bár a tervezetben az áll, hogy a késztermék elszállítása, illetve az építési terület ellátása az R7 gyorsforgalmi út nyomvonalán, mezei utakon zajlana, az aszfaltgyár területére a nyersanyag beszállítása a már említett I/63 és a II/503 számú közutakon történne. Nem áll rendelkezésre közelebbi információ arra vonatkozóan sem, hogy a feltüntetett napi 320 áthaladás mely irányban történne. A tanulmány nem tér ki a közlekedési állapotokra gyakorolt hatás értékelésére.

2.) Szennyezőanyagok újabb forrása: figyelembe véve a levegő minőségére gyakorolt hatást, a létesítmény megépítésével és üzembe helyezésével egy újabb légszennyező forrás jönne létre. A szóródási tanulmány szerint a környező lakóövezetek is érintve lennének. Jóllehet a tanulmány szerint a szennyezőanyagok koncentrációja jóval a törvényes határértékek alatt mozogna, de ez a térség már enélkül is ki van téve az olyan, jelentős légszennyezést produkáló forrásoknak, mint a Slovnaft.

3.) Újabb zajforrás: a zajszint várható mértékéről szóló tanulmány alapján nem kerülne sor a határértékek túllépésére. Ennek ellenére is előfordulhat, hogy a tevékenység az esti órákban hallhatóvá válik – ilyenkor a forgalom elhalkul, és hallhatóbbá válik az a zaj, amelyet napközben elnyom a forgalom. Ez azt jelenti, hogy lakosaink vélhetően annak ellenére is hallani fogják a gyártási folyamat zaját, hogy azok a határértékeken belül maradnak.

4.) A karcinogén tényező: több, az aszfaltgyártás során keletkező anyag rákkeltőnek számít. Némely nemzetközi tanulmány rámutat a hasonló gyártási folyamatoknak az emberi szervezetre gyakorolt káros, rákkeltő hatására. A tervezet alapján a technológia úgy van beállítva, hogy ne legyen túllépve a 180 °C felső hőmérséklet, amely fölött már sor kerül ezen anyagok szerves pára formájában történő kibocsátására. Nem zárható ki azonban némely rákkeltő anyagok környezetbe kerülésének lehetősége.

5.) Nincs semmilyen garancia arra, hogy a létesítmény csak az R7 gyorsforgalmi út építésének feltüntetett tartamában fog üzemelni.
Tekintettel mindezen körülményekre, indítványozzuk az egészségi kockázatokra vonatkozó hatáselemzés (HIA), valamint új értékelési tanulmány kidolgozását, amelynek alapjául a zajszintről és a szóródásról szóló tanulmány szolgáljon. Főképp pedig megfontolás tárgyává kell tenni, hogy valóban indokolt-e a létesítmény létrehozása, vagy az R7 építésének aszfaltellátása biztosítható más, már létező, hasonló jellegű létesítmények által.
Ez a térség már a szóban forgó létesítmény nélkül is jelentős lég- és vízszennyező források hatásának van kitéve, lásd a Slovnaftot, az egykori vereknyei Juraj Dimitrov Vegyi Üzem vegyianyag-lerakata miatt előállt vészhelyzetet vagy más pozsonyi üzemek esetét, amelyek tevékenységükkel veszélyeztetik a Csallóközben található ivóvíztartalékokat.
Mindezek alapján a város a szóban forgó tervezet kapcsán elutasító álláspontra helyezkedik!”

(samorin.sk/Felvidek.ma)