Illusztráció (Fotó: pravda.sk)

A vámosok azonkívül, hogy rendszeresen vizsgálják az elektronikus regisztrációs pénztárgépek használatát a vásárokon, fesztiválokon, alkalmi elárusítóhelyeken, ellenőrzik azokat a pénztári bizonylatokat is, amelyeket a lakosok az úgynevezett “szelvényes lottó”-ba továbbítanak. Ilyen ellenőrzésre idén 293 esetben került sor.

A szelvényes lottó olyan szerencsejáték, amely lehetőséget nyújt az esetleges adócsalások felderítésére az elektronikus regisztrációs pénztárgépek helytelen használatával vagy egyáltalán azok használatának elkerülésével. A szelvényes szerencsejáték 2014-ben lépett érvénybe és a pénztárgépekből származó bizonylatok alapján, amelyeket a “játékosok” a szerencsejátékba bejelentenek, a vámtisztviselők elvégezhetik az ellenőrzéseket.

A szerencsejátékba bejelentett blokkokból bizonyos kritériumok szerint meghatározott számút kiválasztanak, amelyeket aztán konkrét vagy adminisztratív ellenőrzésnek vetnek alá. A konkrét ellenőrzés jelentheti annak a szerencsejátékot üzemeltetőnek a vizsgálatát, aki a pénztári elismervényt kiadta, az adminisztratív ellenőrzés pedig azoknak az adatoknak a felülvizsgálatát, amelyeknek a blokkon szerepelnie kell.

Az idei év első négy hónapjában a trencséni vámosok ilyen módon 293 kisorsolt bizonylatot ellenőriztek. Összehasonlításként jegyezzük meg, hogy 2017-ben 73 konkrét és 414 adminisztratív kontrollra került sor.

A vámtisztviselők a lakosságtól kapott információkat is figyelembe veszik. A legtöbbször olyan esetekben fordulnak hozzájuk, amikor nem sikerül bejelentkezniük a szelvényes szerencsejátékba, mert a szelvény helytelen azonosító adatokat tartalmaz arról a vállalkozóról, aki a blokkot kiadta, vagy az illető egyáltalán nem kapott elismervényt a befizetésről. A lakosok az ilyen hiányosságokat jelenthetik a pokladnica@financnasprava.sk címen.

Az üzemeltetőnél tett látogatás alkalmával a vámosok nemcsak a befizetési szelvényeket vizsgálják, hanem figyelmeztetnek azokra a kötelességekre is, amelyeket az elektronikus regisztrációs pénztárgépekre vonatkozó (289/2008 Z.z.) törvény előír. Azonban nem minden árusításból és szolgáltatásból származó bevételt kötelesek a pénztárgépekben regisztrálni. A súlyos egészségkárosultak esetében például eddig kivételt tettek. Az idén január 1-jétől azonban itt is változás történt. Eddig csak azt vették figyelembe, hogy a vállalkozás a súlyosan egészségkárosult nevén fut-e, mostantól viszont a súlyosan egészségkárosultnak kell üzemeltetni is a kereskedést vagy a szolgáltatást.

Arra a kötelességre is felhívták a vámőrök a figyelmet, hogy a vállalkozó, akire nem vonatkozik az elektronikus regisztrációs pénztárgép üzemeltetése, az elárusítóhelyen fel kell, hogy tüntesse az erről a kivételről szóló igazolást, mégpedig a vásárló számára érthetően, olvashatóan, könnyen hozzáférhető helyen. A súlyosan egészségkárosult vállalkozónak a munkahelyén kell tartania és bármikor bemutatnia az egészségi állapotát bizonyító okiratot, igazolványt vagy annak hiteles másolatát.

(financnasprava.sk/Felvidék.ma)