illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezés arra a szomorú tényre reagál, hogy bár a Csallóközt védet vízgazdálkodási területté nyilvánították, az ivóvíz minősége romlik a régióban.

A Mi Vizünkért Polgári Társulás 2018. május 14-én indította el az „ITT ne igyál vizet!“ kezdeményezést, amellyel az ivóvíz minőségével kapcsolatos folyamatos szlovákiai problémákra szeretné felhívni a figyelmet. A kezdeményezés egyben lehetőséget ad Szlovákia polgárainak, hogy hozzájáruljanak az víz minőségi és akkreditált elemzéséhez a lakóhelyükön.

A társulás spontán módon jött létre szakértők, aktivisták és elkötelezett helyi lakosok, apolitkus csoportosulásaként. A polgári társulás célja figyelmeztetni a laikus és a szakmai nyilvánosságot az ivóvízzel kapcsolatos, Szlovákiában felvetődő problémákra.

A kezdeményezés célja Szlovákia lakosainak mozgósítása, hogy támogatásukkal segítsék
a vízvédelemmel kapcsolatos fenntarthatatlan állapot megoldását. A kampány része egy online petíció elindítása, valamint az anyagi háttér biztosítására a közösségi finanszírozás
(croAfounding) módszerének meghirdetése. A croAdfunding kampány olyan módszer, amely által a lakosok anyagilag hozzájárulhatnak településük ivóvizének bevizsgáltatásához. Ezek az elemzések akkreditált laboratóriumokban történnek. Az elemzések eredményei folyamatosan nyilvánosságra kerülnek. Kezdeményezésük része két, jelenleg folyamatban lévő részletes elemzés elkészítése: a szlovákiai ivóvíz állapotának vizsgálata, valamint annak felmérése, hogy milyen az ivóvízforrásként szolgáló talajvíz és a felszín alatti vizek védelmének jelenlegi helyzete.

A kezdeményezők (Fotó: A Mi Vizünkért Polgári Társulás)

„A petícióban kérjük az ivóvíz és a kertlocsolásra használt vízminőségének a kivizsgálását; a vízcsapból nyert víz minőségére vonatkozó teljes és időszerű információk megjelentetését; az ivóvizünk forrását jelentő talajvíz és a felszín alatti vizek védelmének biztosítását“ – hívják fel figyelmünket a kezdeményezők.

Az ivóvíz minőségi romlásának oka többek közt a rendszertelenül monitorozott és megoldatlan környezetvédelmi problémák, az agrokemikáliák túlzott használata, a nem jól szigetelt, szivárgó szemétlerakatok, a víztározók mentén zajló ellenőrizetlen erdőirtások. Ezek a problémák nemcsak a Csallóközt érintik, hanem Szlovákia más területeit is. Megtörténik, hogy épp a víztározó közelében élő embereknek nincs tiszta ivóvizük.