A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának első ülése (Fotó: viacarpatia-spf.eu)

A Monitoring Bizottság Kisprojekt Alappal kapcsolatos első ülésére május 15-én került sor a Kassa Megyei Önkormányzati Hivatal tükörtermében, ahol jóváhagyták a program felhívását is.

„A Monitoring Bizottság ülésének fő célja a felhívás jóváhagyása volt, ami az első ülés keretén belül meg is történt. A tervek szerint a felhívást június elején hirdetik meg, amelyet majd a www.viacarpatia-spf.eu honlapon találnak, ahol minden egyéb fontos információ is szerepelni fog, többek között a tervezett információs napok pontos helyszínei és időpontjai“ – hívta fel figyelmünket Begala Erika, a Kisprojekt Alap vezetője, majd így folytatta: „ A Kisprojekt Alap két prioritási tengelyt fog érinteni – PT1 Természet és kultúra és PT4 Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása. A projekteket a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága fogja jóváhagyni, és az értékelés kritériumai a felhívás részeként válnak ismertté. A felhívás meghirdetését követően lehetőség lesz személyes konzultációkra is a tervezett projektötletek megvitatására, valamint tanácsadásra“ – nyilatkozta a Felvidek.ma-nak Begala Erika.

A PT1 Természet és kultúra prioritási tengely 1.1 – A határterület vonzerejének fokozása – specifikus célja az érintett régiók természeti és kulturális endogén erőforrások hatékonyabb kihasználására fókuszál, az alábbi tevékenységek révén: a helyi gazdaságok fenntartható fejlődésének támogatása, szociális és gazdasági kohézió támogatása közös tevékenységek által a kultúra és környezetvédelem terén, valamint az érintett terület látogatottságának növelése.

A PT4 Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése – specifikus célja a határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítására fókuszál, az alábbi tevékenységek révén: az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködések szélesítése és élénk tapasztalatcsere, a szervezetek közötti együttműködési kapacitás fejlesztése, valamint a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés növelése, a kölcsönös megértés javítására, valamint a régióban élő etnikai csoportok közeledésére irányuló tevékenységek, a hosszú távú intézményközi együttműködések számának növelése, határon átnyúló tevékenységekben való magas szintű társadalmi szerepvállalás, fenntartható határon átnyúló rendezvények és tevékenységek számának növelése, valamint a kétnyelvűség szintjének javítása.

A meghívott vendégek között szerepeltek az Interreg V-A SK-HU Együttműködési Program Irányító Hatósága, Nemzeti Hatósága, Kassa Megye Regionális Fejlesztési Ügynöksége, valamint a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának tagjai valamennyi érintett megyéből – Kassa megye, Besztercebánya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Heves megye és Nógrád megye. A megfigyelők szerepét a Közös Titkárság és Kassa Megye Önkormányzata képviselői töltötték be.

Az ülést a Via Carpatia EGTC igazgatója, dr. Orbán Máté Julianna, mint a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottságának elnöke, egyben a Kisprojekt Alap ernyőprojektjeinek vezető kedvezményezettje vezette. A Monitoring Bizottság ülésén részt vett a Kisprojekt Alap projektcsapata is, amely 2017 őszétől dolgozott a pályázati felhíváshoz szükséges dokumentumokon. Ezeket a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága elé terjesztették jóváhagyásra.

A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága jóváhagyta a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottság eljárási szabályzatát, a pénzügyi támogatásra vonatkozó pályázati felhívást és az ahhoz tartozó mellékleteket, valamint az értékelők kézikönyvét.

Az ülés kellemes légkörben, barátságos hangulatban zajlott. Az előterjesztett dokumentumokat a Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága jóváhagyta. A jegyzőkönyvet és a módosított dokumentumokat az elkövetkezendő napokban véglegesítik.

Az Interreg 1990-ben közösségi kezdeményezésként került kidolgozásra mindössze 1 milliárd euró költségvetéssel, kizárólag határmenti együttműködés céljából. Később az Interreget a transznacionális és interregionális együttműködésekre is kiterjesztették. Az Európai Területi Együttműködés (INTERREG) a 2014-2020-as időszakra a növekedési és munkahelyteremtési beruházás mellett a kohéziós politika egyik célkitűzése lett. Az Interreg néhány év alatt az Európai Unió kulcsfontosságú eszközévé vált a partnerek közötti határon átnyúló együttműködés támogatása érdekében. A cél a közös kihívások közösen történő kezelése és közös megoldások keresése – akár az egészségügy, a kutatás és oktatás, a közlekedés vagy a fenntartható energia területén. Az Interreg programok finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Unió különböző fejlettségi szintű területeinek harmonikus fejlesztése érdekében történik.

Az Európai Unió 2014-2020-as programidőszakában a 2020-as Európa-stratégiában meghatározott és kiemelt központi uniós célkitűzések legfőbb befektetési eszköze a kohéziós politika, tehát az úgynevezett intelligens, hosszú távon fenntartható, inkluzív növekedés, valamint az ehhez kötődő célok. Az európai területi együttműködés a kohéziós politika céljainak egyike, amely egyúttal keretet biztosít az együttműködés számára az EU belső határain belül.

(viacarpatia-spf.eu/Felvidék.ma)