Martina Lubyová (Foto: TASR - Pavol Zachar)

Végéhez közeledik a parlament 31. ülése, a képviselők ugyanis a tizedik napon megvitattak csaknem minden programpontot, néhányat pedig elnapoltak. A megvitatott programpontokról a héten döntenek.

Szavaznak például arról a javaslatról, mellyel az újságíróknak akarnak segíteni, vagy arról, mely szerint a nem szlovák anyanyelvű gyerekek ezután idegen nyelvként tanulhatnák a szlovákot. A programpontok között szerepel a művi terhességmegszakítás betiltása is.

A képviselők elé pénteken összesen több mint 30 javaslat került. Egyes programpontok megtárgyalása szinte vita nélkül lezajlott, viszont a délelőtti szavazás után több képviselő távozott és már nem is tért vissza.

Nemcsak a szlovák nyelv oktatásának a nem szlovák tannyelvű iskolákban való megváltoztatására vonatkozó javaslat kerül azonban a parlament elé. Martina Lubyová pénteken tartott sajtótájékoztatóján bemutatta A nevelés és a művelődés fejlesztésére irányuló nemzeti programot, mely két részből, minőségi és mennyiségi részből áll.

A minőségi indítványok magukba foglalják például az integráció és a inklúzió támogatását, a pedagógusok helyzetének javítását. A mennyiségi kilátások tartalmazzák a jövő szociális és gazdasági paraméterrendszerének feltételeit.

Lubyová szerint Szlovákia jövőbeli demográfiai fejlődéséről van szó, valamint a reform költségeiről és hatásairól. A program stratégiai céljai között szerepel például, hogy az iskolai felvételiknél a toborzást a válogatás váltsa fel, továbbá, hogy a gyerekeket egy évvel az iskolalátogatás megkezdése előtt kötelezően beiskolázzák (azaz az óvoda utolsó éve kötelező lenne), valamint a tesztelés, a diagnosztika, az IT-képességek és szokások korszerűsítése a tanulók és a pedagógusok esetében.

A program célja továbbá a regionális és főiskolai képzés hatékonyabbá tétele, valamint a hátrányos szociális helyzetű és roma tanulók integrálása és inklúziója, az oktatási rendszernek a gazdaság követelményei és a munkaerőpiac igényei szerinti alakítása, valamint az egész életen át tartó tanulás bevezetése.

Az oktatási minisztérium által tervezett oktatásügyi reform a következő 9 évben 9 milliárd euróba kerülne.

(tasr/Felvidék.ma)