Zsifkovics Egyed kismartoni püspök úr a plebániaudvaron a hívek között (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Május 28-án, hétfőn, a szép meleg kora nyári délutánon nem egészen két hét után ismét nagyszabású egyházi eseményre került sor Dunacsúnyban. Május 16-án Orosch János nagyszombati érsek volt az egyházközség vendége. Legutóbb pedig a németújvári születésű, nemrégiben 55. születésnapját ünnepelt, horvát gyökerekkel rendelkező Zsifkovics Egyed, a Kismartoni Egyházmegye püspöke látogatott el a Szent Mihály plébániatemplomba és mutatott be ünnepi szentmisét.

A mise elején Červený Marián helyi plébános üdvözölte Egyed püspök urat és megköszönte, hogy elfogadta a meghívást. Erre ő viszontválaszul elmondta, nagy örömmel jött ismét ebbe a buzgó és aktív, hitét lelkesen gyakorló egyházközségbe. A helybéli hívek nevében egy hölgy köszöntötte őt szlovák, magyar, horvát és német nyelven. Magyarul így hangzott a köszöntés: „Szeretettel köszöntjük Önt Dunacsúnyban”.

A szentmisén koncelebráltak a helyi Marián plébánoson kívül Jurkovich József állandó diakónus az ausztriai Köpcsényből, Suchanovský Štefan állandó diakónus Pozsonyból és Jarábek Martin káplán Horvátjárfaluból. A misén részt vett Ferenčák Gabriella polgármester asszony is. A meghívott vendégek között voltak a horvátjárfalui egyházközség énekkarának tagjai, de a magyarországi Kimle településről is érkeztek hívek.

Jarábek Martin horvátjárfalui káplán és a vendégek (Fotó: Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)

Az esemény apropóját Marián plébános úr közelgő, június közepi születésnapja adta. A misén közreműködött az Önkéntes Tűzoltó Testület néhány tagja, akik a ministránsokkal, papokkal és a püspökkel közösen érkeztek illetve távoztak a templom főbejáratán.

A mise után folytatódott az ünnepség a plébániaudvaron kihelyezett asztaloknál, kellemes környezetben, cseresznyefák és ernyő alatt a hűsítő árnyékban. A püspök úr nagyon közvetlen volt, együtt ült a hívekkel, mindenkivel szívesen elbeszélgetett, fényképezkedett, ismerkedett, illetve a régi ismerősökkel a közös emlékeket elevenítette fel. Kellemes hangulatban ért véget az ünnepség az esti órákban.

Sajnos, a remek hangulat közepette fájó volt hallani a magyar, idős hívektől, hogy a magyar nyelv, magyar ima és ének egyre jobban kiveszik, mert a templomba járó, hívő magyar nagyszülők unokái már nem beszélnek ezen a szép nyelven, itt, Magyarország szomszédságában. Biztató mindennek ellenére azonban, hogy többé-kevésbé hetente, hétfőnként magyar-szlovák vegyes misék vannak, de azon sem akad helybéli magyar ministráns, iskolás, ifjú, felnőtt, nyugdíjas, aki magyarul olvasna föl.