Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Az oktatásügyi minisztérium egy felhívást tett közzé, amelynek keretén belül 15 millió eurót osztanak szét a gyerekek ismereteinek bővítésére. Ebből a pénzből plusz órákat lehet tartani a gyerekeknek, taneszközöket lehet vásárolni stb.

A gyerekek túlterheltsége miatt nem hiszem, hogy tovább kellene növelni az iskolában eltöltött heti órák számát.

A másik megjegyzésem ezzel kapcsolatban, hogy az óraszámok növelése nem feltétlenül eredményezi az oktatás hatékonyságának növelését. Ha a cél a tanítás hatékonyságának növelése, akkor olyan oktatási módszereket és formákat kell alkalmazni, amelyek a tanulók önállóságát, gondolkodásmódját, kreativitását növelik. Ilyenek pl. a problémamegoldó oktatás, projektmódszer, kooperatív tanulás stb.

A pénz természetesen minden iskolának jól jön, de a tanítás hatékonysága attól sem lesz jobb, ha bevásárolunk 25-30 táblagépet és nem lesz hozzá program, vagy lesz program, de azt a pedagógus nem fogja, esetleg nem tudja használni.

Ebben az esetben is előbb a legmegfelelőbb módszert kell kiválasztani, és ha a módszer azt igényli, akkor vegyük meg hozzá a megfelelő technológiát – de csak akkor!

Az elmúlt időszakban EU-s pénzekből több alapiskolában bevezették az ún. egésznapos iskolát. A program ideje alatt mindenki dicsérte a lehetőséget. A pedagógus azért, mert plusz keresethez jutott, a diák azért mert az iskolában, tanári felügyelet alatt, elkészült a házi feladattal és a szülő is örült, mert tudta, hogy gyereke egész nap felügyelet alatt, tehát biztonságban van.

Ennek ellenére a program végeztével az egésznapos iskola is megszűnt. A pozitívumok ellenére gyakorlatilag sehol sem folytatták. Vajon miért, ha addig /amíg pénz volt/ mindenki dicsérte ?

Nekem ez a felhívás nagyon kampányízűnek tűnik! Jó lenne, ha végre a minisztérium is tudatosítaná, hogy rendszerszintű változásra van szükség. A toldozás-foltozás nem oldja meg iskoláink problémáit.

Amíg nem alakul át a pedagógusképzés, nem történik meg az oktatás tartalmi szabályozása, nem térünk át az ún. korszerű oktatási módszerek használatára, amíg nem történik meg a pedagógustársadalomban a szemléletváltás, hogy ti. a tanítás helyett a tanulásra kell összpontosítani, addig nem várhatunk lényegi változást az oktatás hatékonyságát és minőségét illetően sem.

Úgy tudjuk, hogy a minisztériumban – igaz nagy titokban – készül valamiféle iskolareform. A kiszivárgott információkból viszont arra lehet következtetni, hogy átfogó iskolareform helyett átgondolatlan, összefüggéstelen lépések várnak iskoláinkra.

Szerintem ebbe a kategóriába tartozik az említett felhívás is.