A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 hónap időtartamra szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2018/2019-es tanévben.

Azok a szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek pályázhatnak a meghirdetett szakok valamelyikére, akik szülőföldjükön végezték középiskolai tanulmányaikat és szereztek érettségi bizonyítványt, illetve ennek megszerzése legkésőbb jelen tanév végéig megtörténik.

A felsőoktatási előkészítő képzésről

A képzés 2018 szeptemberében kezdődik. Felvidékről húsz diák vehet részt az ösztöndíjas képzésben, melynek időtartama tíz hónap. Tíz közismereti tárgyból készítik fel a diákokat kis csoportokban: matematika, fizika, informatika, kémia, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, angol nyelv és testnevelés. Ezzel lefedve azon tantárgyakat, amelyekkel a magyarországi érettségin számolni lehet.

Intenzív képzésről van szó, tantárgyanként heti 12-20 óra, konzultációs lehetőségekkel, próbaérettségi vizsgákkal. E képzés során a hallgatók emelt szintű érettségi követelményeknek megfelelő tudásra tesznek szert, illetve a sikeres egyetemi tanulmányokhoz nélkülözhetetlen alapokat sajátíthatnak el.

Az ösztöndíjasok havi 45 ezer forint támogatást kapnak, emellett ingyenes szaktárgyi képzést, ingyenes tankönyvellátást és ingyenes kollégiumi elhelyezést biztosítanak számukra.

A pályázat beadásának módja és határideje

Pályázni az ITT található linkről letölthető pályázati adatlap kitöltésével lehet, amelyet kitöltés után ki is kell nyomtatni. A kinyomtatott és aláírt adatlapot beszkennelve a szükséges mellékletekkel együtt az elokeszito@mfa.gov.hu címre szükséges elküldeni.

Fontos, hogy a pályázati adatlapot kétféleképpen kötelező csatolni. Egyrészt hiánytalanul kitöltve excel formátumban, majd kinyomtatva, aláírva, szkennelve PDF formátumban. Az adatlap internetes beküldési határideje 2018. július 5. éjjel 24.00 óra.

Az elektronikusan már elküldött pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, illetve a szükséges egyéb mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő beérkezési határideje: 2018. július 9. 12.00 óra.

A pályázatokat egy példányban személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az alábbi címen lehet leadni/eljuttatni: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért, 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. Tel.: +421 908 116 931. e-mail: komarom@szakc.sk.