A felsőtúri templomot 1865-ben szentelték fel (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Teljes egészében megújult az idősebb Szent Jakab apostol tiszteletére felszentelt felsőtúri templom. Az új köntösbe öltöztetett templomot a múlt vasárnap, Szent Jakab napján áldották meg.

„A templom életveszélyes állapotban volt, ezért elkerülhetetlenné vált a felújítása. A teljes rekonstrukció közel két év alatt valósult meg, jó ütemben haladtak a munkálatok” – kezdte a Felvidék.ma tájékoztatását Nagy János felsőtúri esperesplébános.

A község elején álló, 1865-ban felszentelt templom munkálatai a tetőcserével vették kezdetüket. Ezt követte az épület villanyvezetékeinek cseréje, a padlófűtés és a korszerű ablakok beépítése. A falak vizesedése már régóta gondot okozott a gyülekezetnek. A csábi Czibulya József vezetésével megoldották ezt a problémát is. Mindezek mellett statikai szempontból is helyrehozták az épületet. A plafonrendszer felfüggesztése szintén megújult.

A megszépült templombelső a szentélyből nézve (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ugyanakkor a beltér is megszépült. A szúette régi padsorok helyére új, impozáns ülőhelyek kerültek. Új csempepadlózattal is gazdagodott a templom. A belső falak újrafestése is megvalósult és megújultak a mennyezet freskói. Ez utóbbi munkálatokat a deméndi Tauber Ramóna grafikusművész végezte el.

Mint az esperesplébános megjegyezte: a szakemberek munkáját a falu közössége is segítette, naponta dolgoztak a nemes cél érdekében. A mintegy két évig húzódó felújítás költségeit nagyrészt adományokból fedezték. Nagy János elmondta, a kiadások negyven százalékát az önkormányzat és a helyi gyülekezet adta össze. Az összeg fennmaradó részét jó szándékú egyházi és világi emberek, valamint a környékbeli és távolabbi falvak hívei támogatták – tette hozzá az esperesplébános. Állami támogatásban nem részesültek. Ezzel kapcsolatban kifejtette: „a lehetőségekhez mérten haladtunk a felújításokkal. Sokan támogattak bennünket. Jó az Isten, megsegített minket!”

A mennyezet freskóit is újrafestették (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Templomfelújítás egyben a hitközösség megújulása is

A templom felújítása nem csupán az épület külső és belső megszépülését szolgálja – vallja Nagy János. „Minden templom felújításánál megújul a hitközösség is. A templom felújítása egy csoda, amely mögött Isten áll. Ezért adunk most mi hálát” – magyarázta portálunknak.

Nagy János az elmúlt évtizedekben több felvidéki közösségben szolgált, a Csallóköztől a Garam mentén át az Ipoly mentéig. A szolgálata alatt a felsőtúri immár a tizenharmadik templomfelújítás, ezek között található a nemrégiben átadott nagytúri templom is.

A csodálatos templombelső (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mindezzel kapcsolatban kifejtette: „Ez mind csodával felérő esemény, melyért hálát adunk az Istennek. A hívek nem csupán anyagilag támogatták a munkálatokat, hanem lelkileg is segítették.”

A felsőtúri Szent Jakab-templom

A templom védőszentje idősebb Szent Jakab apostol, az ő ünnepét tartották meg július 22-én. Ez alkalomból Schnell György püspök, a budapesti Szent István-bazilika plébánosa által celebrált szentmise keretei között áldották meg a megszépült templomot. Schnell György püspök kötődik a Felvidékhez. Mint az esperesplébános kiemelte: az esztergom-budapesti segédpüspök a szívén viseli a felsőtúri templom felújításának ügyét, s a nagytúri új templom építésénél is támogató lelkülettel segített bennünket.

A templomkertben található Pongrácz-kripta (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A közel hatszáz lelket számláló Felsőtúr lakosságának zöme katolikus vallású. Az idősebb Szent Jakab apostol ünnepnapja jelentős egyházi alkalom a faluban. A templombúcsú alkalmából idén is sokan összegyűltek a templomban.

A templomkertben található több felsőtúri kisnemes nyughelye is. Többek között a Pongrácz család kriptája is itt látható. A família egyik legjelentősebb tagja Pongrácz Lajos (1815-1899) író, Hont vármegye alispánja, császári és királyi kamarás volt. Emlékét hűen őrzik a felsőtúriak mellett a közeli Ipolyságon is (Pongrácz Lajos Alapiskola, Pongrácz Lajos Társaság). Születésének kétszázadik évfordulója alkalmából 2015 őszén emléktáblát helyeztek el a templom külső falán.