Hollósy Tamás, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság elnöke (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma, archív)

Október tizenhetedikén afféle előzetes évértékelésre jött össze a komáromi Klapka Vigadóban a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság (SZMET). Bár még bő két hónapra vagyunk szilvesztertől, már most megállapítható, hogy ez a polgári társulás, amely a Kárpát-medencében működő magyar egészségvédő testvérszervezetek egyike, Hollósy Tamás szülész-nőgyógyász elnök vezetésével (családja támogatásával) folytatja azt a hasznos munkálkodást, melyet az előző orvos vezetők – Fegyveres Marica, Bajnok István, és ifj. Bastrnák Ferenc megalapoztak.

A Magyar Egészségügyi Társaságot (MET) éppen negyedszázada alapította az erdélyi származású Andrasovszky Barna, aki a magyarországi tbc-elleni küzdelem úttörőjévé, s a gyermek-tüdőgyógyász hálózat megszervezőjévé vált. Mosdóson harminc éven át vezette a Tüdő- és Szívkórházat; korát megelőző módszereket vezetett be, híve volt az orvosok folyamatos ön- és szakképzésének, az iskolákban pedig az egészségtan oktatása bevezetésének, de ebben nem járt sikerrel… A MET idén ünnepelte megalapítása negyedszázados évfordulóját, s az Andrasofszky-féle szellemiség hűséges folytatója Kellermayer Miklós professzor elnök is. Ő úgy látja, hogy nem csak a testet, a lelket is gyógyítani kell, hogy “Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását!”

A SZMET küldöttsége idén is részt vett a székelyudvarhelyi, kárpátaljai, szilágysomlyói, zentai és további konferenciákon, s tagjai készülnek a Csehországi Magyar Orvos- és Természettudományi Társaság tanácskozására Prágába, mint ahogyan az év utolsó napjaiban Tihanyban rendezendő, hagyományos baráti összejövetelre és hálaadásra is. 2018 több szempontból minősült rendkívülinek a SZMET történetében (is): csaknem kilencvennégy évesen elhunyt az alapító polihisztor elnök, Andrasofszky Barna; Kaposvárott ünnepi konferenciát rendeztek a MET fennállása huszonötödik évfordulója alkalmából, s a tagság emléktáblát helyezett el Mosdóson Andrasofszky Barna tiszteletére.

És végül: június kilencedikén Komáromban – a Selye János Egyetemmel társszervezésben – a társaság nemzetközi konferenciának adott otthont a 200 éve született Semmelweis Ignác tiszteletére. Ebből az alkalomból nemcsak kiváló előadók érkeztek a városba, hanem – a Semmelweis Emlékbizottság ajándékaként – szobrot állítottak „az anyák megmentőjének” emlékére Komárom belvárosában. Az eseményen beszédet mondott Prof. Dr. Rosivall László, a budapesti székhelyű emlékbizottság elnöke, és a műalkotás közelében található egészségközpont felvette Semmelweis Ignác nevét.

Aki ismeri a valóságot, és követi a hazai magyar polgári társulások és más szervezeteink ténykedését, láthatja, hogy egy-egy ilyen kis intézmény működtetésekor gyakran kell áldozatokat vállalni, hiszen nem állítható, hogy az állam bőkezű támogató lenne. Ezért volt jó hír a SZMET tanácskozásán, hogy valamicskével növekedett az adójuk két százalékát átutaló pártolók száma, és akadt egy félezer eurót átutaló szponzor is.

A tisztelt olvasó bizonyára nem tudja, hogy a kárpátaljai orvoscsapat Komáromba utazását és ellátását is a SZMET fedezi – az okokat nem érdemes elemezni… Tény viszont, hogy a magyar orvosok és egészségügyben dolgozók is a nemzetegyesítés jegyében munkálkodnak, segítik egymást, végzik felvilágosító munkájukat. Kívánunk mindnyájuknak hitet, erőt, egészséget munkájukhoz a jövőben is!