Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma

Fekete Irén szerint új elnökként a legfontosabb feladata a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége élén „a nemzedékek által megteremtett értékeket megtartva és soha fel nem adva, az új kihívásoknak a közösség által kialakított és jóváhagyott értékrend alapján megfelelni.”

Fekete Irén megköszönte a bizalmat, mellyel megválasztásakor, az október 27-i közgyűlésen megtisztelték, ahol 72-ből 63 küldött szavazott rá. Tizenegy területi választmány jelölte az elnöki pozícióra, alkalmasnak tartva a feladatok elvégzésére. A Felvidék.ma-nak adott nyilatkozatában is kihangsúlyozta:

Az SZMPSZ erőssége szerintem mindig is az volt, hogy az maradt minden helyzetben, amit a nevében hordoz: a szlovákiai magyar pedagógusok szövetsége. Civil érdekszövetség, amely a hazai pedagógusok, rajtuk keresztül pedig a szülők és tanulók érdekeit képviseli.

Melyek voltak elnökként az első benyomásai?

Jókai Tibor helyébe lépni nagyon nagy kihívást jelent, de megpróbálok úgy dolgozni mindennapjaim során, ahogy tőle láttam, s az ő szellemiségét folytatni. Az a szerencse, hogy ő mindenbe bevezetett, nagyon jól lehetett vele együttműködni. Sok mindenre megtanított, s irányt mutatott. Ezért hangsúlyozom mindig, hogy a folyamatosságot meg kell őrizni a szervezet működésének a rugalmasságával és az állandó kommunikációval, de legfőképpen összetartással tudunk majd nagyon erősek lenni.

Milyen pedagógusszövetség élén szeretne állni?

Olyan pedagógusszövetséget szeretnék, amely odafigyel és törődik az egyes területi választmányokkal, segíti őket, melynek az SZMPSZ alapszervezetei és tagsága igenis fontos. Ugyanilyen lényeges a pedagógusokkal folytatott állandó konzultáció, az információk gyors eljuttatása, a személyes találkozások, a rendezvényeken való elnöki megjelenés biztosítása.

Ki fogja a korábbi irodavezetői munkáját ellátni?

A döntésemnél ez volt a legnehezebb szempont, hogy az irodában ki kerül a helyemre. Úgy gondolom, pályázatot fogunk kiírni. Akik ismerik ezt a munkát, tudják mennyi teendővel jár, azok fognak pályázni.

Az SZMPSZ közgyűlése Rimaszombatban (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Mit szeretne legelőször elérni?

Szeretném elérni, hogy ahogy Kárpátalján, vagy Erdélyben, itt, a Felvidéken se legyen kérdés, hogy a magyar pedagógus tagja akar-e lenni a szövetségnek, vagy nem, hanem az SZMPSZ-hez való tartozás minden pedagógus számára fontos legyen. Jelenleg a szövetségnek 3003 tagja van, minden évben látható a létszámnövekedés, de mindig fájó szívvel halljuk a Kárpát-medencei partnereinktől, hogy náluk egyáltalán nem kérdés, hogy a pedagógus tagja legyen-e a szövetségnek. Nálunk is az lenne az ideális, hogy aki bekerül az oktatási intézményekbe, automatikusan felkeresse a pedagógusszövetséget, és a tagjává váljon. Szerintem egy magyar pedagógusnak valahová kell tartoznia, s mi értük vagyunk, őket szolgáljuk. Így szövetségünket a tagsággal együtt szeretnénk dinamikusabb, hatékonyabb szervezetté fejleszteni.

Hogyan kívánja elkezdeni a munkát?

Szükségünk van arra, hogy területi választmányonként és központonként elkészítsük az önértékelésünket, hogy tudjuk, merre is induljunk tovább. Előtérbe kívánom helyezni a szakmaiságot, ez működésünk, döntéseink alapja kell, hogy legyen. Véleményem szerint a korszerű, modern pedagógiai innovációkra való törekvés, a szakmai műhelyek, a jó gyakorlatok közzététele, azok széleskörű elterjesztése hasznára válna a szlovákiai magyar intézményeknek.

Mely szervezeteket tartja a legfontosabb együttműködő partnerének?

Továbbra is a Comenius Pedagógiai Intézet lesz a szövetségünk szakmai partnere. Szeretném, ha megmaradna a zökkenőmentes kapcsolatunk az anyagországi támogatókkal. Hasznos lenne újra nyitni az egyetemek, illetve a szülők felé, akár egy együttműködési terv kidolgozásában. Az SZMPSZ úttörő szerepet vállalt abban, hogy a Kárpát-medence pedagógusszervezetei között szoros kapcsolat alakuljon ki. Fontosnak tartom, hogy folytassuk az együttműködést a Nemzeti Pedagógus Karral, de ugyanakkor a szlovákiai oktatási szervekkel is, hogy hatékonyabb legyen a kapcsolat a szlovák oktatásügyi tárcával, elsősorban a magyar oktatási intézményeket illető kérdésekben, mindig külön figyelve az aktuális problémákra. Nagyon fontos, hogy jó kapcsolatot ápoljunk továbbra is azokkal, akik segítik a szövetséget a feladatainak kiteljesedésében.

Fekete Irén (Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Milyen változások várhatóak a szervezetfejlesztés területén?

Nemcsak központban, de régiókban is gondolkodom. Nagyobb hangsúlyt kívánok fektetni a nyelvhatáron lévő területi választmányok szakmai támogatására, a regionális pedagógiai központokon keresztül megvalósítható együttműködésre. Kiemelt feladatnak tekintem, hogy a szövetség segítse az oktatási intézményeket a személyre szóló tanulás, a felzárkóztatás és a tehetséggondozás terén is. A szerteágazó feladatok egy gyorsan reagáló, az irodát, a régiókat, a szövetséget működtetni tudó elnökséget kíván. Ebben az én feladatom a gyors, megalapozott döntéshozatal, a koordináció és az irányítás lesz. A szövetség élő szervezet, mely változik, s mindez csak úgy lehetséges, ha a pedagógusokkal együttműködünk. Nekem nagyon fontos a kollégák véleménye, s a közös gondolkodás és az összetartás. Elfogadom az építő kritikát, az idősebbektől tapasztalatuk, a fiatalabbaktól lendületük miatt. A kollégák szakmai munkáját értékelni is szeretném, hogy aki dolgozik a szövetségben, az ki legyen emelve, hiszen a pedagógusok sokszor a nap huszonnégy órájában szolgálnak elkötelezetten.

A szövetség programjaiban várhatóak-e változások?

Tiszteletben tartom a szövetség 28 éves múltjából eredő feladatokat és célokat, melyek a szlovákiai magyar iskolák, óvodák, pedagógusok jövőjét, jelenét és szakmai kultúráját képviselik, s a minőségi oktatást hivatottak szolgálni. Szándékomban áll minden jó kezdeményezésnek teret adni. Törekedni szeretnék a jól működő országos programok megtartására és továbbfejlesztésre, beleértve ezek szakmai színvonalának emelését. A bevált tanulmányi versenyeket szeretném széles körben jobban megismertetni. Természetesen mindezt nem egyedül, hanem a pedagóguskollégákkal csapatot alkotva.