Jaksics Ferenc, festőművész, illusztrátor festményei előtt, családtagjai körében (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

Érsekújvár az érsekújvári képzőművészek és fényképészek szemével című kiállítás nyílt a városban, a Vunar Galériában.

A Nyitra folyó mentén elterülő városkába mindig is szívesen jövök ma is látogatóba, hiszen aktív újságíró koromban számos kezdő és ismert képzőművészt mutattam be nemzetiségi lapjaink hasábjain, többek között az itt működő, Balogh György által vezetett festői kör munkáját is aktívan támogattam. 1985-ben Érsekújvár adta a lehetőséget első kiállításom megrendezésére.

Egy évvel később a Kassák Lajos-emlékterem megnyitásáról is hírt adtam. Ez még azokban az időkben volt, amikor az elvtársak nem szívesen látták az újságírókat az emlékterem megnyitásának alkalmával. S amolyan „ráadásként,”  korábban nem is engedélyezték egy, már elkészült Kassák-mellszobor elhelyezését  a helyi múzeum és galéria épülete előtt. Persze, az sem tetszett nekik, hogy erről az „ideológiai tettükről” nemzetiségi sajtónkban hírt adtam. De ma már a józanul gondolkodó helyiek, s a művészetszervezők érdemeként a mester egész alakos szobra ékesíti a város egyik  sétálóutcáját.

Megtelt a kiállítóterem (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

Nyolcvanhat képzőművészeti alkotás, száznegyven fotó

Most abból az alkalomból hívtak meg a jeles  tárlatra, hogy a ma nyolcvanegy éves Jaksics Ferenc érsekújvári születésű festőművész, illusztrátor munkáit is bemutatták a VUNAR-ban, aki az én kurátorságom alatt működő Pozsonyi Műtermek nevű szabad művészeti társulás egyik alapító tagja, s akihez immár közel negyven éve tartó barátság fűz.

A kiállítás fővédnöke Gémesi Julianna, a VUNAR Product. Rt. ügyvezető igazgatója volt.

Gémesi Juliannának, a VUNAR Product. Rt. ügyvezető igazgatójának köszöntője (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

A negyvenhét éve alapított VUNAR Gépipari Kutatóintézet a rendszerváltás után részvénytársasággá alakult, ma világhírű autógyárak számára végez szolgáltató, beszállítói  munkálatokat. A részvénytársaság – Gémesi Julianna szervezésében, az ő képzőművészethez való vonzódása révén – amolyan mecénási szerepet vállalt, így évente több kiállítást is szerveznek mind a hivatásos, mind a műkedvelő képzőművészek számára, s alkotótáborok helyi szervezésében is részt vesznek.

Színvonalas tárlatnyitó

A VUNAR dísztermében mintegy kétszáz jelenlévő várt az ünnepélyes megnyitó eseményeire. Elsőként Gémesi Julianna köszöntötte az egybegyűlteket, majd vázolta az előkészítési munkálatok főbb mozzanatait, melyeket egy hosszadalmas gyűjtési munka jellemez. Számos, ma már nem élő művész hozzátartozóit, gyűjtőit kellett megszólítani ahhoz, hogy összeálljon egy olyan reprezentatív anyag, mely méltón képviseli a város nagyságait, mint Tain János, Jánoska Tivadar, Székházy Tódor, Zmeták Ernő, Luzsicza Lajos, Jaksics Ferenc, Vanek Imre, Nágel Gyula és mások.

Thirring Viola szavalat közben (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

Gémesi Julianna szólt a földszinti csarnokban látható fotókiállításról is, ahol a 140 kép mellett a város szobrászművészeinek, Szilágyi Tibornak és ifjabb Szilágyi Tibornak az alkotásait is bemutatják. A száznegyven képből álló fotógyűjtemény a város neves fotóművésze, Berta András és Strba Sándor helytörténész nagyszerű válogatását tükrözi, ahol a száz év történelmét végigkísérő fotókon kívül a város mai, lüktető életét ábrázoló felvételek is láthatók.

Mind a korábban született, mind a kortárs kiállítók névsora is felolvasásra került a megnyitón. Íme a névsor: Thain János, Jánoska Tivadar, Székházy Tódor, Vágovics Károly, Szabó László, Zmeták Ernő, Luzsicza Lajos, Sudolsky István, Nágel Gyula, Vanek Imre, Jaksics Ferenc, Hadvig Vadkerti Zsuzsanna, Oláhová Ružena, Brestyák Sándor, Csémy Éva, Újváry Kanyicska Csaba, Blaškovičova Natália, Bratová Henrieta.

Nágel Gyula festménye (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

A nagyközönség számára még ismeretlen képek is láthatók a grandiózus tárlaton

Strba Sándor tanár, helytörténész megható szavakat intézett a látogatókhoz annak kapcsán, milyen jó érzés, hogy a mai felgyorsult világunkban ennyi embert érint meg a  jelenlegi, lényegében emlékező tárlat. Jó érzés tapasztalni ezt a kötődést ahhoz a városhoz, amely virágzó, ám kegyetlen időszakokat is átélt, gondolván itt a békés, építkező időszakokra, s egyben a város második világháborús lebombázására.

Öröm az is – említette Strba Sándor – hogy a város ennyi művészi tehetséggel megáldott embert adott a világnak, s ennyi értő befogadója is van az értékes művészi alkotásoknak. Jó érzés, hogy a magángyűjtők jóvoltából itt olyan műveket is megismerhet a művészetkedvelő, melyek eddig nagyközönség előtt nem kerültek bemutatásra.

Zmeták Ernő festménye (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

Neves művészek fellépése

Az ünnepi tárlatnyitót neves művészek fellépése gazdagította. Elsőként Thirring Viola, az Érsekújvárból elszármazott, ma Budapesten élő neves színésznő szavalatait élvezhette a közönség, aki olyan költeményekkel üdvözölte a megjelenteket, melyek kötődtek a festészethez, magához a művészethez, az alkotó ember sok esetben frusztrált lelkéhez.

A másik előadó Nágel Péter zongoraművész volt, aki ismert szerzők műveinek előadásával kápráztatta el a jelenlévőket. Róla illik tudni, hogy Nágel Gyula festőművész unokája.

Vanek Imre kerámiatáljai (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

A nagy találkozások helyszíne volt a VUNAR Galéria

A kiállítás megnyitóján részt vett a város polgármestere, Otokár Klein is, aki megemlítette: az itt rendezett tárlatok a város kulturális eseményeinek gyöngyszemei közé tartoznak. A képzőművészet mecénások nélkül szinte el sem képzelhető, s a VUNAR Produkt Rt. ezt a feladatot valóban példaértékűen látja el.

Szinte megható volt nézni, hogy a városból elszármazott embereknek, művészeknek, akik sok esetben negyven-ötven éve nem találkoztak, ez a kiállítás adott lehetőséget a viszontlátásra. Sajnos a „nagy öregek” közül egyedül a nyolcvanegy éves Jaksics Ferenc képzőművész él még, a többieket családtagjaik képviselték.

A fotókiállítás helyszíne, középen Szilágyi Tibor és fia szobrai (Fotó: Kalita Gábor/Felvidék.ma)

A kiállításon találkozhattam Istenes József barátommal, a neves érsekújvári műépítésszel is, akinek munkája révén számos felvidéki építészeti remekmű született, aki megtervezte az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontot,  a mártír gróf emlékét őrző  Szent Kereszt felmagasztalása kápolnát, mely ma már ismert zarándokhelye a Kárpát-medencében élő magyarságunknak.

Az Érsekújvár az érsekújvári képzőművészek és fényképészek szemével című kiállítás október negyedikétől a hónap végéig látható a Masaryk utca 1. szám alatti Vunar Galériában.