Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma

Nagymagyaron az I. világháború áldozatainak állítottak emléket az országzászló mellett található, most felújított Hősök parkjában. Az emléktábla a nagymagyari katolikus és zsidó felekezethez tartozó katonahősök nevét őrzi. Az ünnepélyes táblaszentelést a Nagymagyari Kulturális Közösség (NAKK) szervezte meg október 7-én.

A I. világháború áldozataira így emlékezett Pőcz Ibolya, a NAKK elnöke: „Száznégy éve kezdődött és 100 éve ért véget az első világháború, mely átrendezte Európa térképét. Nekünk, magyaroknak a fegyverszüneti egyezmény nem hozott felhőtlen örömet. Trianonban feldarabolták az akkori Magyarországot, de erről nem az egyszerű honvédek tehettek. A több mint 10 millió katona között 230-240 nagymagyari hadköteles férfi vonult be, akik közül negyvenegyen örökre idegen földön maradtak. Az ő emlékükre készült ez az emlékmű, hogy a község ne feledje nevüket, emléküket örökké őrizzék.”

Pőcz Ibolya, a NAKK elnöke (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Naszvadi Sándor esperesplébános ünnepi beszédében a következőket mondta: „Nagymagyar nem feledi, hanem egyre erősebben emlékezik azokra, akik 100 éve a Nagy Háborúból nem tértek haza. Nevük évtizedeken át titokban maradt. Ma azonban az emlékezés óráiban, leszármazottaikkal fejet hajtunk az emléklap előtt, melyen a nagymagyari katolikus és a zsidó felekezethez tartozó katonahősök neve olvasható. A falun áthaladóknak és az itt élőknek ez a tábla hirdeti áldozatukat. Rátekintve kérjük, hogy a szemlélőnek jusson eszébe, hogy ezek a nagymagyari emberek ezért a faluért, ezért a népért, ezért a hazáért a vérüket ontották.

Az emléktábla felszentelése (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

A tábla felavatásakor átérezve, átgondolva áldozatukat, felelősséggel imádkozzunk, hogy ne legyen többé háború. Ne legyenek további hadiözvegyek, hadi árvák. Ám tudjuk, a valóság más. Ezért ez az új emlékmű az emlékezés szent helye legyen. A háború áldozatai iránt tiszteletet és részvétet fejezzünk ki itt és figyelmeztessen: Kötelességünk szeretni szülőföldünket, magyar népünket!” – emelte ki az esperes úr.

Pőcz Ibolyától, a NAKK elnökétől megtudtuk, hogy az emlékmű körüli park a Bethlen Gábor Alap támogatásával és Nagymagyar önkormányzatának  köszönhetően újult meg, az ünnepi műsort pedig a Kismagyari Daloskör biztosította.

Naszvadi Sándor, esperes és a Kismagyari Daloskör tagjai az avatás pillanataiban (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Az ünnepélyes átadás kísérőrendezvényeként a megemlékezők a régi nyugdíjasklubban kialakított alkalmi moziban egy dokumentumfilmet néztek meg, amelyet a nagymagyari alapiskola és a somorjai Madách Imre Gimnázium diákjai készítettek négy nagymagyari honvéd levelezése alapján.

Tábori posta – Levelek a frontról című kiállítás (Fotó: Hideghéthy/Felvidék.ma)

Emellett az érdeklődők a korabeli dokumentumokból (fényképek, képeslapok, tábori levelezőlapok), emléktárgyakból készült kiállítást is megtekintették Tábori posta – Levelek a frontról  címmel. A kiállítás a közönség részére november 30-ig látható.