A tervezett épület

Egy adományként felajánlott telken építené fel a magyar kormány támogatásával a Perbetei Református Egyházközség azt az épületkomplexumot, amelyben egyházközségi alapítású magyar nevelési nyelvű bölcsődét és óvodát működtetne.

Az egyházközség presbitériumában már korábban felvetődött a gondolat, hogy az üresen álló, egykor oktatási célt szolgáló épületet ismét élettel töltsék meg, s a szükséges felújítások után bölcsőde és óvoda működjön benne. Kezdetben egy kisebb projektben gondolkodtak, a presbiterek később mégis arra az elhatározásra jutottak, hogy ennek a célnak a megvalósítására nagyobb épületre lesz szükségük. Egyrészt azért, mert ugyan jó pár évvel ezelőtt nagyon megcsappant a lakosság létszáma az elköltözések miatt, viszont az utóbbi időben egyre többen tértek vissza Perbetére, vagy választották lakóhelyükül, ami pedig magával hozta a megnövekedett gyermeklétszámot is. Másrészt az egykori egyházi iskola épületét bérbe adták üzlethelyiségnek, bevételi forrást biztosítva az egyházközség számára.

Közben a Perbetén élő, már nyugdíjban lévő egykori bátorkeszi lelkipásztor, Nagy Béla családjával együtt adományként, Isten dicsőségére felajánlotta a református templom szomszédságában lévő, közel egyhektáros telküket. Az egyházközség élve a felajánlással, végül úgy döntött, hogy ezen a területen építi fel – bekapcsolódva a Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programba – a magyar kormány támogatásával azt az épületkomplexumot, amelyben bölcsődét és óvodát kíván működtetni.

Erdélyi Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora elmondta, hogy korábban csak óvodában gondolkodtak, de azt tapasztalták, hogy nagyon sok dolgozni kényszerülő szülő más lehetőség hiányában a közeli városokba – Komáromba vagy Érsekújvárba – viszi bölcsődés korú gyermekét. Végül a presbitérium úgy döntött, hogy akár ilyen igényt is ki tudnának elégíteni, amellyel biztosított lenne nemcsak a református óvoda gyermeklétszáma, hanem a jövőben a magyar tannyelvű alapiskoláé is.

Mertek nagyot álmodni

Így mertek egy nagyot álmodni, s nemcsak egy kis bölcsődében és óvodában gondolkodni, hanem egy nagyobb, a mai kor igényeinek megfelelő egyházközségi alapítású komplexumban.

Az elképzelések alapján az ajándékba kapott telken felépítendő oktatásügyi épületegyüttesben, annak két különálló részében alakítanának ki három osztályt. Az egyikben a bölcsőde, a másik kettőben pedig az óvoda kapna helyet. A bölcsődét 10-12 csöppség, az óvodát pedig 40 gyermek számára tervezik kialakítani.

Az építkezés a szükséges engedélyek beszerzése és a kivitelező kiválasztása után veszi kezdetét az ünnepélyes alapkőletétellel. Amennyiben időben elkezdődnek a munkálatok, akár 2019. szeptember elsején megnyithatja kapuját az intézmény a gyermekek előtt.

A projekt a magyar kormány Kárpát-medencei bölcsőde- és óvodafejlesztési programjának keretében valósul meg.

(Reformata.sk)