Illusztráció (Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma, archív)

November 27-én került sor a Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos vezette nemzeti kisebbségek és etnikumok bizottsága XXXI. ülésére. A bizottság idei utolsó ülésén több témát vitattak meg, melyek közül a legfontosabbak A regionális és kisebbségi kultúra fejlesztésének stratégiájához, a nemzetiségi vagy etnikai hovatartozásra irányuló népszámlálás előkészítése módszertanához, a Kisebbségi Kulturális Alap tevékenységéhez, valamint a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatához kapcsolódtak.

Rigó Konrád, a kulturális tárca államtitkára a  stratégiával kapcsolatban elmondta, hogy Szlovákia történetében első alkalommal kerül sor a regionális és kisebbségi kultúra fejlesztésére irányuló nemzeti stratégia előkészítésére.

Ennek célja egyebek mellett a régiók versenyképességének növelése, a kreativitás fejlesztése, a kulturális és kreatív potenciál, valamint a gazdasági és természeti források fenntartható és hatékony kihasználása.

A stratégia jóváhagyásának feltételezett időpontja 2019 tavasza. A bizottság tagjai megelégedésüket fejezték ki a stratégia előkészítésével és az eddigi munkával kapcsolatban.

Néhány hónappal ezelőtt kísérleti munkacsoportot hoztak létre a 2021-es népszámlálás előkészítése érdekében, mely alapanyagot készített a népszámlálás módszertanához a nemzeti és etnikai hovatartozás, illetve az anyanyelv tekintetében. A statisztikai hivatal szociális statisztikai és demográfiai szekciójának igazgatója, Ľudmila Ivančíková beszámolt a kísérleti munkacsoport tevékenységéről és a bizottság számára összefoglalta a szerzett ismereteket és a tagok álláspontját, melyek kiindulási alapul szolgálnak majd a végleges módszertanhoz.

A Kisebbségi Kulturális Alap igazgatója, Molnár Norbert tájékoztatása szerint november 26-ig 1319 szerződést és projektet írtak alá 6 821 736 € euró összértékben.

Biztosította a bizottság tagjait, hogy sikerült optimalizálniuk minden folyamatot az Alapon belül.

Az Alap eddig két felhívást tett közzé a 2019-es évre vonatkozóan, az utolsó pályázati felhívás megjelenésének feltételezett időpontja pedig 2019. január 15-e lesz.

A bizottság elnöke, Bukovszky László kiemelte hivatala és az Alap közötti kiváló kommunikációt, amivel sikerült felgyorsítani a támogatási  szerződések aláírásának folyamatát. A továbbiakban ismertette a nemzeti kisebbségek anyanyelhasználatáról szóló beszámolót a 2017-2018-as időszakra vonatkozóan.

Megjegyezte, hogy egyes területeken sikerült javítani a közigazgatási szervekre vonatkozó kötelezettségek teljesítését. Mint mondta, a 2016-os évhez képest lényegesen nőtt a roma nyelvet beszélő alkalmazottak száma azon községi hivatalokban, ahol jelentős számú roma lakosság él. Az adatgyűjtés 2018 augusztusától októberig zajlott. A hivatal 773 személyt kérdezett meg, s az eredményről készült beszámolót a kormány a jövő év elején vitatja meg.

A bizottság az említett programpontok mellett tudomásul vette a nemzeti kisebbséghez tartozók jogvédelme akciótervének teljesítéséről szóló tájékoztatást, a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó keretmegbeszélés  implementációjáról szóló ötödik beszámolót, valamint az alelnöknő tájékoztatóját az emberi jogi és nemzeti kisebbségi kormánybizottság 31. üléséről.

Az egyéb programpontok között megvitatták a regionális és kisebbségi nyelvek európai kartája bizottság látogatásának előkészítését, a szlovákiai nemzetiségi múzeumok igazgatóinak a nemzeti kisebbségekkel való találkozóját, a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok bizottságának 2017-18-as időszakra vonatkozó összefoglalóját, a nemzeti  kisebbségek uniós minimális standardjára vonatkozó tájékoztatást, illetve a nemzeti kisebbségek és etnikai csoportok bizottságába történő kiegészítő választásokról szóló tájékoztatást.