Fotó: Miriák Ferenc/Felvidék.ma

A búcsi Katona Mihály Alapiskola és a Búcsi Református Egyházközség közösen szervezte meg a XIX. Katona Mihály Napokat, ahol az iskolás gyermekek műveltségi vetélkedője, kiállításmegnyitó, előadások, istentisztelet és koszorúzás követték egymást. Tudós lelkészük odafentről örülhet, hiszen kétszázötvennégy éve a mostani gyerekek őseit ő nevelte a tudás és az elődök tiszteletére, úgy tűnik, jó eredménnyel.

Katona Mihály (1764 – 1822) beírta nevét minden idők nagy magyar geográfusai és a magyar természeti földrajz igazi, a szó tudományos értelmében vett alapítói közé.
Szatmárnémetiben született, Komáromban és Búcson teljesített tanári és lelkészi szolgálatot, ahol sírja is található.  Két kiadott munkáját (A Föld mathematicai leírása /1814/ és Közönséges természeti földleírás /1824/) magyarul írta. Szeme előtt az alábbi jelmondat lebegett:

„Midőn idegen Tartománybéli történetekről beszélünk, szükséges, hogy a Hazai dolgokban ne legyünk jövevények.”

Mit sem von le munkásságának tudományos értékéből, hogy a földrajztudomány tevékenysége óta jelentősen továbbfejlődött: számos megállapítása ma is megállja a helyét. Önmagunkat becsüljük, ha nemzeti művelődésünk e kiválóságát nem engedjük a feledés homályába merülni.

Katona Mihály szemlélete, megállapításai, alkalmazott módszerei a mai napig minket szolgálnak. Igaz, hogy tudósaink nem azért fejtik ki tevékenységüket, hogy az utókor hálájában ez visszatükröződjék, hanem mert kötelességüknek érzik, hogy amire képesek, azt véghez is vigyék. Azonban az a bizonyos utókor – adott esetben mi magunk, a jelenben élők – de mindenképpen a gyermekeink és a jövő szempontjából megszívlelendőnek gondolom feltenni magunkban a kérdést:

Ha ilyen és ekkora teljesítmények mellett közönyösen elmegyünk, miként is akarjuk elvárni utódainktól, az elkövetkező nemzedékektől a hasonló eredményekre való törekvés igényét?

Az idei ötnapos rendezvény első napján az iskola galériájában Gál Tamás előadására került sor, A helység kalapácsa címmel. Másnap szintén az iskola galériája adott otthont a Hunyadiak dicső kora című kiállítás megnyitójának, Mátyás király születésének 575. évfordulója alkalmából. A magyar történelem meghatározó alakjának életét bemutató tárlat a reneszánsz hangulatát és magyar történelem dicső korát idézte meg.

A rendezvény harmadik napja a református templomban indult, ahol a résztvevők megismerkedhettek Katona Mihály életével. Ezt követte a komáromi Szeder László kerékpáros utazó előadása az iskola galériájában, aki idén ötödször vágott neki a világnak. Ezúttal Portugáliába indult, majd átrepült a Zöld-foki-szigetekre is. Hatszáz nap alatt 12 237 kilométert tett meg kerékpárján.

Délután az iskola tornatermében mutatkozott be a Kard Rendje csoport – egy, a történelmi európai harcművészetek oktatásával foglalkozó egyesület. Edzéseiken főként Joachim Meyer XVI. századi könyve alapján tanulják Johannes Lichtenawer vívástudományát, de foglalkoznak egyéb XV. és XVI. századi vívással foglalkozó kéziratok és könyvek kutatásával is.

Oktatásaikon korszerű anyagokból és technikákkal előállított felszerelésekkel dolgoznak, aminek köszönhetően nagy biztonsággal gyakorolhatnak az érdeklődők. Ezt a mára már elfeledett művészetet a 90-es évek közepe óta egyre komolyabban kezdték kutatni, aminek köszönhetően mára újra életre kelt és a világon Ausztráliától kezdve Dél-Afrikán át egyre több helyen művelik.

A napot Szilágyi Norbertnek, a szatmárnémeti 10-es Számú Általános Iskola pedagógusának előadása zárta az iskola galériájában, Mátyás az igazságos? címmel. Mint elmondta, Mátyás király nemcsak egy komoly  életművet maga mögött hagyó politikus, hanem olyan király volt, aki döntéseivel megvédte Magyarországot és Európát.

A hagyományos műveltségi vetélkedőn a környék hét alapiskolájának diákjai mellett a jánossomorjai és a nagyigmándi iskola tanulói is összemérték tudásukat. Az ötletes feladatok megoldásához a versenyző diákoknak nem elsősorban lexikális tudásra volt szükségük, sokkal inkább arra: hogyan tudják felhasználni a felkészülés során megszerzett ismereteket. A versenyt végül egy ponttal a a bátorkeszi Kováts József Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai nyerték.

A műveltségi vetélkedő vendége volt Gaal Gergely, a Mátyás Király Emlékév Tanácsadó Testületének elnöke, aki köszöntőjében elmondta, az emlékévben az a legfontosabb cél, hogy minél több helyre, minél több programon keresztül, minél több közreműködő szervezet segítségével eljuttassák Mátyás király üzenetét, felidézzék az emlékét. Az igazságos uralkodó üzenete pedig nem más, mint hogy nekünk, magyaroknak ma is van feladatunk és küldetésünk a keresztény Európa megvédésében.

Az emlékévtől azt várja, hogy erősítse meg bennünk az összetartozásunk tudatát, emlékeztessen minket arra, hogy:

mi, magyarok, határokon átívelően és a történelem minden vihara ellenére összetartozunk.

Érdemes nagyot álmodni és minden megtorpanáskor újra elindulni – erre is emlékeztessen Mátyás király, és adjon az életműve minél többünknek, minden korosztálynak, minél több magyar embernek ihletet, ösztönzést arra, hogy a jövendőnket kellő alapossággal és megfontoltsággal végiggondoljuk és tetteinkkel megpróbáljuk megalapozni, az utánunk jövő generációnak is biztosítani.

Vasárnap, november 11-én ünnepi istentiszteletet tartottak a református templomban, igét hirdetett Nt. Molnár László nyugdíjba vonuló búcsi lelkész. Közreműködött a madari és a búcsi egyházi énekkar.
A rendezvény Katona Mihálynak a református templom falán elhelyezett emléktáblája megkoszorúzásával ért véget.