Kép: Sputnik

A konfliktusok megelőzése és következményeinek enyhítése, a biztonságos jövő megteremtése és hatékony multilateralizmus, ezek lesznek az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) szlovák elnökségének prioritásai 2019-ben, hagyta jóvá szerdai tanácskozásán a kormány.

A konfliktusok megelőzése és következményeinek enyhítése terén a külügyminisztérium gondol a konfliktusok megoldásában való aktív részvételre, különös tekintettel az ukrajnai helyzet rendezésére, a befagyasztott konfliktusokra, a bizalom és biztonság megerősítésére irányuló párbeszédekre, a biztonsági szektor irányítására és reformjára, valamint a nyugat-balkáni együttműködésre.

A biztonságos jövő érdekében a külügyminisztérium fontosnak tartja a radikalizálódás megelőzését, a tolerancia és a diszkriminációmentesség megszilárdítását, a fiatalokra való odafigyelést, a kiberbiztonság megteremtését.

A hatékony multilateralizmus fogalmához tartozik a nemzetközi szervezetek együttműködése, a stratégiai partnerségek, az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítása, az EBESZ aktivitásainak érvényesítése és a kötelezettségek gyakorlatba való átültetése.

A külügyminisztérium szerint e három fő prioritási terület aktuális témákhoz kapcsolódik. „Ezek középpontjában az egyszerű emberek állnak, akikre mindhárom terület hatással van. Az elnökség céljának ezért az emberek biztonságérzetének növelését, életének biztonságosabbá tételét kell tekinteni és igyekezni kell ezen célok többi résztvevő ország általi követésére is” -hangsúlyozta a külügyminisztérium.

A szlovák elnökséget még 2016 decemberében hagyta jóvá az EBESZ 57 tagországa. Az elnökség egy naptári évre szól, az ügyvivő elnök szerepét az elnökséget betöltő ország külügyminisztere látja el.

A tárca ígéri, hogy a szlovák elnökség igyekszik aktív, igazságos és becsületes szerepet vállalni a konfliktusok rendezésében és hasznossá tenni magát abban, hogy a szervezet megfeleljen a 21. század realitásainak és követelményeinek. Az EBESZ elnökségének Szlovákia által történő betöltése 2019-ben nagy kihívást jelent, de egyben rendkívüli lehetőség arra, hogy ne csak passzív szemlélődők legyünk, hanem aktívan befolyásoljuk Európában a biztonságos környezet kialakítását. Lehetőséget teremt, hogy segíthessünk az ukrajnai konfliktus megoldásában, mely a szomszédságunkban van és így az ottani helyzet közvetlen hatással van hazánk biztonságára – teszi hozzá a minisztérium.

Az EBESZ feladata az európai stabilitás, a béke és demokrácia megszilárdítása a politikai párbeszéd, a közös értékek és a gyakorlati munka eszközeivel. Aktivitásai lefedik a politikai élet, a katonai és ökológiai vonatkozások, valamint a gazdaság és az emberi jogok területét.

(TASR/Felvidék.ma)