Fotó: Farkas József

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia 2018-ban sokat tett a szlovákiai magyarság hagyományainak ápolásáért. Oktatási programok, versenyek, fesztiválok, gyűjtések jelzik munkájuk sokrétűségét.

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia feladata a szlovákiai magyarság hagyományos kultúrájának és népművészetének megismertetése, népszerűsítése, dokumentálása, valamint az oktatásban, a közművelődésben és az előadó-művészetben betöltött szerepének megerősítése. E célok megvalósításáért munkatársai az elmúlt két évben számos közművelődési, oktatási és népművészeti szervezettel alakítottak ki szoros együttműködést.

2018-ban indult útjára a Népzenei műhely elnevezésű programsorozat,

mely az elmúlt év sikeres mesterkurzusaira építve segítette a rendszeres magyar hangszeres népzeneoktatást.

Önálló kezdeményezésként hozták létre a Gombaszögi Nyári Tábor Folkszöglet nevű helyszínét, amely idén már a fesztivál leglátogatottabb programsorozatai közé tartozott.

A IX. Ipolyi Arnold Országos Népmesemondó Versenyre 1200 fiatal jelentkezett. A döntő két napján 92 fiatal bizonyította tudását. A sikeres rendezvényt követően a szervezők már a jubileumi versenysorozatra készülnek.

A néphagyomány átadásának mások számára is például szolgáló gyakorlatait és módszereit egynapos módszertani napokon – Füleken, Galántán az Országos Óvópedagógus Konferencián, valamint a nyitrai Konstantin Egyetemen – ismertették az érdeklődőkkel.

Pedagógus-továbbképzéseket Királyhelmecen, Rimaszombatban és Komáromban szerveztek, s eredményként értékelik, hogy az oktatásban – a Hagyományok Háza által kidolgozott szakmai irányelveket követő – hazai előadók vettek részt.

A hálózat megkülönböztetett figyelmet fordított a kézművességre

Ennek nyomán a Kárpát-medencében elsőként hozták létre a szlovákiai magyar Kézművesek Adatbázisát és a Szlovákiai Magyar Kézműves Szövetséget. Két alkalommal tartottak konferenciát hazai és Kárpát-medencei résztvevőkkel. A szövetséggel indították útjára a termékzsűrizést, a legjobb munkák a Magyar kézművesség a Felvidéken című vándorkiállítás anyagát gazdagították.

Az elmúlt két év jelentős eredményeket hozott a szlovákiai magyar folklórélet dokumentálásában, valamint a folklórműfajok gyűjtő- és kutatómunkájában.

A hangszeres és vokális népzene kutatását szolgálta a Fehér foltok program, amelynek keretében a bodrogközi és gömöri pásztorok, valamint a Vág–Garam közén élő muzsikus cigányok körében végeztek gyűjtést.

Folyamatos és szisztematikus munkát jelentett a Hagyomány képekben elnevezésű kezdeményezés

Ennek célja a magántulajdonban lévő fényképgyűjtemények, néprajzi, falutörténeti vonatkozású kéziratos anyagok felkutatása, feldolgozása és digitalizálása volt.

A szlovákiai magyar folklórmozgalom kezdeteinek és kibontakozásának átfogó dokumentálása céljából indult az oral history program, melynek során tíz riportalannyal készítettek mintegy 28 órás felvételt.