Az imafüzet borítója

A Pázmaneum Polgári Társulás gondozásában második kiadásban jelent meg a Kilenced a magyarság lelki megújulásáért – Esterházy János üzenete alapján című imafüzet, melyet ThDr. Karaffa János PhD lelkiatya szerkesztett.

A lelkiatya az előszóban Esterházy János, a felvidéki mártírpolitikus életpéldájára hivatkozva hívja imára Esterházy János boldoggá avatásáért a felvidéki keresztény magyarságot.

Az imafüzet tartalmazza Esterházy János mártíriumának elemzését, majd a kilenc napon át tartó elmélkedést, imádságot, a mártír gróf gondolatai, levelei, beszédei alapján, naplórészleteket, fényképeket, és vallomást Lizna atya csodálatos gyógyulásáról.

A Keresztút a magyarságért címet viselő rész Lénár Károly atya, az egykori rabtárs gondolatainak szerkesztett változatával várja imára az Esterházy Jánost tisztelő híveket.

Az imádságoskönyvben olvashatunk még többek közt Pintér Zoltán atya verseiből, és befejezésként Karaffa Attila emlékezik Paulisz Boldizsárra, az „Ez férfimunka volt” címet viselő írásának részletével.

A kiadvány a Bethlen Gábor Alap támogatásával látott napvilágot. Elérhető a plébániákon és a templomokban.

E-mail: info@pazmaneum.com, Honlap: www.pazmaneum.com