Illusztráció (Fotó: pixabay.com)

Hozzájutni egy lakás bérleti díjához, esetleg kiköltöztetni a nem fizető bérlőt akkor sem egyszerű, ha érvényes lakásbérleti szerződést kötöttünk vele.

Gyakori az olyan helyzet, hogy a bérbeadó rendszeresen fizeti az államnak a kötelező adót, azonban a bérlő akár több hónapja nem fizeti a bérleti díjat. Amennyiben a bérlő nem hajlandó rendezni a tartozását, ajánlatos haladéktalanul lépéseket tenni a helyzet megoldása érdekében.

Mikor mondható fel a bérleti szerződés

Ha nem fizet a bérlő, a legcélszerűbb minél hamarabb kölcsönös megegyezéssel megszüntetni a bérleti viszonyt. Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem lehetséges az ilyen megoldás, vagy a bérlő nem hajlandó ebbe belemenni, járjunk el a Polgári törvénykönyv idevágó rendelkezései szerint.

A szerződést háromhavi elmaradás esetében lehet felmondani, ez minden esetben történjen meg írásban is.

A bérleti szerződés a törvényben megszabott 3 hónapos felmondási idő lejárta után szűnik meg.

Írásos felszólítás a tartozónak

Az, aki a pénzéhez akar jutni, bizonyos ideig akár behajtónak is tűnhet. A nem fizető bérlőt ugyanis írásban kell felszólítani, hogy rendezze tartozását. Ezt a felszólítást ugyan nem lehet a bíróságon, mint követelést érvényesíteni, azonban a bérlő ezt nem tudhatja, s végül úgy dönthet, hogy rendezi a tartozását. Előnyös lehet a törlesztési részletekben történő megegyezés, s amennyiben ezt sikerül írásban is lefektetni, úgy a tartozás jogi úton is behajthatóvá válik.

Az adós nem kommunikál

Amennyiben egy nem fizető spekulánssal van dolgunk, ráadásul nem kommunikál a bérbeadóval, csak egy megoldás létezik, bírósági útra terelni az ügyet. Vagyis keresetet kell benyújtani a bérlő állandó lakhelye szerint illetékes bíróságon. Ez esetben a perelt összeg 6 százaléka lesz a bírósági illeték, azonban végül ezt, s valamennyi költséget a vesztes fél fizeti, azaz igazság szerint az adós.

A nyertes fél késedelmi kamatot is igényelhet, ideális esetben ezt már a lakásbérleti szerződés is tartalmazza. Amennyiben az adós a bírósági eljárás, a meglévő tartozása és a szerződés felmondása ellenére sem költözik ki, ne önkényeskedjünk.

Ismét bírósági beadványban kérjük az ingatlan kiürítését. Az ügy végére ilyen esetekben a végrehajtó tesz pontot.

A jó lakásbérleti szerződés megelőzheti a vitás kérdéseket

Mivel legtöbbször a hivatalos iratok hiánya és a nem egyértelmű feltételek miatt alakul ki vitás kérdés, ezért a megoldás is egyszerű. A lakásbérleti szerződés legyen minden tekintetben világos és készüljön írásban, lehetőleg úgy, hogy ne maradjanak nyitott kérdések.

A bérleti szerződést általában a bérbeadó (azaz a lakástulajdonos) készítteti el, ügyvéddel. Bérlőként érdemes előre elkérni és alaposan átolvasni, így egyeztethetnek és megbeszélhetik a különböző feltételeket, illetve határidőket.

(Finance.sk/Felvidék.ma)