Foglalkozás a legkisebb növendékkel (Fotó: Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola facebook)

„Minden gyermek művész. A kérdés csak az, hogy maradjon az, ha már felnőtt.” Pablo Picasso szavaival indítja tájékoztató jellegű kiadványát a Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola megálmodója, alapítója, igazgatója és működtetője – Papp Katalin.

E a kis füzet az iskola működésének ötödik évében került kiadásra. A kiadvány megjelenése óta eltelt még három termékeny év, tehát a magániskola túl van azon a bűvös hét éven, amelyet életünk minden területén próbatételnek tartunk.

A kezdetek

Mint Papp Katalin írja, harminchét év vezetett a jelenhez. Mint sokak számára ismeretes, a párkányi Papp család génjeiben hordozza a zene szeretetét, a zenei tehetséget. Katalin a szüleinek köszönhetően már tízéves korában elhatározta, zenetanár lesz. Ezért sokat tett már kisdiákként is, majd elvégezve a pozsonyi konzervatóriumot a városka művészeti iskolájában zenetanárként, később igazgatóként dolgozott.

Az iskolán kívüli munkája is fontos változást hozott a város kulturális, főként zenei életében. Megalapította a Varjos zenekart (ma is a legjobb népzenészek ezen a tájon), a Stilla Pectus női, majd vegyes kart (a legszínvonalasabbak közé tartozik). Sorra aratta a sikereket előbb egyénileg, majd az iskola diákjaival hazai és nemzetközi találkozókon, fesztiválokon. S az így szerzett tapasztalatok, kapcsolatok megerősítették hitében és elkötelezettségében, miszerint:

csak igényesen érdemes és szabad dolgozni.

Megannyi tapasztalattal, hittel és végtelen szakmai elkötelezettséggel úgy döntött, hogy 2011 szeptemberében 186 diákkal és 7 tanárral nekivág  a magán művészeti alapiskola szinte lehetetlennek tűnő elindításának.

A karácsonyi hangverseny egyik felemelő pillanata (Fotó: Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola, Facebook)

Mindehhez már nemcsak szakmai tudásra, elkötelezettségre, hanem szinte napi húsz órai szervezői munkára, adminisztrációs teendőkre, s mai kifejezéssel élve logisztikai ismeretekre is szüksége volt.

Nívós oktatás több helyszínen

Az iskola ugyanis regionális jellegű, ami azt jelenti, hogy Párkány környékének távolabbi falvaiból is járnak ide tanulók. Emellett kihelyezett óraadást biztosítanak olyan településeken, ahonnan több diák érdeklődik az iskola iránt.

Muzsla mellett Kéménden, Szőgyénben, Párkányban és Köbölkúton vannak kihelyezett osztályai az intézménynek.

Mivel Párkányban már van egy állami művészeti iskola, nem is lett volna szerencsés még egy ilyen típusú iskolát alapítani egy kisvárosban. Muzsla községet ismerve úgy döntött, ezt választja az iskola székhelyéül. Itt kedvező fogadtatásban részesült az akkori önkormányzattól. Farkas Iván polgármester maximális támogatást nyújt az iskolának mind erkölcsi, mind egyéb területen. Az igazgatóváltást követően javult a kapcsolat a helyi Endrődy János Alapiskolával is, kitűnő az együttműködés, ami a gyermekek létszámának a növekedésében is megmutatkozik. 2018 szeptemberében a növendékek száma elérte a 334-et.

A tanári kar (Fotó: Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola, Facebook)

A magán művészeti alapiskola színvonala elsősorban a zenei versenyeken mérhető le. 2017-ben Dalarema zenekaruk 3. helyezést ért el a kassai Pop-Rock-Jazz Országos Zenei Fesztiválon, valamint aranysávos minősítést szereztek a Beliczay Gyula Nemzetközi hegedűversenyen is, hogy csak a legjelentősebb eredményeket említsük.

Együttműködésük nemcsak helyi, regionális, hanem Kárpát-medence-szerte és egyéb külföldi vonalon is egyre gyümölcsözőbb.

A szülők az évente megtartott koncerteken, karácsonyi rendezvényeken szembesülhetnek gyermekeik tehetségével. Ilyenkor megtelik a párkányi kultúrház nagyterme, vagy 2-300 ember csodálhatja csemetéi eredményeit.

A különböző művészeti ágak közül az intézményben a zene, ének, képzőművészet mellett tánc, illetve irodalom és dráma oktatása is folyik.

Levente Péter művész így vall az iskolában vállalt többéves szolgálatáról: „A szellemi eredményesség érdekében önálló gondolkodásra, döntésre, következetes cselekvésre késztetem a növendékeket, prózai és verses szemelvények, jelenetek hangos, értelmező felolvasásával, dramatizálással”.

Papp Katalin ( (Fotó: Papp Katalin Magán Művészeti Alapiskola, Facebook)

S hogy mit jelent ez a növendékeknek? Papp Katalin igazgatónő, az iskola fenntartója, büszkén nyilatkozik azokról a diákokról is, akik felvételt nyertek valamely művészeti irányú középiskolába, például a váci Pikéthy–Bartók Konzervatóriumba, vagy a nagytapolcsányi Dezider Kardoš Magán Konzervatóriumba.

Pólya Csaba református lelkész így értékelte az iskolát jubileumi köszöntőjében: „Aki művészetekkel foglalkozik, egyúttal mindig Isten dolgaival foglalkozik. Akarva-akaratlanul, tudatosan vagy tudat alatt, Isten képére teremtettségünk folytán a művészet megérint bennünket akár alkotóként, akár befogadóként gyönyörködünk benne. S mivel a Szentírás arról is beszél, hogy az ihletettség forrása maga a Szentlélek Isten, a művészet – és minden művész – által Isten keze nyomát tapasztalhatjuk meg e földi létünkben.”