Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete évzáró taggyűlése (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

Idén lesz 315 éve annak, hogy II. Rákóczi Ferencet 1704. július 6-án Gyulafehérváron erdélyi fejedelemmé választották. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódva kezdődnek majd az emlékév eseményei, amelyek egészen 2020. szeptember 17-ig, Rákóczi egész Magyarország vezérlő fejedelmévé választásának 315. évfordulójáig tartanak.

Rákóczi nemzeti hőssé vált, emlékét ma is a Kárpát-medence szinte minden településén őrzik.

Gömörben, illetve a Balogvölgyben ugyan kevés konkrét emlékhely létezik, de a 2002 óta működő Rákóczi Szövetség helyi szervezete igyekszik ezen a tájon is a nagyságos fejedelem hírnevét öregbíteni, hős tetteire emlékeztetni. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete évzáró taggyűlésén határozott arról, hogy csatlakozik az emlékévhez.

A szervezet minden évben más-más településen tartja évzáró taggyűlését. A 2018-as esztendő évértékelőjét Zsípben rendezték meg. Ennek azért is volt jelentősége, mert mintegy végvárként ezt az alig 250 fős települést sikerült megtartani az önkormányzati választásokon a Magyar Közösség Pártja színeiben. Így a helyi szervezet vezetősége is gratulált Simon Béla polgármesternek és a képviselő-testületnek.

Pósa Dénes köszönti a zsípi taggyűlést (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

„Tudjuk, hogy a Balogvölgy valamennyi falujában nagyon nehéz már a magyar kultúrát életben tartani, ám ennek érdekében a Rákóczi Szövetséggel is igyekszünk mindent megtenni, hogy ne feledkezzünk el azokról az ünnepekről, évfordulókról, amelyek fontosak a számunkra” – mondta Pósa Dénes, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezetének alelnöke. Mint kifejtette,

munkájuk során szeretnének erőt gyűjteni és nyújtani azoknak, akik úgy érzik, hogy gyengébbek már a magyar kultúra szálai.

„Ezért is fontos, hogy jelenlétünkkel Zsíp felé is jeleztük, hogy ilyen nehéz körülmények között is, akár az MKP, akár a Rákóczi Szövetség egy cél érdekében dolgozik, mégpedig annak érdekében, hogy a magyar közösség megmaradjon, fejlődjön és fontos kapcsolatokat ápoljon itt, a Felvidéken” – szögezte le Pósa Dénes.

Rákóczi-taggyűlés Zsípben (Fotó: Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)

A Rákóczi Szövetség itteni szervezete 2018-ban is sikeres évet valósított meg,  megemlékeztek az ünnepnapokról, a kitelepítésről, az anyák napjáról, a világháborús hősökről. Az év folyamán bekapcsolták munkájukba a völgyben működő szervezeteket, oktatási és egyházi intézményeket. Részt vettek egy jutalomkiránduláson Budapesten a Családlánc jóvoltából, a jótékonysági ruhavásárban a kárpátaljaiak javára, s eljutottak Rátra és Rákóczi nyomában Munkácsra – számolt be a szervezet elnöke, Pósa Homoly Erzsébet.

A szervezet aktív tagjainak a száma mindössze 23 fő, de örvendetes, hogy tagsága körében a 2018-as évben a Gólyahír program keretében két babanaplót is átadhattak, az egyiket perjései, a másikat bátkai szülőknek, akik a Köldökzsinór programba is bekapcsolódtak.

Pósa Homoly Erzsébet, aki egyben a SZAKC rimaszombati munkatársa is, tájékoztatta a szülőket és az érdeklődőket, hogy Rimaszombatban, a Magyar Közösségi Házban érdeklődhetnek mindkét programmal, illetve a Magyar Igazolvánnyal kapcsolatban.

Bene Veronika átveszi a babanaplót Pósa Homoly Erzsótól (Fotó: Pósa Dénes/Felvidék.ma)

A Településeink értékei 2. pályázat feladatába be lehet kapcsolódni, s várják a segítők jelentkezését a balogvolgy@citromail.hu e-mail címen.

A Balogvölgyi Tájegységi Értéktár Bizottságot a szervezet regisztrálta a Csemadok által meghirdetett Településeink értékei 2. pályázatba, melynek idén az a célja, hogy az adott település jeles személyiségeinek sírjeleit összegyűjtsék és nyilvántartásba vegyék. Elhatározták, hogy a Balogvölgy 15 településén is nyomába erednek a meghatározó személyiségeknek, papoknak, lelkészeknek, tanítóknak, jegyzőknek, Csemadok-elnököknek, a kultúra elismert helyi napszámosainak (csoportvezetők, karnagyok stb.), akiknek tevékenysége a közösségi emlékezetben mindmáig él.

A balogvölgyi szervezet tehát továbbra is fontosnak tartja az értékek felkutatását és tárolását. A taggyűlésen tisztújításra is sor került, a tagság megerősítette pozíciójában Pósa Homoly Erzsébet elnököt és Pósa Dénes alelnököt, illetve megválasztotta gazdasági vezetőjévé Zsíros Jolánt.

Az idei esztendőben folytatják a megszokott rendezvények szervezését, különös tekintettel a Rákóczi-emlékévre.

Szeretnének a Csemadok nagybalogi, bátkai és nemesradnóti szervezeteivel, valamint a Balogvölgy oktatási intézményeivel, kiemelten a Bátkai Alapiskolával közösen megemlékezéseket tartani.

A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából tanulmányutat, alkotópályázatot és iskolai vetélkedőket hirdet.