(Fotó: Neszméri Tünde/Felvidék.ma, archív)

Javult a nemzeti kisebbségek nyelvhasználata a szlovákiai hivatalos nyelvi érintkezésben – olvasható a Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos által közreadott sajtóközleményben.

Mint közölte, a szlovák kormány szerdán elfogadta a kisebbségi nyelvhasználatról szóló jelentést, melyet a Szlovák Kormányhivatal a Kisebbségi Kormánybiztos Hivatalával közösen dolgozott ki. A jelentést 2012 óta kétévente elkészítik, azzal a céllal, hogy átfogó képet kapjanak a szlovákiai kisebbségi nyelvhasználatról. A jelentés a magyar nyelv használata mellett a roma, a ruszin, az ukrán és a német nyelvhasználat érvényesítését vizsgálta.

Az első jelentés 2012-ben készült, majd 2014-ben, 2016-ban, s most immár negyedszer dolgozták ki.

„Célunk volt a legaprólékosabb jelentés elkészítése, ezért megkerestünk minden olyan intézményt, amelyet a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvény érint. Összegzésként elmondható, hogy 2016-hoz képest szélesebb körben használják a nemzeti kisebbségek az anyanyelvüket. Ez fokozottan érvényes a magyar és a roma nyelvre” –  hangsúlyozta a kormánybiztos.

Az idei vizsgálat során országszerte 773 intézményt szólítottak meg. Többségük olyan önkormányzat volt, ahol az egyes kisebbségek létszáma meghaladta az összlakosság húsz százalékát. Továbbá megyei önkormányzatokat, állami és járási hivatalokat, valamint rendvédelmi és igazságügyi szerveket  is megkérdeztek.

A jelentés eredményeivel kapcsolatban a közlemény kifejti, hogy a ruszin és az ukrán nyelvhasználat hivatalos színterei kissé csökkentek az előző vizsgált időszakhoz képest. Ugyanakkor a

több  mint hatszáz megkérdezett település  nyolcvan százalékában a testületi üléseken is használják az adott nemzeti kisebbség nyelvét. Ugyancsak javult a helyzet a helységnévtáblák esetében is.

Ehhez kapcsolódva a kétnyelvű feliratok terjedése figyelhető meg – jegyzi meg a közlemény.

„Az előző jelentéshez képest nyilvánvalóan kevesebb a hiányosság, ami pozitívumnak számít. Mindezek ellenére van még tennivaló.  Már a következő hetekben felkérem az adott hatóságokat, hogy orvosolják a feltárt hiányosságokat a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény értelmében” – magyarázta Bukovszky László.