Elnöki beszámoló (Fotó: Müller Éva)

Január 29-én került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége hetedik évébe lépett Lévai Szent László Kör tisztújító közgyűlésére. A szép számban megjelent tagság és a vendégek a Szűzanyához intézett közös fohásszal nyitották meg a közgyűlést.

A munkabizottságok megválasztása után a pénztári és ellenőrző bizottsági beszámolókat követően Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör múlt évi tevékenységét.

A képes beszámolóban kiemelt helyet kaptak a Mátyás király-emlékév alkalmából rendezett események,

így a Mátyás királyt, mint keresztény uralkodót bemutató előadás, s a garamszentbenedeki Szent Vér ereklye-zarándoklat. Emellett a legkisebbekre is gondoltak, a kör idén már ötödik évfolyamába lépett, Lévai Csengettyűszó című gyermeklapjában egész évben Mátyás király életével, mondáival, de elsősorban keresztény erényeinek bemutatásával foglalkoztak. Mátyás királyunk címmel rajzversenyt is hirdettek és év végén, az adventi ünnepvárás idején a gyerekek egy játékos kvíz keretén belül adhattak számot az újságból szerzett tudásukról.

A kör életében a tavalyi év kiemelkedő eseménye volt, hogy  Brenner János szombathelyi boldoggá avatásán tagjai egy egész autóbusznyi zarándokkal képviseltették magukat.

Ugyancsak ilyen szép létszámban vettek részt a tavalyi, immár 15. nyitrai Szent László-emlékmisén. Szomorú eseménye volt a tavalyi évnek, hogy a zsérei temetőbe utolsó útjára kísértük Maga Ferencet, a nyitrai Szent László-emlékmisék lelkes főszervezőjét. A közgyűlés közös imával emlékezett meg Maga Ferencről, a fáradhatatlan keresztény magyar személyiségről, s imádkozott a lelki üdvéért.

A kör minden évben ajándékkönyvekkel lepi meg az elsőáldozókat és bérmálkozókat, megszervezi a húsvéti és a karácsonyi adománygyűjtést a rászoruló családok részére és közbenjárásukra Szent Miklós püspök is eljön a gyerekekhez a december 6-i gyermekmisén. Továbbá 2018 februárjától a kör elnöke és alelnöke havi 1-1 alkalommal rendszeres áldoztatással segíti a lévai plébániák kórházi lelkigondozói tevékenységét. Végezetül egy rövid statisztikai kimutatás foglalta össze a leköszönő elnökség 2016 és 2018 közötti munkáját, ami többek között 15 elnökségi ülést, 52 rendezvényt, a róluk a nyomtatott és elektronikus sajtó különböző orgánumaiban megjelent 82 tudósítást, 3 húsvéti és 3 karácsonyi adománygyűjtést jelentett.

Ima Maga Ferenc lelki üdvéért (Fotó: Müller Éva)

Az elnöki beszámolót a tisztújítás követte, melynek során a közgyűlés a következő összetételű elnökségnek szavazott bizalmat 2021-ig: elnök – Müller Péter, alelnök – Vincze László, titkár – Ivkovič Krisztina, pénztáros – Müller Éva. Az elnökség további tagjai: Ivkovič Melinda, Ivkovič Sándor, Kacián Magdolna és Kiss Benjámin. Az ellenőrző bizottság: elnök – Scheffer Frigyes, tagok: Matús Éva és Griesbach Ágnes. Külön öröm, hogy a garamkálnai Kacián Magdolna személyében már nemcsak Lévának, hanem Léva vidékének is van képviselete a kör vezetőségében, valamint Ivkovič Krisztina és Kiss Benjámin személyében a tanulóifjúság fiatalos lendületet hoz a Lévai Szent László Kör elnökségének munkájába.

A tisztújítást követően egy nagyon kedves és kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között, melyből fokozatosan kikristályosodtak a kör idei fő tervei. A vendégek közül a lévai Reviczky Társulás nevében a munkaköri kötelességei miatt távol levő Wirth Jenő üzenetét Ševeček Judit, a társulás titkára tolmácsolta. Mint elmondta, a lévai

Reviczky Társulás nagyra értékeli a kör munkáját, s megköszönte a két társulás, sőt a Reviczky Házban tevékenykedő valamennyi lévai magyar szervezet kölcsönösen gyümölcsöző együttműködését, melynek eredményeiből más közösségek, sőt Léva városa is profitál.

Gondoljunk csak itt a lévai temetőben lévő I. világháborús nagykereszt felújítására, vagy a 20 éve eltűnt Várady János-síremlék újraállítására. Az elismerő szavak után Müller Péter köszönte meg a Reviczky Házért oly sokat tevő Reviczky Társulásnak, hogy további lévai magyar szervezetek mellett a Lévai Szent László Körnek is szeretett otthona lehet a Reviczky Ház.

A közgyűlés végéhez közeledve II. Rákóczi Ferenc  „Győzhetetlen én kőszálom …” kezdetű gyönyörű imáját hallgatták meg hanghordozóról a Pálóczi Horváth Ádám AMI leánykarának lélekemelő tolmácsolásában, amivel Léván meg is nyitották az idei II. Rákóczi Ferenc-emlékévet.

A közgyűlés végén énekelve közösen fohászkodtak Szent László királyhoz a „Szent László királyunk emlékét buzgón ünnepeljük …” kezdetű, palóc néphagyományból származó egyházi énekkel. Akik aznap a Reviczky Házban jártak, lelkiekben feltöltődve, a hétköznapokhoz helyi és egyetemes keresztény magyar értékeinkből erőt merítve térhettek haza.