Elnökségi beszámoló (Fotó: Müller Éva)

Január 25-én került sor a Reviczky Házban az idén tevékenysége kilencedik évébe lépett Lévai Szent László Kör tisztújító közgyűlésére. A szép számban megjelent tagság a Miatyánk fohásszal kezdte a közgyűlést, melyet Puksa Ferenc tagtársuk és unokája mielőbbi gyógyulásáért ajánlott fel.

A közgyűlés bizottságainak megválasztása után a pénztári és ellenőrző bizottsági beszámolókat követően Müller Péter, a kör elnöke gazdag képanyaggal illusztrált vetített prezentációban mutatta be a kör elmúlt két évben folytatott tevékenységét, mivel egy éve a járványhelyzet miatt nem lehetett nyilvános közgyűlést összehívni. A járvány eddigi két éve alatt körünk – az Ivkovič Krisztina által szerkesztett – szinte napi aktualitású Facebook-oldalának gondolataival, online szentmisével, vagy heti hírlevek formájában nyújtott lelki táplálékot nemcsak körünk, egyházközösségünk tagjainak, de ismerőseinknek is.

Közös ima (Fotó: Müller Éva)

Továbbá a kör a járványügyi korlátozások enyhítései idején minden alkalmat megragadott, hogy az érvényes intézkedések betartása mellett közösségi rendezvényeket szervezzen. Ilyenek voltak a Lévai Dr. Kucsera Ferenc Emléknapok, imaórák Ferenc atya mártírhalálának napján, az 52. NEK előtti világméretű szentségimádások, a Nyitrai Szent László-emlékmiséken való kiscsoportos részvételek, valamint a helyi rászoruló családok részére szervezett karácsonyi adománygyűjtés.

A kör ajándékkönyvekkel lepte meg a lévai magyar elsőáldozókat és bérmálkozókat is. Emlékezetes eseményei voltak az elmúlt időszaknak a kör autóbuszos Esterházy János-zarándoklata Alsóbodokra, az 52. budapesti NEK családi napján, majd az esti fáklyás körmeneten való kiscsoportos részvétel, a lévai NEK-nap, Pintér Zoltán volt lévai káplán, papköltőnk felejthetetlen lévai szentmiséje és író-olvasó találkozója, valamint a felvidéki magyar Mária – Mirjam Rádióval való kapcsolatfelvétel, a lévai vételkörzet létrehozása, a rádió első élő lévai bejelentkezése, illetve az első élő lévai magyar szentmise-közvetítés. 2021 márciusától pedig a kör Medgyesy S. Norbert zenetörténész, egyetemi tanár önzetlen felajánlásának köszönhetően a magyar egyházi zene kincseinek rendszeres terjesztője is lehet.

Ivkovič Krisztina hozzászólása (Fotó: Müller Éva)

Emellett a kör a legkisebbekre is gondolt. Folytatta a „Lévai Csengettyűszó” című gyermeklapjában meghirdetett egész éves pontversenyt és 2020-tól TÉRKÉP-ÉSZ címen egy, a város területén játszott kincskereső, helytörténeti és egyháztörténeti versenyt hirdetett, mely nagyon pozitív visszhangra talált a gyermekek körében.

Majd egy rövid statisztikai kimutatás foglalta össze a leköszönő elnökség 2019 és 2021 közötti munkáját, mely többek között 10 elnökségi ülést, 30 rendezvényt, a nyomtatott és elektronikus sajtóban megjelent 69 tudósítást, illetve egy húsvéti és két karácsonyi adománygyűjtést jelentett. Végezetül a kör elnöke köszönetét fejezte ki a Reviczky Társulásnak, hogy további lévai magyar szervezetek mellett a Reviczky Ház a Lévai Szent László Körnek is szeretett otthona lehet.

Ivkovič Sándor felszólalása (Fotó: Müller Éva)

Az elnöki beszámolót a tisztújítás követte, melynek során a közgyűlés 2024-ig a következő elnökségnek szavazott bizalmat: elnök – Müller Péter, alelnök – Ivkovič Sándor, titkár – Ivkovič Krisztina, pénztáros – Müller Éva.

Az elnökség további tagjai: Ivkovič Melinda, Vincze László, Kacián Magdolna és Kiš Benjámin Mihály. Az ellenőrző bizottság: elnök – Scheffer Frigyes, tagok: Matús Éva és Griesbach Ágnes. Külön öröm, hogy a garamkálnai Kacián Magdolna személyében újra nemcsak Lévának, de Léva vidékének is van képviselete a kör vezetőségében, valamint Ivkovič Krisztina a friss diplomások, Kiss Benjámin pedig az egyetemi ifjúság fiatalos lendületét hozza el a Lévai Szent László Kör elnökségi munkájába.

Kis Benjámin javaslata (Fotó: Müller Éva)

Majd egy nagyon kedves és kötetlen beszélgetés alakult ki a jelenlevők között, melyből fokozatosan kikristályosodtak a kör idei fő tervei, mint Szent László királyunk és dr. Kucsera Ferenc emlékének, tiszteltének töretlen ápolása, új formák keresése az ifjúsággal történő foglalkozásban, helyi és regionális szakrális értékeink megismerése, felkeresése, zarándokutak szervezése, egyházzenei kincseink felcsendülése a helyi szentmiséken és a kör közösségi rendezvényein, valamint egyház- és művészettörténeti előadások szervezése.

A közgyűlés végén a templomi kórus jelenlevő tagjainak köszönhetően először csendült fel közösségi eseményen Pintér Zoltán atya „Téged vár a népek lelki sötétsége, Isten…” kezdetű egyházi énekünkre írt, dr. Kucsera Ferenc vértanúnkat dicsőítő és boldoggá avatásáért esdeklő gyönyörű verse, melyet a végtelenül szerény Zoltán atya, mint „egy kis karácsonyi ajándékot” küldött el körünknek a tavalyi adventben.

Szavazás (Fotó: Müller Éva)

† Kucsera Ferenc vértanú pap emlékére (1892–1919)

Élő hittel imádkozzunk testvéreim együtt,
Hogy Urunknál, Istenünknél meghallgatást nyerjünk,
/: Szeretnénk egy ifjú papot boldogként tisztelni
Szent hitéért kész volt egykor vértanúvá lenni. :/

Felvidéken született Ő, Léva városában,
Hivatását tervezgette már gyermekkorában.
/: Főpásztora Szentendrére küldi ifjú papját
Hűséggel és szeretettel végzi hivatását. :/

Nehéz idők voltak azok az egyházra nézve,
Üldözték a hű papokat meg is fenyegetve.
/: Ferenc atyát is elfogták az éj sötétjében,
Bátran kiállt ifjúként is a hit védelmében. :/

Látván az ő kitartását, el is határozták:
E hűséges, buzgó papot helyben meggyilkolják.
/: Mindhalálig védelmezte Jézus szent egyházát,
Elnyerte a vértanúság dicső koronáját! :/

Megcsodáljuk Ferenc atya bátor kiállását,
Terjesszük hát tiszteletét, kérjük az imáját!
/: Szeretnénk e buzgó papot boldogként tisztelni,
Szent hitéért kész volt egykor vértanúvá lenni. :/

A közgyűlést a kör és a lévai egyházközösség elhunyt tagjaiért mondott ima zárta. Akik aznap a Reviczky Házban jártak, lelkiekben feltöltődve, a hétköznapokhoz helyi és egyetemes keresztény magyar értékeinkből erőt merítve térhettek haza.

Közös ima (Fotó: Müller Éva)

(Müller Péter/Felvidék.ma)