Fotó: Bodzsár Gyula

Emlékszem, hogy a ´89-es bársonyos forradalom után  a községi hivatalok létrehozásával lehetőség nyílott a szocialista rendszerhez fűződő utcanevek megváltoztatására. Létrejöttek az érintett településeken az utcanevekkel foglalkozó alkalmi bizottságok, amelyek jegyzékbe vették az „átkeresztelésre” javasolt utcaneveket, és tehettek ajánlatot új nevekre.

Legtöbb településen sikerrel járt az utcanév-változtatás, melynek eredményeként kikerültek a  „forgalomból”  a proletár diktatúrára, a kommunista eszmékre emlékeztető személyek vagy események neve.

Csak néhányat említsünk az egykor leggyakrabban előforduló utcanevek közül: Lenin utca, NOSZF (a fiatalabbak kedvéért: Nagy Októberi Szocialista Forradalom) utca, Gottwald utca, Fučík utca, Marx utca, Februári Győzelem utca, Vörös Hadsereg utca, Malinovszkij utca, stb.

Csakhogy egyik-másik településen bizony elmaradt a „keresztelő”. Szűkebb pátriámban két községben is találkoztam a szocialista  időkre emlékeztető utcanevekkel.

Nézzük először Zsélyt, ahol fenti felvételek készültek. A  második világháború egyik legismertebb szovjet parancsnoka, aki csapataival elfoglalta Csehszlovákia, Ausztria jelentős részét,

a Szovjetunió kétszeres hőse, Malinovszkij marsall neve tovább él a községben.

Hasonlóképpen az egykori asztalosból  a Csehszlovák Kommunista Párt elnökévé és az ország államelnökévé  avanzsált Klement Gottwald elvtárs neve is. Csak zárójelben: kíváncsi lennék, hogy a mai tizen-és huszonéves zsélyiek közül hányan tudják, hogy ki volt Malinovszkij, vagy Klement Gottwald?

A zsélyi utcanevek között található még Vörös Hadsereg utca, Partizán utca, Forradalmi utca, Szibériai utca.

Hogy ez utóbbi a község leghidegebb utcája, és innen kapta volna nevét?  Lényegében a szocialista rendszer önkéntes (?) ifjúsági szervezete volt a pionírszervezet. Akiknek megadatott  pionírnak lenni, az talán még máig emlékszik a pionírok szlogenjére: A haza védelmére légy kész! Mindig kész! Hirtelenjében ennyi jutott eszembe a Pionír utcanévről.

Elmaradt a „keresztelő” Bussán is, ahol máig él a Lenin utca, Februári Győzelem utca, Vörös Hadsereg utca, Ifjú építők utcája, Pionír utca.

Ahogyan tilos az önkényuralmi jelképek használta, népszerűsítése, ugyanúgy le kellene cserélni  az utcanévtáblákról azoknak a személyeknek, illetve eseményeknek a nevét, akik/amelyek ezekhez a rendszerekhez fűződtek.

Hogy ezek az utcanévtáblák miért maradhattak meg Zsélyben és Bussán (és gondolom még sok más településen is), ez kétségtelenül  az első demokratikusan megválasztott önkormányzat mulasztása.

Az egy dolog, hogy ezeknek az utcaneveknek a megváltoztatására ma is lehetőség van, más dolog viszont, hogy az ott lakók miképpen reagálnának a névváltoztatásra. Nehezen hihető, hogy önként és dalolva intéznék személyi okmányaik cseréjét, ami, ugye, nem húsz centbe kerül…