Egyre kevesebben élnek azok közül a szlovákiai magyarok közül, akik végigszenvedték a második világháborút követő jogfosztottság időszakát. Ugyanis a háborút követően újjáalakult Csehszlovákia vezetői etnikailag egységes, szláv-csehszlovák nemzetállam létrehozását tűzték ki célul, amely a német és a magyar kisebbség kitelepítésével járt.

A felvidéki magyarokat  1945 és 1948 között a Beneš-dekrétumok értelmében megfosztották állampolgárságuktól,  jogaiktól, vagyonuktól. 1948 februárjában, a kommunista hatalomátvétel után bizonyos ideig  enyhült a felvidéki  magyarság  jogfosztottsága. Olyannyira, hogy már

1948-ban biztosították a magyaroknak az állampolgárság visszajuttatását – hűségeskü fejében. Akik ezt letették, azok 90 napon belül visszakapták  állampolgárságukat.

Az Ipolysági Járási Nemzeti Bizottság 70 évvel ezelőtt, 1949. február 8-án állította ki a mellékelt dokumentumot, amely határozat igazolja, hogy az érintett magyar nemzetiségű személy hűségesküt tett a Csehszlovák Köztársasághoz, s ezáltal visszanyerte  csehszlovák állampolgárságát.