Kapcsolatfelvétel Óváry Tamás falugazdásszal és a cégekkel (Fotó: Drab Melinda)

A vidékfejlesztésben rejlő lehetőségek címmel rendezett szakmai mezőgazdasági fórumot Királyhelmecen a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. és a Szlovákiai Agrárkamara. A rendezvényen Torda Márta, a magyarországi Agrárminisztérium Kárpát-medencei együttműködések főosztályvezetője és Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke tartott előadást, amelyek keretében a résztvevők átfogó tájékoztatást kaptak többek között a február elsején életbe lépett új földtörvény módosításról, valamint bemutatásra került a falugazdász program is.

A rendezvény Drab Melinda, a CEED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. királyhelmeci regionális képviselője megnyitójával vette kezdetét.

Patasi Ilona előadásában részletes tájékoztatást adott az 504. számú földtörvény módosításairól és a 2019-es évi támogatási lehetőségekről. Az előadás kezdetén röviden kitért a gazdatüntetésekre, majd ismertette a földterületek bérbeadásával és használati jogával kapcsolatos jogi keretek módosításait, valamint a pótföldeken gazdálkodók törvényből adódó kötelezettségeit. Kitért a 172/2018-as rendelkezésre, amely kötődik az 504. sz. törvényhez, továbbá annak három mellékletére.

A magyarországi agrártámogatásokkal kapcsolatban elhangzott, hogy

díjmentes jogi szolgáltatást fognak működtetni Szlovákiában a gazdák számára a támogatások igénybevételével kapcsolatban.

Torda Márta Wass Albert-idézettel kezdte előadását, arra utalva, hogy mit jelent magyarnak lenni. A nemzeti identitástudat megőrzésére és a szülőföldön való maradásra szerette volna ezzel felhívni a figyelmet, amelyhez az anyaország igyekszik anyagi, ugyanakkor szellemi támogatást is nyújtani. Teszik mindezt a támogatási programokon keresztül és a Gazda Polgári Társulással, valamint a Szlovákiai Agrárkamarával való együttműködés révén.

Igyekeznek reagálni a mezőgazdaság területén a generációváltás problémájára, így kiemelt területként kezelik a mezőgazdasági szakképzés megerősítését a Felvidéken is.

A Bodrogközben a perbenyíki szakközépiskolával vették fel a kapcsolatot, ahol gyakorlati oktatóközpont létrehozásával, fejlesztésével szeretnék segíteni a jövőbeni agrárszakemberek képzését. Támogatják azon  civil szervezetek programjait, amelyek a helyi piacok létesítését,  a helyi termékek népszerűsítését segítik.

Torda Márta és Patasi Ilona (Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Ezt követően szól esett a már működő falugazdász programról, amelynek keretében Kárpát-medencei szinten 107 falugazdászt alkalmaz a Szlovákiai Agrárkamara magyarországi támogatásnak köszönhetően. A 107 falugazdász közül 15 a Felvidéken tevékenykedik.

A Bodrogköz és az Ung-vidék térségében Óváry Tamás és Fuksz András látja el ezt a feladatot. Munkájukat a magyarországi agrárminisztérium szakembere, Bocskai István segíti és ellenőrzi. Bocskai István biztató szavakkal szólt a résztvevő gazdákhoz. Elmondta, hogy az anyaországnak szíve, lelke benne van ebben a programban, és „győzni“ akarnak az itt élő gazdákkal együtt, közösen. A kisgazdák szakmai tanácsokért, pályázatok benyújtásával kapcsolatos segítségért fordulhatnak a falugazdákhoz, akik személyesen látogatják meg a térség mezőgazdasági vállalkozóit.

Az előadásokat követően bemutatkoztak a térség falugazdászai, valamint előadás hangzott el a szermaradék nélküli friss zöldségek és gyümölcsök termesztéséről, amelyet Fülei Zoltán, a kecskeméti Hortiservice Kft. vezetője tartott. Az előadásban ismertetésre került az Aminoret technológia alkalmazása, amelynek segítségével megvalósítható az általa elnevezett bioracionális termelés.

Drab Melinda megnyitja a rendezvényt (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A rendezvényen bemutatkozott hét olyan magyarországi gyártó cég, amelyek mezőgazdasági gépeket, berendezéseket forgalmaznak.

A tartalmas programot követően lehetőség volt személyes üzleti tárgyalások lebonyolítására, a cégek közötti kapcsolatteremtésre, és a jelenlévő szakemberek tanácsadását is igénybe vehették a térségből érkező gazdák.

Az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő rendezvények legnagyobb hozadéka éppen az a gazdák számára, hogy új üzleti kapcsolatokat tudnak létesíteni, akár helyben találhatnak partnerre, és konkrét üzletkötésre is lehetőség nyílik egy-egy ilyen rendezvényen.

A színvonalas szakmai rendezvénynek Királyhelmecen a Mailáth József Regionális Múzeum adott otthont.