Illusztráció: Topky

A TA3 hírtelevízió A politikában című vasárnapi műsorának vendégei ezúttal a szlovákiai köztársaságielnök-választás második fordulójába bekerült Zuzana Čaputová és Maroš Šefčovič voltak, a második részben pedig Bugár Bélát és Štefan Harabint kérdezte a műsorvezető. Mint ismeretes, Zuzana Čaputová a szavazatok több mint 40 százalékát, Maroš Šefčovič pedig a 19 százalékát szerezte meg.

Elsőként Čaputová válaszolt arra a kérdésre, mit jelent számára az első fordulóban elért eredmény. Elmondta, nagy megtiszteltetésnek érzi a szavazók bizalmát, mely ugyanakkor komoly felelősséget jelent számára. Maroš Šefčovič a migránskérdésben, illetve a kötelező kvóták, a keresztény értékek, valamint a szociális politika tekintetében elfoglalt álláspontjára utalva elmondta, hogy a választók 60 százaléka ebben a tekintetben más álláspontot képvisel, mint Čaputová. Mint mondta, nem szabad engedni, hogy a választások eredményéről Pozsonyban döntsenek, meg kell szólítani a más régiókban élőket is, hogy ne csak a fővárosban legyen magas részvételi arány, hanem az ország egyéb területein is.

Čaputová elégedett a régiós támogatottságával, s elutasítja a címkék ragasztását, főként a migránskérdéshez való viszonyulása tekintetében, bízik benne, hogy a második forduló kampányában lesz alkalma bővebben kifejteni erre vonatkozó nézeteit. Šefčovič ellenben kijelentette, olyan kérdésekre összpontosít majd, amelyek nem megosztják, hanem egységbe tömörítik az embereket.

Čaputová a megyék többségében jelentős előnnyel nyert Šefčovič előtt, egyedül Eperjes megyében volt szorosabb a különbség kettejük között. Erről a sikerről szólva elmondta, hogy érzése szerint meg tudta szólítani az embereket, a tisztességes társadalomra, a környezetvédelemre, az egyenlő bánásmódra vonatkozó legfőbb célkitűzései világosak, és az emberek többsége számára fontosak.

Šefčovič, aki inkább a Smer bástyáinak számító régiókban volt sikeres, arra a kérdésre, hogy milyen taktikát választ a második fordulóban, azt válaszolta, bízik abban, hogy át tudják rajzolni az első fordulóban kialakult térképet, szerinte az emberek többségének arra vonatkozó elképzelései, miként is kell kinéznie az országnak, megegyeznek az általa felvázoltakkal. Külön kiemelte szociális téren az idős emberek helyzetének javítását, a fiatal családok segítését, az ingyenes vonatközlekedést, vagy az iskolai ingyenes ebédet, az anyák helyzetét.

Sikernek minősítette a rendőrség utóbbi hetekben elért eredményeit, hangsúlyozta, ne vonjuk kétségbe, hogy sikeres országban élünk, és ne valaki ellen harcoljunk, mint ahogy szerinte Čaputová teszi, aki a kampánya során gyakran hangoztatott rossz elleni harccal helytelen módon jókra és rosszakra osztja a társadalmat. Szerinte egységbe kell kovácsolni és nem megosztani a társadalmat.

Az állam iránti bizalom megújítására vonatkozóan vetélytársnője szerint az ország hatalmas potenciállal rendelkezik, s ő csak a negatív jelenségek ellen kíván harcolni, a rossz fogalmát nem emberekre vonatkoztatja, nem a társadalmat osztja meg, hanem a negatív jelenségek elleni küzdelmet érti alatta. Ilyen számára a korrupció, a felelősségre vonás elmaradása, s a hatalommal való visszaélés ellen folytatott küzdelem. Nem vonja kétségbe a rendőrség és a bíróság egészének munkáját, hanem azon adósságokat nehezményezi, melyek a korrupció elleni harc, a felelősségre vonás terén törlesztésre várnak, miközben fontosnak tartja, hogy ezeknek a szerveknek a működése kevésbé függjön a politikai hatalomtól.

Šefčovič a helyzet megnyugtatását, a kommunikáció módjának megváltoztatását tartja fontosnak, a további kampány során konkrétan ki óhajtja fejteni, milyen intézkedéseket tart elsődlegesnek az idősek és a fiatalok helyzetének javítása, az ipar és a mezőgazdaság fejlesztése érdekében.

A kulturált párbeszéd fontosságának témájával kapcsolatban Čaputová megjegyezte, hogy ő minden megnyilvánulásában erről tett tanúbizonyságot, majd hangsúlyozta, hogy a bizalom erősítése, az értékek védelme, a szélsőséges megnyilvánulások háttérbe szorítása iránt komoly felelősséget érez, erre nagy figyelmet fordít, s szerinte az államfő feladata is, hogy a társadalomban a kulturált párbeszédet tegye uralkodóvá. Arra a kérdésre, hogy a szociális kérdések nála is elsőbbséget élveznek-e, azt válaszolta, a már említett területek mellett ez is azon fő pillérek egyike, melyekre a leginkább összpontosítani szeretne, odafigyelni a leggyengébb, leginkább kiszolgáltatott rétegekre, köztük az idősekre, a hátrányos helyzetű, bántalmazott gyermekekre, a gyermeküket egyedül nevelő anyákra, az otthoni idősgondozás előtérbe helyezésére.

Šefčovič erre reagálva kifejtette, neki nemcsak felszínes, hanem nagyon részletesen kidolgozott szociális programja van. Tervei között szerepel, hogy rendszeres időközökben megnyitná az elnöki palotát a nyilvánosság, a polgárok előtt, nem látványosságként, hanem elsősorban annak érdekében, hogy az emberek ne érezzék úgy, hogy a politika és a politikusok a hétköznapi ember számára megközelíthetetlenek. Azt szeretné, hogy ezen alkalmakkor is elmondhassák problémáikat, véleményüket, hogy érezzék, az elnök értük van, kész orvosolni a gondjaikat.

Čaputová ezzel szemben kifejtette, ő nem az elnöki palotát nyitná meg, hanem maga menne az emberekhez, konkrét, a lakosság szélesebb rétegeit érintő tipikus problémák megoldása érdekében. Vetélytársát úgy értékelte, mint a jelenlegi helyzetre alapozó kontinuitás megtestesítőjét, aki azonban érzékeli és tudatosítja a változás szükségességét is.

Šefčovič szerint viszont Čaputová annak a folytatója lenne, ami most folyik az elnöki palotában, utalva ezzel arra, hogy szerinte Kiska megosztja a társadalmat, s hogy egyetlen nagyhatalomban sem fogadták őt hivatalosan. Kifejezésre juttatta, ő semmiképpen sem kíván ilyen elnök lenni, hanem olyan, aki méltóképpen képviseli külföldön is a hazáját.

Az utolsó kérdésre, mely a szélsőségességre vonatkozott, Čaputová kifejtette, ezeket a választókat is meg kívánja szólítani és más lehetőséget kínálni számukra. Šefčovič szeretné megvizsgálni azokat az okokat, melyek a szélsőségességhez vezetnek, s ugyancsak más, elfogadható lehetőséget szeretne kínálni a szélsőségesség helyett.

Ezután Bugár Béla volt a műsor vendége, aki rögtön kijelentette, hogy a gyenge 3 százalékos eredmény ellenére is marad a pártpolitikában. Elismerte, nem ilyen eredményre számítottak, de az emberek egyrészt változást szerettek volna, másrészt a kisebbségi választó tart a szélsőségesség előretörésétől, szerinte ezért voksoltak az ő választóik közül is többen – Harabin ellenében – Čaputovára.

Arra a kérdésre, mi a véleménye a 300 ezer euróról, melyet a kampányra költöttek, azt válaszolta, nem volt kidobott pénz, több mint száz községben jártak, s a magyarok által lakott járásokban ő kapta a második legtöbb szavazatot. Azt is megjegyezte, hogy koalíciós tagságuk miatt a negatív történések árnyéka óhatatlanul rájuk is vetül, ezzel számolnia kellett, s ez is közrejátszott a vártnál jóval gyengébb eredményben.

Arra a felvetésre, vajon marad-e pártja élén, nem adott egyértelmű választ, azt mondta, változtatásokat javasol, nem feltétlenül a csúcsvezetésben, de ezen még gondolkozik, ezért nem nyilatkozik róla. Mindössze annyit jegyzett meg, hogy aktívabb hozzáállást vár egyes elnökségi és további tagoktól. Igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy a második fordulóban Čaputovát támogatja-e, hozzátéve, a választóik nagy többsége is várhatóan rá szavaz majd. A műsorvezető rákérdezett, vajon Fico megbocsátja-e ezt neki, kijelentette, nem volt erre vonatkozó megállapodásuk, nincs ilyen elvárás.

A következő vendég a harmadik legtöbb szavazatot szerzett Štefan Harabin volt, aki a több mint 300 ezer rá adott szavazatot sikerként könyveli el, s a választás egyértelmű reális győztesének tekinti magát. A két első helyezettnek nem volt hajlandó gratulálni, mert szerinte tönkreteszik a szlovákiai családokat, iszlamizálják az országot, veszélyeztetik a szlovák államiságot és önrendelkezést.

Hangsúlyozta, hogy pénz és politikai pártok, valamint a média támogatása nélkül érte el ezt az eredményt. Mint mondta, amit a jelöltek produkáltak, az hatalmas összegekbe került, márpedig különbség van a reális és a pénzért kapott szavazatok között. Szerinte Šefčovič Kotlebának köszönheti az eredményét. Utólag úgy módosított, hogy az eredményhez gratulál az első két helyezettnek, de nem gratulál azokhoz az értékekhez, melyeket képviselnek. Polgári, egyéni jelöltként Bugárral összehasonlítva magát, aki mögött egy párt támogatása állt, szerinte óriási sikert ért el. Kijelentette, politikai pályára nem készül, készül viszont a következő elnökválasztásra, melyre meglátása szerint nem feltétlenül kell öt évet várni…