Fotó: Illusztráció, thinkstockphotos

A kis létszámú iskolák fenntartásában és működtetésében komoly gondot jelent az érvényben lévő, normatív finanszírozási rendszer.

A normatív alapú finanszírozás alapvetően nem rossz, de csak 250-es diáklétszám felett működik optimálisan. Magyar szemszögből nézve alapvető probléma, hogy iskoláink döntő többsége meg sem közelíti ezt a létszámot, ezért működtetésük komoly gondot okoz az önkormányzatok többségének.

A gyerekek létszámának csökkenése és a finanszírozási problémák miatt az elmúlt 14 esztendőben csaknem félszáz magyar iskola szűnt meg Szlovákiában.

Ha azt akarjuk, hogy még 10-15 év múlva is magyar iskolába járjanak gyerekeink, unokáink, akkor ezt a folyamatot meg kell állítani.

Úgy érzékeljük, hogy iskoláink fejlődésének döntő állomásához érkeztünk. A jelenlegi oktatási hálózatot át kell alakítani – optimalizálni kell. A status quo csapda. Nem maradhat minden a „régiben”. Nem törődhetünk bele abba, hogy évente 4-5 iskola bezárja kapuit.

Lépni kell és a megoldást közösen kell kitalálni és kidolgozni, mégpedig úgy, hogy az oktatási hálózat átalakítását lehetőleg minden intézmény „nyereségként” élje meg. Valamennyi intézménynek tisztában kell lennie azzal, hogy az átalakítás ugyan kényelmetlenségekkel járhat együtt, de az eredmény egy gazdaságosan működő és hatékony oktatási hálózat lesz, amelyben minden intézmény megfelelő gyereklétszámmal rendelkezik, ezért finanszírozható és színvonala is javulhat.

Az elmúlt hetekben elkészült az oktatási hálózat optimalizálásának stratégiai terve . A vitaanyag kidolgozását a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és az Oktatási Minisztérium Kisebbségi Oktatási Főosztálya háttéranyagokkal és szakmai észrevételekkel segítette.

Az SZMPSZ szervezésében 2019. február elsején került sor az első vitafórumra, amelyen meghívott oktatási szakemberek, polgármesterek, iskolaigazgatók és politikusok vettek részt.

A következő fórumra „A felvidéki magyar oktatási hálózat optimalizálásának lehetőségeiről” címmel, 2019. március 13-án kerül sor Muzslán.

A szakmai konferenciát Farkas Iván, Muzsla polgármestere kezdeményezte és résztvevői a párkányi régió pedagógusai és polgármesterei lesznek. A vitaindító előadást Albert Sándor és Fodor Attila tartja. A vita során megfogalmazott észrevételeket, véleményeket és javaslatokat a szerzők bedolgozzák a vitaanyagba.

A jövőben további szakmai fórumok megvalósítását tervezzük Komáromban és az ország különböző régióiban. Az előterjesztett javaslat az országos vita lezárása után nyeri el végleges formáját. Ezek után az anyagot eljuttatjuk a polgármesterekhez és az oktatási intézmények vezetőihez.

A stratégiai anyag további sorsa, tehát megvalósítása, az érintett önkormányzatokon és intézményeken múlik. Aki a javaslatot elfogadhatónak tartja, él vele. Aki nem, az esetleg kivár „amig lehet”. De ez már az ő felelősségük!