Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma

A Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás szervezésében a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Házában mutatták be Fehér József – Kovács Dániel Királyhelmecről indultak… Helmeczy Mihály és Kemechey Jenő életútja és életműve című kötetet.

A könyvbemutató elején a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskola (HMA) diákjai az Édes anyanyelvünk című ünnepi műsorral köszöntötték a jelenlévőket, felkészítőjük Máthé Adrianna, a HMA pedagógusa volt.

A Helmeczy Mihály Alapiskola diákjainak előadása (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Az új kiadvány az Anyanyelvápolók Szövetsége támogatásával a Kazinczy Ferenc Társaság és a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás gondozásában jelent meg.

A kötetet Fehér József irodalomtörténész, nyugalmazott főiskolai tanár ismertette. Mint fogalmazott, hiánypótló a kiadvány, hiszen a magyar nyelv két olyan jeles képviselőjének munkásságát összegzi, akikről méltatlanul keveset jegyzett fel az utókor. Az előadó ismertette Helmeczy Mihály életútját, Királyhelmecen eltöltött éveit, Sátoraljaújhelyen végzett tanulmányait, s a kortársaihoz fűződő viszonyát.

„Azt tartják, hogy a magyar nyelv iránti érdeklődését szülőföldjéről, Zemplénből vitte magával és sokat tanult széphalmi mesterétől, Kazinczy Ferenctől”– mondta.

Fehér József irodalomtörténész, nyugalmazott főiskolai tanár (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Kiemelte: Helmeczyt Kisfaludy Károly a mesterének tekintette, Széchenyi István is elismeréssel fordult felé, Toldy Ferenc hálával gondolt a tőle kapott útmutatásra.
Hozzátette: Helmeczy írásai ma nehezen hozzáférhetőek. Fordításain kívül néhány vers megérdemli, hogy számon tartsuk. „Ezen kívül a most megjelent kötetben igyekszünk jellemző válogatást adni nyelvművelő tevékenységének terméséből. Műfordításai közül is válogatunk, szemelvényeket közlünk Kazinczyval folytatott levelezéséből, valamint újságcikkeiből. Neki is köszönhetjük, hogy a nyelvújítás frissítette, az új tartalmak kifejezésére alkalmassá tette anyanyelvünket, s hogy a társaival a közélet, a szakmák, a tudomány számára máig ható érvénnyel magyar szókészletet teremtett”– fogalmazott Fehér.

Kemechey Jenő írásai már a 19. és a 20. század fordulójának ízlését és nyelvezetét tükrözik, jellegzetes figuráit és helyzeteit azonban ma is érdeklődéssel szemlélheti az olvasó.

Szatmári Mária helytörténeti kutató segítette a szerzők munkáját (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Mikszáthoz és Móriczhoz hasonlítható a stílusa és modora, az ő szerepelőinek nemcsak a neve, de a szíve is magyar. Darabjait a kor legjelesebb színészei játszották a Nemzeti Színházban – ismertette az előadó.

„Könyvünknek fő célja, hogy legalább a zempléni szülőföldön, az országhatárt áthidalva a hagyománykincs részévé tegye a két Királyhelmecről indult alkotót. Ezért vállalta az Anyanyelvápolók Szövetsége a támogatást, a Kazinczy Ferenc Társaság a társkiadói szerepet, a közös szellemi örökség gondozását” – zárta gondolatait az előadó.

Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

A második előadó, Nyíri Péter, a Magyar Nyelv Múzeuma igazgatója ismertette az általa vezetett intézmény tevékenységét, mint fogalmazott, könyvműhelyként is működnek, ahová tevékenyen kapcsolódnak a civil szervezetek is, köztük immár a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás, mellyel szeretnék kibővíteni az együttműködésüket, egyebek mellett tanár- és diákcsere programjukkal segíteni a pedagógusok továbbképzést.

„A Magyar Nyelv Múzeumának célja összekapcsolni a nemzettesteket, megerősíteni a nemzeti identitást, az összetartó örökséget”– fogalmazott Nyíri.

Papp Ferdinánd és Illésné Popália Irén Kemechey Jenő írásából mutattak be részletet (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Ezt követően Papp Ferdinánd és Illésné Popália Irén Kemechey Jenő írásából mutattak be részletet, a jelenlévők Májer Noémi előadásban meghallgathatták Helmeczy Mihály: A vándor idegen című versét, míg Kása Krisztina Wass Albert Üzenet haza című versét adta elő.

Pásztor István, a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás elnöke zárszavában elmondta, hogy a civil szervezetük 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy emléket állít mindazon jeles személyeknek, akiknek kötődésük van Bodrogközhöz és Királyhelmechez, akik a hírnevét vitték ennek a régiónak és tájegységnek.

Az előadóknak a társulás egyik kiadványát Pásztor István nyújtotta át (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

„Örömmel tölt el, hogy immár megszületett az ezzel kapcsolatos 24. kiadványunk, illetve társkiadványunk. Mindegyikben a régiónk történelmének egy-egy szeletét dolgoztuk fel, így próbálunk emléket állítani a magyar kultúra és történelem jeles alakjainak.

A kötettel szerettünk volna hozzájárulni a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola névadó ünnepségéhez, hogy az iskola névadójának ezáltal is emléket állítsunk, megörökítsük Helmeczy Mihály életútját és az életművét” – fogalmazott a társulás elnöke. (2018. szeptember 27-én, Helmeczy születésének 230. évfordulóján tartották az iskola névadó ünnepségét, melynek keretében megemlékeztek a város neves szülöttéről – a szerkesztő megjegyzése.)

Májer Noémi előadásában meghallgathatták Helmeczy Mihály A vándor idegen című versét (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Kemechey Jenő sok írásában elevenedik meg Bodrogköz és Királyhelmec, olvasmányos formában méltán ragadja magával az olvasóit.

A további cél, hogy ezt a sorozatot folytassuk, hiszen Kemechey megérdemel egy külön kiadványt, melyben összegeznénk jelentősebb írásait.

Külön köszönet illeti Juhász Juditot, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnökét, aki fáradhatatlan munkával segített előteremteni a mostani kiadványhoz a szükséges anyagi forrásokat – fejezte be Pásztor.