Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma

A mai napon, 2019. március 30-án került sor a martosi Rendezvényliget és Népfőiskola alapkőletételére.

„A Martosi Rendezvényligetet és Népfőiskolát három erőtér hozta létre. Kellett hozzá a martosiak szorgalma és közösségépítő ereje. Hiszen ha ezt az erőt nem éreznénk nap mint nap, akkor most máshol állnánk e pillanatban. Kellett hozzá a fiatalok lelkesedése és újító ereje. Hiszen ha ezt az erőt nem éreznénk nap mint nap, akkor ma nem lenne otthonunk. Kellett hozzá a döntéshozók bizalma és akaratereje. Hiszen ha ezt az erőt nem éreznénk nap mint nap, akkor ma nem tennénk le egy új kulturális otthon alapjait.”

A fenti gondolatokat hallhattuk Gubík Lászlónak, az Esterházy Akadémia igazgatójának köszöntő beszédében. Majd hangsúlyozta, hogy a létesítmény a felvidéki emberek, fiatalok szórakozó- és pihenőhelyévé, valamint a fiatal tehetségek szellemi központjává kíván válni.

Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma

Menyhárt József, az MKP elnöke beszédében hangsúlyozta, hogy itt, Martoson minden magyar kulturális otthonra lel, kicsitől nagyig. Ez a rendezvényközpont nemcsak Martosnak, hanem az egész felvidéki magyarságnak, sőt még a Kárpát-medence más országaiban élő magyaroknak is épül.

A rendezvényen köszöntőt mondott még Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Lakitelek Alapítvány és Népfőiskola alapítója és kuratóriumának elnöke, aki Herder 1791-es jóslatát cáfolta meg beszédében, melyet korának híres tudósa így írt le: „A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s 200 év múltán talán nyelvüket is alig lehet majd felfedezni a Kárpát-medencében”. Ékes példákat sorolt fel mindarra, hogy ez a herderi gondolat, jóslat miért is nem teljesedhetett be.

Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett Martos község polgármestere, Keszegh István, a rendezvény egyik házigazdája, Siklósi József Ybl-díjas építész, az épületek tervezője, valamint Vasi Emma, A Rába–Duna–Vág Európai Területi Társulás igazgatója, aki pályázatokkal segítette a terv létrejöttét.

A helybeli óvodások műsora (Fotó: Klemen Terézia/Felvidék.ma)

Az ünnepélyt színesítette a helybéli óvodások műsora, valamint Borsó Ákos, aki Wass Albert Üzenet haza című versét adta elő. Az alapkő alá kerülő időkapszula különlegességeket tartalmaz, mintegy üzenetként a jövő század embereinek: belekerült a magyar Himnusz, Gubík László március 15-i ünnepi beszéde, a Ma7 újság aktuális száma, valamint a Martosi Rendezvényliget és Népfőiskola látványtervét ábrázoló plakát. Lezsák Sándor egy gyermekjátékot helyezett az időkapszulába, egy kis pörgettyűt, amely mindig talpra áll, s amelynek az aljába ez van bevésve: „Talpra magyar!”