A város vezetése a kitüntetettekkel (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

A 2018-as év legeredményesebb pedagógusait tüntették ki március 29-én a Tiszti pavilon dísztermében. A kitüntetéseket Keszegh Béla polgármester, Gajdáč Ondrej alpolgármester és Szénássy Tímea képviselőnő, a kulturális bizottság elnöke adta át.

A rendezvényen megjelent Varga Tamás alpolgármester és több városi képviselő is. Az ünneplésre hívottakat Keszegh Béla polgármester köszöntötte és Bajkai János,  a Városi Hivatal Iskolaügyi Szakosztályának vezetője laudálta.

Kulcsár Anikó, a Tulipán Óvoda pedagógusa (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

A jutalmazott pedagógusok a következők: Rozsár Mária az Eötvös utcai MTNY Alapiskolából, Szakáll Attila a Marianum MTNY Egyházi Iskolaközpontból, Győri Mónika a Munka utcai MTNY Alapiskolából, Németh Lajos, a Jókai Mór MTNY Alapiskolából, Veronika Vargová táncpedagógus a Művészeti Alapiskolából, Bajkai Eszter a Szabadidőközpontból, Silvia Szabóová a Rozmaring utcai SZTNY Alapiskolából, Ľubica Mrázová a J. A. Komenský utcai SZTNY Alapiskolából, Lucia Králiková a Határőr utcai SZTNY Alapiskolából.

Az óvodapedagógusok közül a következőket díjazták: Kulcsár Anikó, Major Erzsébet, Danica Szilasiová, Mária Belobradová, Ema Jančová, Magyar Tímea, Pinke Elvíra és Zlatica Libaiová.

A kitüntetésre felterjesztett pedagógusok mindegyike oszlopos és megbecsült tagja tantestületének, a szülők körében is nagy tekintélyre tettek szert. Következetes és magas színvonalú oktatói munka jellemzi őket.

Van, aki speciális pedagógiai munkát végez, s  elsődleges célja a részképesség-zavarokkal küzdő gyermekek felzárkóztatása.

A magyar tanítási nyelvű iskolákban dolgozók szinte mindegyike tagja a  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének és állandó résztvevője a szövetség hazai és külföldi szakmai továbbképzéseinek, konferenciáinak.

Németh Lajos (Fotó: Klemen Teréz/Felvidék.ma)

A laudációkban hallottak alapján elmondhatjuk, hogy többen gyakorlatvezető pedagógusok a Selye János Egyetem hallgatóinál,  tudásukat megosztják a fiatal pedagógusnövendékekkel.

Ezek a vérbeli pedagógusok feltöltődnek a fiataloktól, ők pedig bizonyára jól érzik magukat a tapasztalt, segítőkész szakmabeliek között. Az elhangzott laudációkból megállapítható, hogy a kitüntetetteknek pedagógusmunkájuk egyben a hivatásuk is.

A kiváló pedagógus díjjal jutalmazottaknak gratulálunk és további sikeres tevékenységet és alkotókedvet kívánunk!