Az MKP EP-képviselőjelöltjei Királyhelmecen (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

A hét folyamán három lakossági fórumot tartottak az MKP EP-képviselőjelöltjei az ország keleti szegletében. Nagykaposon a Magyar Közösségi Házban május 8-án, május 9-én pedig Királyhelmecen és Kistárkányban mutatkoztak be a jelöltek. A fórumokon jelen volt Csáky Pál, Berényi József, Gergely Papp Adrianna, Baranyay Zsolt és Hajdók Bence.

A jelölteket az egyes helyszíneken mintegy 50-60 fős közönség várta, melynek soraiban a helyieken kívül az Ung-vidék és a Bodrogköz más településeiről is voltak érdeklődők. Királyhelmecen Furik Csaba, az MKP Tőketerebesi Járási Elnökségének vezetője üdvözölte a jelenlévőket, aki bevezetőjében elmondta, hogy legyen bármilyen az aktuális politikai környezet, a szlovákiai magyarság ügyének arra kell ösztönöznie bennünket, hogy a választásokon kifejezzük véleményünket.

Mindenki véleménye számít, és mindent meg kell tennünk azért, hogy az EP-be minél több magyar képviselő jusson be. Tudnunk kell, hogy van jövőnk a szülőföldünkön, van hitünk és mindezekből építkezhetünk.

A fórumon megjelent képviselők közül elsőként Gergely Papp Adrianna, Debrőd polgármestere szólt a közönséghez, aki bodrogközi gyökereire való tekintettel kissé meghatódva mondta el gondolatait a szülővárosában. Utalt arra, hogy az európai parlamenti választások esetében nem pártok rivalizálásáról van szó, hanem arról, hogy olyan emberek kerüljenek az EP-be, akik ismerik a problémáinkat és képviselni tudják az érdekeinket.

Ha nem lesz, vagy nem lesz számottevő magyar képviselet lesz az EP-ben, akkor helyettünk fognak dönteni azok, akik bekerülnek, és nem biztos, hogy a mi problémáinkkal foglalkoznak majd. Értékes gondolatait azzal zárta, hogy nagy a tét, sok egyéb mellett a kultúránk megőrzésének lehetősége, azaz a jövőnk forog kockán.

A bemutatkozást Hajdók Bence, a legfiatalabb jelölt folytatta, aki a bodrogközi Kistárkányban él. A Debreceni Egyetem hallgatója, ahol növényorvosi szakon tanul. Szakterületéhez a mezőgazdaság területe áll közel, ami viszont a Bodrogköz „kitörési pontja”, s megélhetést biztosíthat az itthon maradó fiatalok számára.

Kifejtette, hogy a gazdasági támogatások mellett munkahelyteremtő beruházásokra lenne szükség, de ezeket az igényeket kifejezésre kell juttatni az EP-ben is, hiszen mindezekre van keret, csak jó helyre kell azt irányítani. A jelölt szólt továbbá arról, hogy a génmanipulált növények termesztésének és fogyasztásának is gátat kellene szabni Szlovákiában is, hiszen európai szinten ez már sok helyen megtörtént, nálunk mégis engedélyezett.

Baranyay Zsolt a Mátyusföldről érkezett, és meggyőződése, hogy a Mátyusföld és a Bodrogköz adottságait és problémáit tekintve ezer szállal kötődik egymáshoz. Méltatta az EU-ba való belépés előnyeit, de azt is elmondta, hogy számos területen nem megfelelő döntések születnek az unióban. Fontosnak tartja a külső határvonalak védelmét, és azt, hogy a pénzügyi források arányosan jussanak el az őshonos kisebbségek által lakott terültekre is. A Felvidék magyar hangjának jelenlétét elengedhetetlennek tartja az EP-ben, hogy legyen, aki kéréseinket tolmácsolja.

Berényi József. Nagyszombat megye alelnöke tapasztalt politikusként, az EU politikájára és annak hatásaira való rálátással azt emelte ki, hogy a jelenlegi európai vezetés céljai között szerepel a mezőgazdasági és területfejlesztési támogatások csökkentése. Ez negatívan hatna Szlovákia magyarlakta területeire is. Azt szeretné elősegíteni, hogy a régiós pályázatokat úgy hirdessék meg, hogy ne legyenek túlzottan bürokratikusak, és minket szolgáljanak, ne ellenünk szóljanak.

Kitért a migránskérdésre és az értékválság problémájára is. Az európai parlamenti választásokon változtatni lehet azon a hozzáálláson, amelyet a jelenlegi uniós vezetők diktálnak. A változtatáshoz viszont az kell, hogy minél több magyar képviselő legyen az EP-ben. Itt nemcsak a felvidéki magyarok köréből kikerült képviseletre gondol, mivel összmagyar szinten kell gondolkodni e témában. Mi, a felvidéki magyarok ehhez úgy tudunk hozzájárulni, ha legalább két magyar jelöltet be tudunk juttatni az EP-be.

Csáky Pál EP-képviselő az elhangzottakat összefoglalva elmondta, hogy az MKP részéről 12 pontban összefoglalt program lényege az, hogy meg kell védeni Európa értékeit. Mindehhez pedig nem vezethet más út, mint az, hogy az uniót vissza kell vezetni az eredeti küldetéséhez, el kell hogy fogadják azt, hogy az Európai Unió nem egy szuperállam, hanem továbbra is szuverén államok szerződéses közössége, ahol a „gyeplőt” ezentúl is a tagállamok tartják a kezükben.

Az EP-képviselőknek ki kell állniuk amellett, hogy meg kell védeni szülőföldünk és Európa biztonságát, nemzeti identitásunkat, keresztény kulturális és vallási örökségünket, oda kell figyelni a kisebbségvédelemre, az agrárpolitika forrásainak megőrzésére, a fejlesztési források valós igényekhez való igazítására, a munkaügyi és szociális területre és a családvédelemre.

Berényi József osztja meg gondolatait a közönséggel (Fotó: Tökölyi Angéla/Felvidék.ma)

Feladat tehát van bőven, ezért nagy a választások tétje. A választópolgárok szavazataikkal járulhatnak hozzá a kitűzött célok eléréséhez. Minden választópolgár azokat a jelölteket karikázza, akikről úgy tartja, hogy a felsorolt célok érdekében dolgoznak majd az EP-ben.
A fórum a résztvevők kérdéseinek megválaszolásával és a magyar himnusz éneklésével zárult.